GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY

Ceremonia wręczania nagród.

      Już po raz trzeci w Zespół Szkół w Łąkcie Górnej zorganizował ,,Gminny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas III - IV i V - VI". Patronat nad nim objął Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz. DO rywalizacji przystapiło 136 uczniów ze Szkół Podstawowych z Łąkty Górnej, Rozdziela, Bytomska i Żegociny.
       Tegoroczną edycję konkursu przygotowały i przeprowadziły nauczycielki matematyki z Łąkty Górnej: mgr Lucyna Bakalarz, mgr inż. Katarzyna Dobrzańska oraz mgr Jolanta Sajdak. Rywalizacja przebiegała w dwóch etapach. Pierwszy - szkolny - odbył się 10 grudnia 2003 r. Do finału, który odbył się w dniu 3 marca 2004 roku w Zespole Szkół w Łąkcie Gornej, zakwalifikowało się 37 uczniów z klas III - IV i 30 uczniów z klas V - VI.

     W środę 21 kwietnia 2004 roku odbyło się podsumowanie konkursu i wręczenie nagród. Wszyscy zaproszeni goście: Wójt Jerzy Błoniarz, Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie mgr Bogdan Szwajcer, dyrektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie obejrzeli najpierw humorystyczny program artystyczny przygotowany przez uczniów ze szkoły w Łąkcie Górnej biorących udział w olimpiadzie.

      Potem rozpoczęła się ceremonia wręczenia dyplomów i nagród. Pierwsi dyplomy z podziękowaniami otrzymali z rąk Wójta Gminy pana Jerzego Błoniarza oraz pana Wizytatora Bogdana Szajcera nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu. Następnie dyplomy i piękne nagrody książkowe wręczono tegorocznym zwycięzcom.

WYNIKI

Laureaci w kategorii klas III - IV: Laureaci w kategorii klas V - VI
  • I miejsce: Anna Pączek z kl. IV SP w Żegocinie ( mgr Krystyna Michalska).

  • II miejsce: Monika Salabura z kl. IV SP w Żegocinie (mgr Krystyna Michalska) oraz Anna Guzik z kl. III SP w Łąkcie Górnej (mgr Lucyna Bakalarz) - zdobyła również tytuł "Najlepszego matematyka klas III".

  • III miejsce: Dominik Rosiek z kl. IV SP w Łąkcie Górnej (mgr Lucyna Bakalarz).

  • I miejsce Łukasz Rosiek z kl.VI SP w Łąkcie Górnej (mgr  Katarzyna Dobrzańska).

  • II miejsce Edyta Wrona z kl.VI SP w Łąkcie Górnej (mgr Katarzyna Dobrzańska).

  • III miejsce Edyta Dziedzic z kl. VI SP w Żegocinie (mgr Krystyna Michalska).

  • Tytuł ,, Najlepszego matematyka klas V" w gminie zdobyła Izabela Wolak ze SP w Żegocinie (mgr Krystyna Michalska).

      Po rozdaniu nagród głos zabrał Wójt Gminy pan Jerzy Błoniarz, który podziękował dyrekcji i nauczycielom Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej za zorganizowanie tegorocznego konkursu. Przemawiał także pan Wizytator Bogdan Szwajcer, który stwierdził, że konkurs udowodnił, iż na terenie gminy jest wielu młodych zdolnych matematyków, a ich talent warto rozwijać.

Młodzi uczestnicy uroczystości w sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej.

[wstecz]