NARADA W SPRAWIE SPORTU

     14 kwietnia 2004 roku, w Klubie "Relaks" w CKSiT w Żegocinie odbyła się narada, podczas której z prezesami żegocińskich klubów sportowych spotkali się członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy w Żegocinie, Dyrektor CKSiT w Żegocinie Mieczysław Kędra oraz Wójt Gminy Jerzy Błoniarz.

      Wiodącym tematem spotkanie były sportowe plany Gminy Żegocina na 2004 rok. Prowadził je Przewodniczący Komisji Tadeusz Olszewski, z którego inicjatywy doszło do drugiej już narady poświęconej tej tematyce. Po powitaniu zaproszonych osób i przypomnieniu celu spotkania, Tadeusz Olszewski zapoznał zebranych z planami gminnego samorządu w dziedzinie sportowych inwestycji. Poinformował, że w roku 2004 powinna być zakończona budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Rozdzielu, a na początku jesieni tego roku oddane zostanie do użytku nowe boisko piłkarskie w Żegocinie. Oprócz tego samorząd przeznaczył pierwsze kwoty na przygotowanie dokumentacji dla budowy zaplecza przy basenie w Łąkcie Górnej (w poprzednim roku został odbudowany po zniszczeniach powodziowych z roku 1997), w tym także boiska piłkarskiego. Kwotę 29 tysięcy złotych przeznaczono także na działalność żegocińskich klubów sportowych. W swoich planach działania przeprowadzenie, a więc i finansowanie pewnych przedsięwzięć sportowych ma także Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie.

     Na terenie gminy Żegocina działa kilka klubów sportowych. Są to głównie Uczniowskie Kluby Sportowe, działające przy szkołach: "Dwór" w Zespole Szkół w Łąkcie Górnej (Prezes Henryk Wrona), "Błyskawica" w Publicznej Szkole Podstawowej w Żegocinie (Wiesław Wolak), "Sokół" w Zespole Szkół w Żegocinie. Zarówno dorosłych, jak i młodzież skupia Ludowy Uczniowski Szkolny Klub Sportowy (LUSKS Żegocina - prezes Adam Dziedzic). Od kilku lat działa także Klub Sportowy "Beskid" Żegocina, który prowadzi dwie sekcje piłkarskie. Niebawem zostanie reaktywowana działalność rozdzielskiego UKS "Jar".

    Tadeusz Olszewski przypomniał także, że działające w gminie instytucje sportowe zorganizowały w tym roku już kilka imprez sportowych. Odbył się VI Halowy Turniej Piłki Nożnej (1.02.2004 - organizator KS "Beskid" Żegocina), VII Międzyświetlicowy Turniej Tenisa Stołowego (6 marca 2004 - CKSiT w Żegocinie), V Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn (20 marca 2004 - CKSiT w Żegocinie), Turniej Halowej Piłki Nożnej Klas I Gimnazjum (10 marca 2004 - UKS "Dwór" Łąkta Górna) oraz I Halowy Turniej Piłki Nożnej Oldbojów (28 marca 2004 - CKSiT w Żegocinie). Żegocińskie drużyny uczestniczyły w turniejach organizowanych poza gminą. Duże sukcesy sportowe odnieśli zawodnicy LUSKS Żegocina (m. in. awans dziewcząt do turnieju ogólnopolskiego) i UKS "Błyskawica" (mistrzostwo powiatu bocheńskiego w piłce ręcznej dziewcząt). Drużyna tenisistów LUSKS Żegocina zajęła 7 miejsce w III lidze tenisa stołowego. Przykładem dużego zaangażowania się w sportowy tryb życia jest udział żegocińskich siatkarzy w bocheńskiej amatorskiej lidze siatkówki. Zawodnicy sami pokrywają wszystkie koszty związane z udziałem w lidze.

     W dyskusji głos zabierali kolejno prezesi klubów sportowych. Adam Dziedzic (LUSKS) stwierdził, że sekcja tenisa stołowego ma coraz więcej chętnych do trenowania. Wskazał na trudności, do których zaliczył m. in.: słabe przygotowanie ogólnorozwojowe dzieci z klas I-III, zbyt późne zwroty kosztów ze strony gminy (prezesi musza zakładać swoje pieniądze, a dopiero potem otrzymują zwrot kosztów). Uznał, że wszystkie kluby i nauczyciele wychowania fizycznego powinni ściśle współpracować ze sobą. - Na tej współpracy wszyscy mogą tylko zyskać - mówił.  Uznał, że w gminie Żegocina trzeba się skupić nad rozwijaniem sportu szkolnego, a wśród dorosłych na rekreacji. Podkreślił ważną rolę sponsoringu. W LUSKS aż 70 % kosztów działania sekcji pokryli sponsorzy, a tylko 30 % pochodziło z gminnej dotacji. Klub planuje w roku 2004 dalszy udział w rozgrywkach III ligi tenisa stołowego, zorganizowanie II Gminnego Turnieju Tenisa Stołowego oraz udział dziewcząt w ogólnopolskich turniejach klasyfikacyjnych.

    Wiesław Wolak - założyciel i szef UKS "Błyskawica" poinformował, że klub pracuje w dwóch sekcjach: piłki ręcznej dziewcząt i piłki nożnej chłopców (kl. IV-VI). Podkreślił, że przyznane przez gminę środki muszą być przekazywane przed imprezą, a nie po jej zakończeniu. Uznał, że w szkole podstawowej jest sporo godzin przeznaczonych na zajęcia sportowe - w przypadku Żegociny to 6 godzin. Poinformował, że w związku z dużą ilością klas w Zespole Szkół w Żegocinie, pogorszyły się warunki prowadzenia zajęć wychowania fizycznego na sali, w której jednocześnie musi ćwiczyć kilka grup. Stwierdził, że coraz większa ilość dzieci przynosi na lekcje zwolnienia z WF. Czasami sięga to 40% uczniów. Poinformował, że sport szkolny finansuje szkoła, a wszelkie wyjazdy poza teren gminy samorząd gminny. Są trudności, bo szkoła kupiła sprzęt sportowy ostatni raz w ... 1998 roku. - Ale to prezes zarządu klubu sam musi zadbać o finanse - podkreślił. Ważniejsze plany UKS "Błyskawica"  na 2004 rok to: "Wiosenne biegi przełajowe", "Obchody 10-lecia klubu" oraz "Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców Szkół Podstawowych".

   Lesław Oleksy prezesuje zarządowi Klubu Sportowego "Beskid" Żegocina od jesieni ubiegłego roku. Klub prowadzi dwie sekcje piłki nożnej (seniorów - w bocheńskiej B klasie oraz juniorów). W planach jest także utworzenie sekcji piłki nożnej oldbojów, która ma szanse grać w II lidze. Zdecydowana większość kosztów funkcjonowania Klubu pokrywa samorząd gminny, który na rok 2004 zaplanował na ten cel 16 tys. zł. DO tej pory klub działał jako koło Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie. Obecnie sytuacja prawna wymaga, aby uzyskał samodzielność i dlatego rozpoczął się proces rejestracji klubu, jako samodzielnego podmiotu.

    Wiceprezes UKS "Sokół" Wojciech Wrona poinformował, że Klub prowadzić będzie dwie sekcje: piłki nożnej chłopców (gra w lidze wojewódzkiej i jest finansowana przez KS "Beskid" Żegocina) oraz piłki siatkowej chłopców; która grać będzie w Bocheńskiej Amatorskiej Lidze Siatkówki. Klub prowadzi także żegociński kort tenisowy. Potwierdził, że młodzież szkolna coraz częściej nie chce ćwiczyć, zwłaszcza dziewczęta, a coraz więcej uczniów przynosi zwolnienia z zajęć WF-u. - Gdy patrzę na inne gminy, to muszę powiedzieć, że w Żegocinie nie jest źle. To zasługa głównie wielu ludzi, działających społecznie na niwie sportowe - powiedział Wojciech Wrona.

    O sportowej działalności i planach na rok 2004 mówił także Dyrektor CKSiT w Żegocinie Mieczysław Kędra. - Centrum organizuje głównie imprezy rekreacyjne dla społeczności gminnej i gości przybywających do gminy. Niebawem, bo na początku maja planowany jest VI Otwarty Wyścig Rowerów Górskich i Turystyczny Rajd Rowerowy. Odbędzie się także Kros Rowerowy, przeznaczony dla osób zaawansowanych w jeździe na rowerach górskich. Latem planowane są: zawody strzeleckie, pływackie i rowerowe. Jesienią odbędzie się kolejny już Pieszy Rajd Młodzieżowy "Szlakiem cmentarzy I wojny światowej". - Coraz trudniej o pieniądze i dlatego na niektóre zawody pobieramy od startujących drużyn wpisowe, które w części finansują koszty organizacji tych imprez.

     W dalszej części dyskusji Tadeusz Olszewski poinformował, że Rada Gminy w Żegocinie, zleciła CKSiT organizowanie, przy współpracy ze szkołami, gminnych eliminacji tych zawodów sportowych, które mają wyłonić reprezentacje gminy do rozgrywek wyższego szczebla. Podkreślił, przyłączając się do opinii Adama Dziedzica, że organizowane w Żegocinie imprezy, mają dobrą oprawę. Przebiegają sprawnie i kończą się wręczeniem dyplomów, nagród, pucharów, które najczęściej funduje i wręcza Wójt Gminy Jerzy Błoniarz. Wyraził zaniepokojenie postawą niektórych kibiców, zwłaszcza piłkarskich, którzy swoim zachowaniem demoralizują nieletnich kibiców. Uznał także, że zbyt słaba jest popularyzacja imprez sportowych, a zdarza się tak, że więcej zawodników na imprezach otwartych jest z pobliskich miast, niż z samej gminy. Poprosił nauczycieli o szerokie popularyzowanie tych imprez i zachęcenie młodzieży do udziału.

    Wójt Gminy Jerzy Błoniarz podkreślił, że stara się sprawom sportu i osobistemu udziałowi w organizowanych imprezach poświęcić jak najwięcej czasu. - Nigdy nie powiedziałem "nie" propozycjom zorganizowania imprez sportowych. Jest w gminie sporo młodzieży, która czasem nie ma zajęcia. Po mojej stronie jest kwestia rozwiązania tego problemu. Ale muszą mi w tym pomóc inne instytucje - powiedział Wójt Błoniarz. Z satysfakcją poinformował o realizowanych inwestycjach i pozyskaniu sporej ilości pieniędzy na ich sfinansowanie. - Zbudowaliśmy kort, zmodernizowaliśmy dwa baseny i jedną salę gimnastyczną , zbudowaliśmy salę gimnastyczną w Łąkcie Górnej, a wkrótce oddamy do użytku następną - w Rozdzielu. To dobrze, że w trudnej sytuacji finansowej - biedzie - udaje się tyle imprez organizować. Trzeba je nadal  przeprowadzać. Ze środków Rady Gminy powinno wystarczyć pieniędzy na trzy kwartały. Ale mam nadzieję, że uda się wygospodarować pieniądze także na czwarty - poinformował Wójt. Złożył również podziękowania dyrektorom szkół, zarządom klubów, działaczom społecznym i nauczycielom, którzy aktywnie włączają się w sportowe życie gminy Żegocina. Podziękował także Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej za aktywność, inicjatywy i zrozumienie spraw sportu.

    Zebranie trwało trzy godziny. Ukazało wiele problemów związanych z prowadzeniem spraw sportu szkolnego i pozaszkolnego. Zostały złożone jednak konkretne wnioski i propozycje. Jak wynika z zaprezentowanych planów działalność sportowa na terenie gminy rozwija się pomyślnie i gdyby nie szczupłość środków, byłaby jeszcze większa. W roku olimpijskim imprez sportowych na terenie gminy Żegocina nie zabraknie. Najbliższa z nich to "Majowy Piknik" przy Bacówce "Nad Wilczym Rynkiem" w Rozdzielu. Szczegóły wkrótce !!

[wstecz]