WYRÓŻNIENIA DLA ŻEGOCIŃSKICH POETEK

Przybyłych gości i laureatów Konkursu powitała Dyrektorka Zespołu Szkół w Wojakowej Jolanta Zięba.

Przybyłych gości i laureatów Konkursu powitała Dyrektorka Zespołu Szkół w Wojakowej Jolanta Zięba.

     W niewielkiej salce gimnastycznej Zespołu Szkół w Wojakowej 25 kwietnia 2004 roku odbyła się  "Biesiada Literacka", podczas której wręczono nagrody dwunastu laureatom VI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego, noszącego imię wojakowskiego poety Józefa Kosakowskiego. Uroczystość, w której rolę gospodarza pełniła dyrektorka szkoły mgr Jolanta Zięba, składała się z kilku części. Najpierw uczniowie miejscowej szkoły zaprezentowali montaż słowno-muzyczny "Słowa z ziemi wyorane", oparty na pełnych mądrości życiowej wierszach Patrona Konkursu. Potem nastąpiło podsumowanie konkursu i ogłoszenie wyników. Uczyniły to panie: Katarzyna Jasnos - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej (organizatorka Konkursu) oraz Bernadeta Klimek - Przewodnicząca Komisji Konkursowej.

      Z odczytanego przez Przewodniczącą Jury protokołu można się było dowiedzieć, że na VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Józefa Kosakowskiego wpłynęło 188 zestawów utworów. Z zaproszenia skorzystało więc liczne grono uczestników. Nadesłali oni zestawy swych wierszy w kategoriach: poezja współczesna i poezja ludowa, tworzona przez dzieci i młodzież oraz dorosłych. Z całego kraju, a nawet z zagranicy (Luksemburga), przysłano różnorodne teksty. Zdecydowana większość to wiersze piękne i wartościowe, ale przedstawiono także takie, które nie reprezentują żadnego poziomu i nie są poezją. Przeważała liryka opisowa i refleksyjna o tematyce związanej z urodą świata, religią, domem, miłościa, sztuką i rozterkami wewnętrznymi współczesnego człowieka. Jury zwróciło szczególnie uwagę na teksty napisane gwarą góralską i śląską. Organizatorzy konkursu wyrazili uznanie i podziw dla twórców kultywujących te odmiany języka narodowego. Komisja nagrodziła zestawy wierszy oraz pojedyncze utwory przede wszystkim za ich kunszt poetycki oraz przesłanie.

Oto lista nagrodzonych:
W kategorii: poezja współczesna - autorzy do 14 - tu lat:
I - miejsce - Kalina Gruca - Jordanów,
Wyróżnienie - Weronika Morydz - Tworkowa.
W kategorii: poezja współczesna - autorzy powyżej 14 - u lat:
I - miejsce - Barbara Tylman - Poznań,
Il - miejsce - Jacek Karolak - Warszawa,
lII - miejsce - Edyta Wysocka - Miastko.
Wyróżnienia:
Ela Galoch - Turek,
Teresa Mrugacz -Bytomsko,
Marta Bielińska - Gdańsk.
W kategorii: poezja ludowa - autorzy powyżej 14 - tu lat:
I - miejsce - Danuta Luberda - Łopuszna k/Nowego Targu,
II - miejsce - Krystyna Gudel - Suchowola.
Wyróżnienia:
Anna Łękawa - Łąkta Górna,
Ewelina Kuska - Jastrzebie Zdrój.

     Niestety nie wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni przyjechali na podsumowanie konkursu. Ale jeśli popatrzymy na nazwy miejscowości, z których pochodzą, można ich usprawiedliwić. Nagrody książkowe, ufundowane przez sponsorów konkursu, odebrali: laureatka w kategorii poezji ludowej Danuta Luberda, laureatka w kategorii: poezja współczesna do 14 lat Kalina Gruca z Jordanowa oraz wyróżnione: Weronika Morydz z pobliskiej Tworkowej, Teresa Mrugacz z Bytomska i Anna Łękawa z Łąkty Górnej, której zebrani zgotowali owację z okazji obchodzonej właśnie 93 rocznicy urodzin.

Nagrodeę kwiaty i zyczenia "Stu lat" odebrala Anna Łękawa.

      Po wzruszającej ceremonii wręczenia nagród, uczniowie deklamowali niektóre wiersze nagrodzonych poetów. Szczególnie do gustu przypadła publiczności recytacja, napisanego gwarą góralską, nostalgicznego wiersza Danuty Luberdy pt. "Mamusia" w wykonaniu Natalii Tobiasz.

     Ostatnia część uroczystości była pełna wigoru i radości. Dawne zabawy dzieci, skoczne krakowiaki oraz inne tańce i piosenki zademonstrowali młodzi członkowie zespołów "Mali Iwkowianie" i "Mali Czchowianie", którym do występu przygrywała kapela "Iwkowianie". Grupy te uczestniczyły w realizacji projektu "Gościniec - Iwkowskie Spotkania z Folklorem". Podczas zajęć z instruktorami młodzież uczyła się zabaw, przyśpiewek i tańców ludowych. Efekty ich pracy są znakomite, bo dzieci zaprezentowały się wybornie, a publiczność, wśród której był m. in. Wójt Gminy Iwkowa Bogusław Kamiński, nagrodziła ich zabawy, śpiew i taniec burzliwymi oklaskami.  

     Na zakończenie zaproszeni goście i laureaci spotkali się na poczęstunku. Była okazja do reflesji i uwag. Zwracano uwagę na ogromną pracę, jaką musieli wykonać głównie nauczyciele wojakowskiej szkoły, aby tak wspaniale przygotować artystyczna oprawę uroczystości.

    

MINI FOTOREPORTAŻ

Montaż słowno-muzyczny zaprezentowała szkolna młodzież. Nagrodę odbiera Danuta Luberda (z prawej).
Niewielka sala gimnastyczna szkoły mogła pomieścić tylko nielicznych widzów. Wspaniale zaprezentowali się "Mali Iwkowianie: i "Mali Czchowianie".

[wstecz]