DOBRY WYSTĘP MŁODYCH ROWERZYSTÓW Z ŁĄKTY

XXVII Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego

Konkursowa jazda w miasteczku ruchu drogowego.

   Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego, organizowany jest w szkołach podstawowych dla uczniów klas 4 - 6 oraz w gimnazjach dla uczniów klas 1- 3. Ma charakter wieloetapowy. Najpierw odbywają się eliminacje szkolne, potem międzyszkolne, powiatowe, wojewódzkie w wreszcie ogólnopolski finał. Celem Turnieju jest podnoszenie kultury motoryzacyjnej społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa młodzieży szkolnej poprzez: popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego, kształtowanie nawyków właściwego zachowania się na drodze zarówno w charakterze pieszych jak i kierujących, popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu. Organizatorem turnieju jest Policja i Polski Związek Motorowy, współorganizatorem m. in. Ministerstwo Infrastruktury, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu sprawuje natomiast nadzór pedagogiczny nad przebiegiem Turnieju. 

     Bardzo dobrze w Finale Powiatowym XXVII Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego spisała się drużyna Publicznej Szkoły Podstawowej w Łąkcie Górnej, która startowała w składzie: Mariusz Bednarz, Dawid Kamionka, Jan Krzysztofiak. Młodzi rowerzyści, przygotowani do turnieju przez Wiesławę Kruczyńską-Stary, wywalczyli trzecie miejsce, ulegając jedynie drużynom z Mikluszowic (I miejsce) i Gawłowa.

       Rozgrywany 23 kwietnia 2004 r. w pięknej, ciepłej pogodzie turniej (już po raz szósty w Łapanowie) rozpoczął się od przemarszu wszystkich uczestników turnieju na łapanowski cmentarz i złożenia wiązanek kwiatów na grobie zmarłego rajdowego mistrza Janusza Kuliga. Po powrocie rozegrano pierwszą część turnieju, polegającą na napisaniu testu wiadomości, który składał się z 25 pytań, w tym: 5 - dotyczących zasad i przepisów o ruchu pieszych i rowerzystów, 5 - dotyczących znaków drogowych, 10 - dotyczących sytuacji w ruchu drogowym, w tym maksymalnie 5 tzw. krzyżówek, 5 - dotyczących zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej. Czas rozwiązywania testu nie mógł przekroczyć 40 minut.

      Kolejnym elementem zawodów była jazda po sprawnościowym torze przeszkód i punktowany przejazd po miasteczku ruchu drogowego, która polegała na przejechaniu wylosowanej trasy zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego. Natomiast tor sprawnościowy dla uczniów szkół podstawowych składał się z kilku ustawionych przeszkód, m, in. równoważni, ósemką, korytarza z desek krótkich, slalomu kółkowego ( tzw. żmijka), slalom z ograniczeniem itd. Uczniowie szkół podstawowych jeździli na rowerach typu "składak", gimnazjaliści na rowerach górskich. Za błąd uważane było dotknięcie z przemieszczeniem przeszkody lub jednego z jej elementów, dotknięcie ziemi nogą (podpórka), a także ominięcie przeszkody.

    Przebieg wszystkich konkurencji oceniała kilkuosobowa ekipa sędziów - policjantów sekcji drogowej Komendy Powiatowej Policji w Bochni, której przewodził Władysław Szydłowski. Zanim obliczono i ogłoszono głoszono wyniki, uczestnicy turnieju mogli zobaczyć pokaz ratownictwa drogowego i sanitarnego w wykonaniu strażaków z PSP w Bochni, a potem mistrzowski pokaz trialu rowerowego w wykonaniu Damiana Woźniaka - członka polskiej kadry narodowej, wicemistrza Europy i uczestnika mistrzostw świata w tej konkurencji.

Pokaz ratownictwa medycznego drogowego i medycznego w wykonaniu strażaków z PSP w Bochni.

    W sali gimnastycznej szkoły odbyła się ceremonia ogłoszenia wyników i wręczenia nagród. Ogłosił je przewodniczący komisji Władysław Szydłowski. Oto one:

Szkoły podstawowe: 1. PSP Mikluszowice (dyplom, puchar ufundowany przez Starostwo Powiatowe w Bochni, 3 plecaki, od uzdrowiska pobyt bezpłatny dla drużyny i duży upust cenowy dla 30-osobowej grupy młodzieży) - 180 pkt. 2. PSP Gawłów - 140 pkt. 3. PSP Łąkta Górna - 120 pkt. 4. PSP Cichawka - 106 pkt. 5. PSP nr 2 Bochnia - 96 pkt. 6. PSP Kierlikówka - 92 pkt. 7. PSP Łazy - 88 pkt.
Indywidualnie: 1. Jarosław Kowalski - Mikluszowice, 2. Paweł Stokłosa - Bochnia, 3. Konrad Rakoczy - Mikluszowice.

Gimnazja: 1. PG Łapanów  - 194 pkt. 2. PG Mikluszowice - 176 pkt. 3. PG Gawłów  - 172 pkt. 4. PG Rzezawa  - 144 pkt. 5. PG Nowy Wiśnicz - 100 pkt. 6. PG Grobla - 88 pkt. 7. PG Dąbrówka - 88 pkt. (gorszy wynik w teście), 8. PG Drwinia - 58 pkt. 9. PG nr 1 Bochnia - 56 pkt. 10. PG Łąkta Górna - 56 pkt. (gorszy wynik w teście). 
Indywidualnie: 1. Michał Stalmach - Łapanów, 2. Adrian Rataj - Gawłów, 3. Michał Bachula - Łapanów.

    Nagrody specjalne: multimedialny program komputerowy "Chemia" otrzymało Gimnazjum w Mikluszowicach, a Magdalena Dudek z Kierlikówki - jedyna dziewczyna biorąca udział w turnieju - otrzymała walkman.

     Zwycięskie ekipy będą reprezentować powiat bocheński w zawodach wojewódzkich, które odbędą się: 7 maja szkoły podstawowe, 11 gimnazja), także w Łapanowie.

     Podczas ceremonii ogłoszenia wyników i wręczenia nagród Jerzy Skobelski - Dyrektor Akademii Jazdy z Bielska Białej   otworzył akcję "Bezpiecznie na rowerze - bezpieczny start", która obecnie objęła województwo małopolskie i podkarpackie. Zaprosił wszystkie dzieci i młodzież do dokonania przeglądów rowerów i o noszenie odblasków przez szkolną młodzież. Przemawiali także goście, gratulując mgr Zbigniewowi Kogutowi wspaniałej organizacji turnieju.

      Wójt Łapanowa Jan Kulig, poinformował, że wkrótce zostanie zarejestrowana Fundacja im. Janusza Kuliga, która prowadzić będzie różnorodne działania na rzecz bezpieczeństwa w komunikacji lądowej, a zwłaszcza ruchu drogowym.

      Gośćmi uroczystego zakończenia Turnieju byli: Przedstawiciel Starostwa Powiatu Bocheńskiego Wiesław Pajor, Komendant Powiatowy Policji Tadeusz Orzechowski, Komendant Powiatowy PSP Krzysztof Kokoszka, Dyrektor Inspektoratu PZU w Bochni - Tadeusz Cichoń, Dyrektorka Uzdrowiska "Kopalnia Soli w Bochni" Patrycja Brzostowska-Jamróz, Wizytatorzy Kuratorium Oświaty Bożena Drążkiewicz, Bogdan Szwajcer, Dyrektor Wydawnictwa "Rondo" Jerzy Skobelski. Rolę gospodarza pełnili: Wójt Gminy Łapanów Jan Kulig i dyrektorka PSP w Łapanowie.

XXVII Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego

Brązowa ekipa rowerzystów z Łąkty Górnej wraz z opiekunem - mgr Wiesławą Kruczyńską-Stary.

[wstecz]