50 LAT OSP W ŁĄKCIE GÓRNEJ - 01.05.2004

    Na kwadrans przed rozpoczęciem uroczystości 50 - lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Łąkcie Górnej, odbytej 1 maja 2004 roku i połączonej z Gminnymi Obchodami Dnia Strażaka, na zbiórce przy drodze prowadzącej do łąkieckiego kościoła parafialnego stanęły poczty sztandarowe i pododdziały wszystkich jednostek OSP z terenu gminy oraz z OSP w Łąkcie Dolnej. Przed nimi stanęło kilku chłopców z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Do kościoła poprowadziła ich Strażacka Orkiestra Dęta z Żegociny.

50-LAT OSP W ŁĄKCIE GÓRNEJ

Uroczystą Mszę Św. z okazji 50 - lecia istnienia jednostki OSP Łąkta Górna odprawił Ks. Stanisław Szczygieł.

   O godzinie szesnastej rozpoczęła się uroczysta Msza Święta, odprawiana w intencji strażaków przez ich kapelana, proboszcza Parafii w Łąkcie, księdza Stanisława Szczygła. Przed ołtarzem stanęły strażackie poczty sztandarowe, a chłopcy z MDP, ubrani w niebieskie mundurki i czerwone hełmy, pełnili obowiązki ministrantów. Strażackie pododdziały ustawiły się w kolumnie na środku kościoła. Orkiestra zajęła miejsce na chórze i swoją gra uświetniała nabożeństwo.  Do Mszy św. służyli ubrani w niebieskie mundurki i czerwone hełmy chłopcy z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Podczas nabożeństwa homilię wygłosił Ks. Stanisław Szczygieł.
    Po nabożeństwie strażacka kolumna pilotowana przez samochód policyjny z Trzciany i prowadzona przez orkiestrę, przemaszerowała pod remizę, gdzie czekali już na nią mieszkańcy wsi i zaproszeni goście.

50-LAT OSP W ŁĄKCIE GÓRNEJ

Przemarsz pododdziałów spod kościoła pod remizę.

Rocznicowe uroczystości przy remizie OSP w Łąkcie Górnej.

Główne miejsce uroczystości - plac przed remizą OSP w Łąkcie Górnej.

     Po odegraniu przez orkiestrę hymnu państwowego i meldunku zgłoszonym przez dowódcę strażackiego zgrupowania Janusza Stańdo Wiceprezesowi Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie posłowi Wiesławowi Wodzie, zaproszonych gości powitał Prezes Zarządu OSP w Łąkcie Górnej druh Józef Guzik:  - Serdecznie witam na dzisiejszej uroczystości: posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Wiesława Wodę, Komendanta Powiatowego PSP w Bochni Krzysztofa Kokoszkę, Wiceprezesa Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni i zarazem Prezesa Zarządu Gminnego Oddziału ZOSP w Żegocinie Leopolda Grabowskiego, Przewodniczącego Rady Gminy w Żegocinie Jana Marcinka, Wójta Gminy w Żegocinie Jerzego Błoniarza, Kapelana Strażaków Gminy Żegocina ks. Stanisława Szczygła, Prezesa Zarządu Powiatowego PSL w Bochni Henryka Czecha, radnego Rady Powiatu w Bochni Jana Rośka, Prezesa Zarządu Gminnego PSL w Żegocinie Józefa  Rynducha, księdza katechetę Tadeusza Świętka, Sekretarza Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Bochni Tadeusza Olszewskiego, sołtysa wsi Łąkta Górna Kazimierza Krawczyka, Komendanta Posterunku Policji w Trzcianie Jacka Trzeciaka, kierownika SKR w Łąkcie Górnej Edwarda Mecha, wszystkich radnych i sołtysów gminy Żegocina, prezesów i naczelników OSP z Łąkty Dolnej, Bełdna, Bytomska, Rozdziela i Żegociny wraz z ze swoimi pododdziałami. Witam kierowników zakładów pracy, instytucji, dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu gminy i wszystkich sympatyków i przyjaciół naszej Ochotniczej Straży Pożarnej.

50-LAT OSP W ŁĄKCIE GÓRNEJ

Goście uroczystości. Przemawia Józef Stańdo - Naczelnik OSP Łąkta Górna.

      Następnie głos zabrał obecny Naczelnik i jednocześnie założyciel łąkieckiej straży pan Józef Stańdo, który powiedział: - Szanowni zebrani ! 50 lat to pół wieku. Przeminęło tak, jak i dzień dzisiejszy przeminie. Prawda - było raz lepiej, raz gorzej, ale było dobrze. Jak straż pożarna dziś wygląda - to widać. Straż pożarna nie jest Józefa Stańdo, czy też Józefa Guzika. To nasza i Wasza straż. Strażacy tylko służą wszystkim obywatelom, gdy zajdzie potrzeba, żeby ratować - bo to jest nasz obowiązek. Teraz chcę podziękować najpierw wszystkim mieszkańcom wsi za wsparcie i pomoc, bo co roku mamy za kalendarze od Was pieniądze na potrzeby jednostki.  Teraz dziękuje panu Leopoldowi Grabowskiemu,  bo od roku 1965, kiedy był Naczelnikiem Gminy w Żegocinie, to nigdy nie zapomniał o nas, pracował z nami i pomagał finansowo. Serdecznie dziękuję panu Jerzemu Błoniarzowi - Wójtowi Gminy Żegocina -  za dobrą współpracę z nami, bo o co się tylko zwrócimy, to nam nigdy nie odmówi. Tyle daje, ile potrzeba. Bardzo gorąco dziękuję naszym sponsorom, którzy nas tak wsparli w organizacji tej uroczystości. Inaczej by nam trudno było ją zrobić. Serdecznie dziękuję także nieobecnemu dziś z nami byłemu Komendantowi PSP w Krakowie Kazimierzowi Krzowskiemu za jego dobroć, gdyż przekazał nam bezpłatnie piękny samochód bojowy Jelcz. Dziękuję serdecznie naszemu księdzu kapelanowi, który z nami tak bardzo dobrze pracuje i będzie pracował dalej, bo nam takich strażaków potrzeba, żeby podtrzymywali nas na duchu i na ciele.  Dziękuję za współpracę panu Krzysztofowi Kokoszce - Komendantowi Powiatowemu PSP w Bochni i wiemy dobrze , że będzie nam pomagał. Na koniec muszę to powiedzieć, że przeżyłem sześciu  komendantów w Bochni i z każdym pracowało mi się dobrze. Dzięki Bogu przepracowałem te 50 lat w tej straży, bo to lubiłem, a za to się nie płaci. Nawet w Piśmie Świętym pisze, że człowiek nie tylko dla siebie żyje, ale i dla innych. Na koniec to się cieszę, że przez te 50 lat, zostawiłem za darmo 600 dni roboczych, przepracowanych dla Łąkty Górnej i gminy Żegocina.
    Kolejnym mówcą był Leopold Grabowski. - 50 lat w życiu człowieka, to całe dorosłe życie. Ale 50 lat w życiu instytucji - to jubileusz godny uczczenia i podkreślenia. Jest bowiem czas trudu i znoju, nieprzespanych nocy, stresów i niepokoju. Ale jest też czas świętowania, wspominania   i dziękowania. Taki czas tu - Łąkcie Górnej nastał. Zebraliśmy się po to, aby świętować i podziękować tym, co nas chronią i bronią, na których zawsze liczyć można, tym, którzy obdarzeni są najwyższym zaufaniem społecznym, aby Was zapewnić, że pamięć o Was będzie zawsze - o Was - strażakach z Łąkty Górnej. Tradycje strażackie w gminie Żegocina sięgają ponad 100 lat. Żegocina ma już 115, ale następna, pierwsza po II wojnie - to w Łąkcie Górnej. Powstała jako pierwsza. Później w Rozdzielu, Bytomsku, Bełdnie. Jakie to były czasy przypomniał w swoim wystąpieniu trochę Prezes Józef Guzik i Naczelnik Józef Stańdo - założyciele tej jednostki, nieprzerwanie pełniący te funkcje od 50 lat. Czy sa tacy przywódcy w świecie, aby przez 50 lat pełnili swoje funkcje przywódcze ?  Chyba nie ma. Ale tak może być tylko w Łąkcie Górnej. Niestety wielu założycieli, w tym Leopold Guzik, odeszli na niebiańskie ścieżki, by tam - u Wszechmogącego dalej pełnić wartę. Cześć ich pamięci ! /.../ W ciągu jednego pokolenia dostrzegamy w wielu dziedzinach rewolucyjne zmiany. Natomiast nie zmieniła się od pokoleń chęć służenia innym. Takiego zaufania społecznego - 98 %, jakie mają nie ma żadna inna organizacja w kraju. Strażacy bowiem spełniają wszystkie zasady moralne służby publicznej, jakie wymyślili poeci i wielcy myśliciele. "Człowiek jest tyle wart, ile może uczynić dla drugiego człowieka" - powiedział kiedyś doktor Schweitzer. "Kto Ojczyźnie swej służy, sam sobie służy" -  Stanisław Staszic. "Cokolwiek dobrego uczyniliście, mnieście uczynili" - słowa zapisane w Ewangelii. Można wyczytać wiele podobnych myśli i wszystkie będą pasować do strażaków; uroczystości tych radosnych i wzniosłych, jak i smutnych, gdy trzeba odprowadzić na niebiańskie ścieżki swych współtowarzyszy. Dlatego też, aby nadać naszym działaniom rangę, zrodziła się myśl, aby powołać instytucję, która da świadomość ochotnikom, że ktoś nad nimi - w sensie duchowym - czuwa, ktoś się za nich modli, ktoś na kogo mogą zawsze liczyć. Tu w Łąkcie Górnej powstawały pierwsze i dobre pomysły: pomysł zbudowanie pierwszej w gromadzie - bo wtedy były gromady - remizy OSP, która funkcjonuje do dziś. Ale również pomysł niezwykle ważny dla nas wszystkich strażaków gminy powołania kapelana strażaków ochotników. To stąd powstał pomysł, a myśmy na Zarządzie Gminnym OSP ten pomysł zrealizowali. Jego Ekscelencja Biskup Tarnowski mianował księdza kanonika Stanisława Szczygła naszym kapelanem - kapelanem strażaków ochotników gminy Żegocina. Było to pod datą 27 października 2003 roku. Dzielimy się tą radosną nowiną do wszystkich obecnych na tym wydarzeniu i prosimy o opiekę duchową nad nami i nieustającą modlitwę, zwłaszcza wtedy, kiedy chłopcy staną w potrzebie. W dniu dzisiejszym - 1 maja - zapisujemy tą datę, jako jedną z najważniejszych w historii Polski. Dziś w całej Europie trwa święto i odbywają się doniosłe uroczystości. Niebieska flaga z 12 gwiazdkami będzie obok naszej, biało-czerwonej. Przed nami szereg wyzwań społecznych i gospodarczych, również w dziedzinie obrony i ochrony. Ale o jednym zapominać nam nie wolno: skąd pochodzimy, jakie są nasze korzenie, jakie nasze godło i nasze sztandary. "Być Polakiem to jest bosko i szlachetnie" - to stwierdzenie poety  szczególnie ważne będzie dziś. Bronić naszej tożsamości narodowej, wiary naszych ojców - to wyzwania, którym na pewno podołamy. Drodzy Jubilaci ! W imieniu Zarządu Powiatu, Rady Powiatu proszę przyjąć serdeczne życzenia i gratulacje z okazji Waszego jubileuszu - powiedział Przewodniczący Rady Powiatu Leopold Grabowski. Następnie odczytał adres Starosty Powiatu i jednocześnie Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni Ludwika Węgrzyna.
     Prowadzący jubileuszową uroczystość pan Zbigniew Nożkiewicz zapowiedział podniosłą chwilę - odznaczenie srebrnym medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa" jednostki OSP w Łąkcie Górnej. Akt nadania podpisany został przez Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemara Pawlaka. Przy dźwiękach fanfar aktu dekoracji sztandaru dokonał Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie poseł Wiesław Woda.

50-LAT OSP W ŁĄKCIE GÓRNEJ

Wiesław Woda udekorował sztandar OSP Łąkta Górna Srebrnym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa".

      W uznaniu dorobku strażaków zostały im przyznane medale i odznaki.  Aktu dekoracji dokonywali: Wiceprezes ZW ZOSP RP w Krakowie Wiesław Woda i Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP W Bochni. Złotym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa" odznaczeni zostali: Janusz Stańdo (OSP Łąkta Górna), Ignacy Rożnowski (OSP Bytomsko), Zenon Gąsiorek (OSP Bytomsko), Kazimierz Dudziak (OSP Bełdno), Srebrnym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa": Jacek Dziedzic (OSP Łąkta Górna), ks. Stanisław Szczygieł (OSP Łąkta Górna), Paweł Mrugacz (OSP Łąkta Górna), Wojciech Kępa (OSP Łąkta Górna), Józef Kuska (OSP Bełdno), Furtak Krzysztof (OSP Bełdno), Brązowym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa": Andrzej Gał (OSP Łąkta Górna), Marek Dziedzic (OSP Bytomsko). Odznakę "Wzorowy Strażak" przyznano druhom: Paweł Mrugacz (OSP Łąkta Górna), Antoni Giza (OSP Bełdno), Paweł Gąsiorek (OSP Bytomsko). Odznaką "Za wysługę lat" wyróżniono: za 50 lat służby: - Józefa Guzika, Józefa Stańdo; za 40 lat - Józefa Dziedzica, za 30 lat: - Stanisława Grabowskiego, Stanisława Guzika, Bronisława Banata; za 20 lat - Jana Mroza, Janusza Stańdo, Zdzisława Guzika, Józefa Stochela, Zdzisława Wronę; za 10 lat - Stanisława Stawarza, Bogdana Piecha, Wojciecha Kępę - wszyscy z OSP w Łąkcie Górnej. Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza odznaczony został druh Leopold Grabowski. W imieniu odznaczonych podziękował druh Janusz Stańdo.

50-LAT OSP W ŁĄKCIE GÓRNEJ

Zasłużonych strażaków dekorowali: Wiesław Woda i Leopold Grabowski.

     W dalszej części uroczystości przemawiali kolejno:
  • Krzysztof Kokoszka - Komendant Powiatowy PSP w Bochni: - To jubileusz szczególny, bo dziś nasz kraj dołączył do Europejskiej Wspólnoty. W bieżącym roku przypada także 1700 rocznica śmierci patrona strażaków - Św. Floriana. To również wyjątkowy rok dla druhów: Józefa Guzika i Józefa Stańdo, którzy przez 50 już lat są z tą strażą. W takich okolicznościach składam druhom życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia i dalszych 50 lat w strażackiej służbie - powiedział. Złożył także z okazji Dnia Strażaka życzenia wszystkim strażakom, podziękował im za społeczną służbę i życzył społecznego uznania. Odznaczonym i wyróżnionym złożył szczere gratulacje.

  • Wiesław Woda - 50 lat minęło, gdy ludzie wielkiego serca, chcąc innym pomagać, założyli ochotniczą straż pożarną. Jakaż to radość dla nas wszystkich, że ośmiu założycieli żyje, a dwóch ciągle jeszcze pełni obowiązki. Tym jest większa, że uroczystość wypada 1 maja, w dniu Świętego Józefa Robotnika - i zarówno prezes jak i naczelnik noszą to imię. Gratuluję więc wszystkim założycielom, wszystkim tym, którzy na przestrzeni 50 lat nieśli pomoc, pracując w ochotniczej straży pożarnej. Zwrócił się także do mieszkańców Łąkty: - Miejcie zawsze zrozumienie dla Waszych ojców, synów, mężów, wujków, którzy działają w ochotniczej straży i wtedy, gdy odezwie się syrena alarmowa śpieszą, by nieść pomoc. Niech ta ochotnicza straż pożarna będzie Waszą dumą i Waszą nadzieją. Niech służy Bogu na chwałę, a ludziom na pożytek - powiedział.

  • Jerzy Błoniarz - Wójt Gminy w Żegocinie. Przypomniał znaczenie i symbolikę dnia 3 Maja - daty uchwalenia Konstytucji 3 Maja i jednocześnie święta Królowej Polski. Przypomniał krótka historię OSP z Łąkty, wymieniając także założycieli jednostki. Poprosił o uczczenie pamięci zmarłych członków jednostki minutą ciszy. - Druhowie ! Zawdzięczamy Wam wiele udanych akcji ratowniczych w czasie pożarów, powodzi i innych klęsk żywiołowych. Zawdzięczamy Wam również wiele inicjatyw społecznych. Jak wielki jest nasz dług wdzięczności, wiedzą o tym mieszkańcy wszystkich wiosek gminy, wie samorząd. Za Wasze poświęcenie i odwagę oraz czujność w imieniu wszystkich mieszkańców gminy serdecznie Wam dziękuję. Szczególnie dziękuję Jubilatom, za 50-letnią służbę. Gratuluje odznaczeń i sukcesów. Życzę długich lat w zdrowiu  - powiedział Wójt , a następnie wręczył jednostce Jubilatce prezent w postaci zegara. - Niech ten zegar odlicza Wam tylko szczęśliwe godziny ! - dodał gospodarz gminy.

  • Jan Marcinek - Przewodniczący Rady Gminy w Żegocinie. - 50 lat w służbie - to bardzo długi czas w służbie drugiemu człowiekowi i całej społeczności - powiedział, a następnie złożył w imieniu samorządu gminy życzenia długich lat w zdrowiu, bez pożarów i powodzi i aby następne 50 lat było równie dobre, a może jeszcze lepsze.

  • Henryk Czech - Prezes Zarządu Powiatowego PSL w Bochni. - Pozwólcie, że w tak uroczystej chwili odniosę się do Was - druhowie strażacy - z wielkim szacunkiem. To Wy jesteście motorem wielu akcji i inicjatyw lokalnych. Pomagacie, chronicie, czuwacie i uczestniczycie w likwidacji wielu zagrożeń. Chcę Wam życzyć dobrej skuteczności, bezpieczeństwa, swoistego nadzoru boskiego i zdrowia.

  • Stanisłąw Szczygieł - łąkiecki proboszcz i kapelan żegocińskich strażaków przyłączył się do życzeń i także przekazał Jubilatom prezenty w postaci pięknych wydawnictw albumowych, które otrzymali Józef Guzik i Józef Stańdo.

     W dalszej części uroczystości jej uczestnikom zaprezentowali się uczniowie miejscowych szkół, którzy zadeklamowali kilka wierszy, a wśród nich napisany specjalnie na uroczystość wiersz łąkieckiej poetki ludowej pani Anny Łękawy.

Występ młodzieży szkolnej.

Występ młodzieży szkolnej.

Zawitał majowy poranek
Lasy i pola zielone łąki przybrane w kwiecie
Cała przyroda w wiosennej szacie za ogrom pracy
Ukłon oddaje Warn dziś Dzielni Strażacy.
Dziś wasze święto, wasz Jubileusz pięćdziesięciolecie
W dniu Jubileuszu wasza jednostka
W swoich szeregach powitała
Księdza Kanonika Stanisława Szczygła - Honorowego
Strażaka i swojego kapelana.
W dniu uroczystym waszego święta
Wspomnieć nam trzeba zasłużonego
Już nie żyjącego Leopolda Guzika
Który przed pół wieku podjął tę inicjatywę
To wspólne dobro
Ta myśl rzucona stokrotnie zaowocowała
Bo ta działalność to dobro i miłość bliźniego
Która dotyka całą społeczność i nas każdego
Podziękowania dziś kierujemy do szanownych obywateli,
Którzy to dzieło już rozpoczęte kontynuują
Przez czynną działalność Prezesa pana Józefa Guzika,
Oraz pana Józefa Stańdo Straży Naczelnika.
Kiedy usłyszysz odgłos syreny, to wasz strażacki meldunek,
W tak ważnej chwili, zawsze gotowi aby podążać
Na obowiązkowy wasz posterunek,
Nie straszne wam ognia żywioły
I rozszalałe płomienie,
A pamiętnego roku 97-mego nasuwa nam się smutne wspomnienie,
Gdy żywioł potężnej powodzi nawiedził nasze tereny
I zaistniało tragiczne zagrożenie,
Byliście gotowi byliście ofiarni
Aby ratować ludzkie życie i mienie.
Gdy Wielkanocne święto nadchodzi,
Jakież to miłe z wami spotkanie
Przy tej paschalnej uroczystości
Łączy nas wspólna tradycja
U Grobu Pańskiego czuwanie.
Za waszą mozolną pracę i poświęcenie
Które niesiecie ludzkości w darze,
Niechaj wasz patron św. Florian
Warn błogosławi od złego strzeże
A my składamy wszystkim Strażakom podziękowanie.
"Szczęść Boże".

     Po rozwiązaniu szyków i zakończeniu części oficjalnej, goście wpisywali się do kroniki jednostki, a następnie zostali poproszeni do świetlicy, gdzie społeczność Łąkty poczęstowała ich gorącym daniem, ciastami i napojami. Na estradzie do muzykowania szykował się zespół muzyczny, który miał grać na zabawie tanecznej. Huczne "Sto lat" dla Jubilatów odśpiewali wraz z muzykami wszyscy obecni w sali goście. Potem już rozpoczęła się zabawa taneczna, która trwała długo w noc.

50-LAT OSP W ŁĄKCIE GÓRNEJ

"Sto lat" dla założycieli jednostki odśpiewano już w remizie.

[wstecz]