OSTATNIA TAKA MATURA

Ostatnie chwile przed rozpoczęciem matury w LO w Żegocinie.

    Tegoroczna matura przeprowadzana jest po raz ostatni według starej formuły. 11 maja 2004 roku, w pierwszym dniu matur, odbył się pisemny egzamin dojrzałości z języka polskiego. Przystąpiło do niego ponad 506 tysięcy uczniów z całej Polski. Zdający mieli do wyboru jeden z 4 tematów, na który przewidziano 5 godzin. Trzy z nich wymagały napisania tekstu własnego. Czwarty z tematów zawierał tekst literacki, do niego były dołączone pytania odnoszące się do tekstu. Maturzyści wybierający czwarty temat musieli napisać także krótkie wypracowanie na jeden z dwóch tematów związanych z tekstem.

     W Liceum Ogólnoksztąłcącym w Żegocinie do pisania egzaminu dojrzałości przystąpiło 33 uczniów z jedynej klasy maturalnej, której wychowawczynia jest mgr Jadwiga Pączek. Już po raz drugi terenem zmagań maturzystów z zadaniami była szkolna aula.

     Tematy z języka polskiego w Małopolsce:

1. "Szczęście i nieszczęście człowieka jest po większej części jego własnym dziełem". Odwołując się do wybranych tekstów literackich rozważ myśl Johna Locke'a.
2. Odchodzili, a jednak wracali. Dlaczego? Zaprezentuj tych bohaterów literackich, w których biografii odnajdujesz sytuacje odejścia i powrotu. Zinterpretuj je.
3. Bezradność, odwaga, heroizm... Jakie postawy człowieka wobec zła otaczającego świata odnajdujesz w literaturze XX wieku. Możesz odwołać się również do innych tekstów kultury (film, teatr, malarstwo).
4. Zinterpretuj wiersz Zbigniewa Herberta "Głos wewnętrzny" jako refleksję o moralności współczesnego człowieka.

      Większość maturzystów wybrała temat pierwszy. Niektórzy zdecydowali się natomiast na temat trzeci. Nikt nie podjął się pisania tematu drugiego i czwartego.

       Losowanie miejsca pisania matury. Ostatnie przygotowania.
        W drugim dniu maturzyści - także przez pięć godzin - pisali prace z wybranych przedmiotów. Dwunastu z nich wybrało matematykę, jedenastu geografię, czterech biologię, po trzech historię i język angielski. Ten ostatni trójka maturzystów pisała w innej sali.

        W dniach 11-12 maja 2004 roku maturę pisało także 33 absolwentów żegocińskiego Liceum dla Dorosłych. W pierwszym dniu wszyscy pisali prace z języka polskiego, w drugim z wybranego przedmiotu. W tym przypadku 11 osób wybrało egzamin z geografii, 10 z historii, 9 z biologii i 3 z matematyki.

Maturzyści Liceum dla Dorosłych.

      W przyszłym roku do "nowej" matury przystąpią absolwenci zreformowanych szkół ponad gimnazjalnych. Ministerstwo Edukacji informuje, że sposób zdawania nowej matury znacznie będzie się różnił od dotychczasowego. Pierwsza części nowego egzaminu będzie zdawana ustnie, następna część, pisemna sprawdzana będzie przez zewnetrznych egzaminatorów. Inna będzie również konstrukcja tematów egzaminacyjnych. Nowa matura będzie dokładniej sprawdzała umiejętności ucznia, odchodząc od sprawdzania wiedzy encyklopedycznej.

[wstecz]