STRAŻACKIE AUTO DLA OSP W BYTOMSKU

Ceremonia przekazania auta odbyła się przed remizą OSP w Bytomsku.

Ceremonia przekazania auta odbyła się przed remizą OSP w Bytomsku.

    Dotrzymał słowa Wójt Gminy w Żegocinie Jerzy Błoniarz, który obiecał bytomskim strażakom, że w 2004 roku otrzymają samochód. Skromna ceremonia przekazania używanego auta marki żuk odbyła się przed remizą OSP w Bytomsku dnia 29 czerwca 2004 roku. Samochód ten pochodzi z OSP w Żegocinie.
   W ten sposób ostatnia jednostka z terenu gminy została wyposażona w samochód strażacki, którym będzie można wyjeżdżać na akcje, zawody i ćwiczenia. Przekazując bytomskim strażakom samochód Wójt Gminy życzył im, aby jeździli tym autem wyłącznie na ćwiczenia i zawody. O zwiększonych obowiązkach, zwiuąznych z utrzymanie sprawności i obsługa samochodu mówił z kolei Komendant Gminny ZOSP w Żegocinie Władysław Zatorski. Obecny na ceremonii przekazania samochodu Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bochni Leopold Grabowski złożył bytomskim strażakom gratulacje oraz życzenia. Wyraził nadzieję, że otrzymanie samochodu usprawni działalność jednostki oraz zmobilizuje do jak najkorzystniejszego zaprezentowania się na zawodach sportowo-pożarniczych, które odbędą się juz niebawem.
   Bytomska jednostka OSP liczy obecnie 26 członków, w tym 10 honorowych. Zarządowi prezesuje Jan Kępa. Zarząd OSP w Bytomsku jeszcze nie wie, kto będzie w ich jednostce kierowcą - mechanikiem. Osoba ta musi bowiem mieć odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Ale to sprawa kilku najbliższych dni. Podczas dyskusji po przekazaniu samochodu mówiono, że ceremonia poświęcenia tego samochodu połączona zostanie z poświęceniem wozu ratownictwa drogowego żegocińskich strażaków, zakupionego dla tej jednostki w ubiegłym roku. Najprawdopodobniej będzie to miało miejsce tuż przed zawodami sportowo - pożarniczymi, jakie w sierpniu lub wrześniu rozegrane zostaną na nowym obiekcie sportowym Żegociny - stadionie piłkarskim.
   Oba samochody uczestniczyły w bytomskiej uroczystości, bowiem delegacja przekazujących samochód żegocińskich strażaków pojechał do Bytomska właśnie Mercedesem, odkupionym rok temu od strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Bochni.

Wójt Jerzy Błoniarz przekazał samochód Naczelnikowi OSP w Bytomsku Zenonowi Gąsiorkowi. O zwiększonych obowiązkach bytomskiej jednostki mówił Komendant Gminny ZOSP Władysław Zatorski.
Wójt Gminy Jerzy Błoniarz przekazał samochód Naczelnikowi OSP
w Bytomsku Zenonowi Gąsiorkowi.
O zwiększonych obowiązkach bytomskiej jednostki mówił Komendant Gminny
ZOSP w Żegocinie Władysław Zatorski.
Gratulacje z tytułu uzyskania samochodu złożył bytomskim strażakom Leopold Grabowski. Zarząd OSP w Bytomsku jest zadowolony z otrzymanego samochodu.
Gratulacje z tytułu uzyskania samochodu złożył bytomskim strażakom Wiceprezes
ZP ZOSP w Bochni Leopold Grabowski.
Zarząd OSP w Bytomsku jest zadowolony z otrzymanego samochodu.

[wstecz]