PODZIĘKOWANIA DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

Oświatowe spotkanie w Bytomsku.

  Tuż przed zakończeniem roku szkolnego (22 czerwca 2004 r.) z dyrektorami wszystkich szkół i przedszkoli z terenu gminy spotkali się: Wójt Gminy oraz Komisja Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy w Żegocinie. Główny organizator spotkania - Wójt Gminy Jerzy Błoniarz - zaprosił oświatowców do Bytomska, gdzie trwa rozbudowa tamtejszej szkoły podstawowej. Po wizji lokalnej obiektu uczestnicy spotkania zebrali sie w jednej z sal lekcyjnych, gdzie odbyło się podsumowanie kończącego się roku szkolnego. Uczestnicy zebrania liczyli na spotkanie się z zaproszonym posłem Aleksandrem Gradem, ale ten z usprawiedliwionych powodów, do Bytomska nie przybył.

     Przybyłych gości powitała mgr Barbara Janicka-Mikus - dyrektorka PSP w Bytomsku. Potem głos zabrał Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz. Swoje wystąpienie zaczął od podziękowań dla dyrektorów i wszystkich nauczycieli za bardzo dobre wyniki w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Potem przedstawił działania samorządu w dziedzinie oświaty, przypominając realizowane obecnie zadania: budowa sali gimnastycznej w Rozdzielu, rozbudowa szkoły w Bytomsku, wymiana stolarki okiennej w Żegocinie.

Rozbudowywana szkoła w Bytomsku. Wizja lokalna w obiekcie.
Rozbudowywana szkoła w Bytomsku. Wizja lokalna w obiekcie.
Rolę gospodyni pełniła Dyrektorka Szkoły mgr Barbara Janicka-Mikus. Wójt Jerzy Błoniarz poinformował o realizowanych inwestycjach i planowanych remontach.
Rolę gospodyni pełniła Dyrektorka Szkoły mgr Barbara Janicka-Mikus. Wójt Jerzy Błoniarz poinformował o realizowanych inwestycjach i planowanych remontach.

[wstecz]