DOPŁATY DLA POLSKIEJ WSI

Anna Wrona, Katarzyna Janiczek i Angelika Waligóra podczas dyżuru w Urzędzie Gminy w Żegocinie.


    Coraz mniej czasu maja rolnicy na złożenie wniosków
o dopłaty obszarowe do Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Termin mija bowiem 15 czerwca 2004 roku. Potem także będzie można starać się o te dopłaty (do 10 lipca), ale za każdy dzień zwłoki potrącane będzie 1% wielkości dopłaty.

    Prowadzona jest szeroka akcja informacyjna w prasie, radio i telewizji. Włączył się w nią także kościół katolicki. 31 maja 2004 r. apel w sprawie rolniczych dopłat bezpośrednich wystosował Metropolita Krakowski Kardynał Franciszek Macharski. Czytamy w nim: "W związku z licznymi wątpliwościami i pytaniami kierowanymi do księży i do Kurii w sprawie dopłat bezpośrednich z Unii Europejskiej do posiadanych hektarów ziemi rolnej, chcę wyjaśnić szczególnie społeczne i moralne aspekty tej sprawy. Dopłaty bezpośrednie w krajach Unii Europejskiej są powszechnie stosowanym systemem wyrównywania szans. Polskie rozdrobnione gospodarstwa potrzebują pilnie takiej pomocy. Jest to zatem przewidziany i należący się ze sprawiedliwości sposób pomocy rolnikom. Nieuzasadnione są obawy, że przyjmując tę formę pomocy rolnik naraża się na ograniczenie swojego prawa własności, które jest jednym z podstawowych filarów prawa Unii Europejskiej. Wynikająca z nieporadności lub nieuzasadnionych obaw, rezygnacja z przygotowania i złożenia wniosków o dopłaty bezpośrednie, byłaby poważnym zaniedbaniem wobec obowiązku troski o przyszłość żyjących na wsi rodzin. Zwracam się także do pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i pracowników samorządowych z prośbą o pomoc rolnikom w przygotowaniu i złożeniu wniosków o dopłaty bezpośrednie, gdyż termin 15 czerwca 2004 roku jest coraz bliższy".

    Prośba Kardynała o pomoc została zrealizowana. Od 1 marca 2004 roku w gminie Żegocina zatrudniono osoby, które służą pomocą w wypełnianiu formularzy, udzielają porad. Odbyto także szkolenia, najpierw w zakresie wpisu do ewidencji producentów, potem w zakresie wypełniania wniosków o dopłaty obszarowe. Przeprowadzono wiele rozmów i pokazów, a także ćwiczeń z zakrsu wypełniania formularzy.

     Angelika Waligóra i Karolina Mrugacz zostały zatrudnione przez Agencję Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, a Katarzyna Janiczek i Edyta Rożnowska przez Powiatowy Urząd Pracy. Pomocą służy także codziennie w godzinach pracy Anna Wrona - inspektorka Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Kto chciał, mógł i nadal jeszcze może (gdyż panie pracować będą jeszcze przez kilka dni) przyjść po poradę i materiały szkoleniowe. - Myślę, że w gminie Żegocina juz ponad połowę rolników zainteresowało się sprawą i wypełniło oraz złożyło w Bochni odpowiednie wnioski - informuje pani Anna Wrona. Trudno to sprawdzić, ponieważ powiaty nie prowadzą statystyki z podziałem na poszczególne gminy. W ostatnich dniach zainteresowanie rolników jakby wzrosło. 9 czerwca br. do sali narad Urzędu Gminy w Żegocinie, gdzie prowadzone sa dyżury, przyszło 26 osób. Będzie tu można przyjść jeszcze w piątek i sobotę.

     Każdy rolnik, który otrzymał z ARiMR zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego gospodarstwa może, od 15 kwietnia, składać drugi z wniosków - o przyznanie płatności do gruntów rolnych lub o przyznanie płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania. W Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, ARiMR i gminach są już druki wniosków do wykorzystania przez rolników. Rolnikom uprawiającym grunty na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania przysługują (niezależnie od dopłat obszarowych) dopłaty dodatkowe. - W powiecie bocheńskim siedem miejscowości lub ich części uzyskało prawo do dopłat dodatkowych, zwanych ONW. Są to: Rozdziele, Rajbrot, Połom Duży, Kamionna, Bełdno, Bytomsko, Żegocina. W powiecie bocheńskim jest ponad 10000 gospodarstw rolnych. Przygotowanie takiej ilości wniosków wymaga dużej mobilizacji wszystkich rolników, jak również instytucji i osób biorących udział w tej kampanii. Dlatego zachęcam rolników do składania wniosków w terminie najwcześniejszym - apelował na łamach "Dziennika Polskiego 17 kwietnia 2004 roku Wacław Majcher - kierownik Zespołu Powiatowego w Bochni Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Krakowie.

      Termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie mija 15 czerwca 2004 r. Jest o co zabiegać, bo z szacunkowych wyliczeń wynika, że  1 proc. niezłożonych wniosków o dopłaty to 65 mln zł w skali kraju, które nie będą wypłacone rolnikom.

Rolniczy krajobraz Rozdziela.

[wstecz]