PRÓBNA EWAKUACJA

Ewakuacja szkoły podstawowej.

    17 czerwca 2004 roku, realizując decyzję wojewody małopolskiego, we wszystkich szkołach gminy przeprowadzono próbne ewakuacje uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników z obiektów szkolnych. Całą akcję poprzedziły pogadanki, podczas których nauczyciele przypomnieli zasady alarmowania i ewakuacji.

    Każda placówka oświatowa posiada własne, dostosowane do szkoły, plany alarmowania i ewakuacji. Decyzję o ewakuacji podejmuje dyrektor placówki, lub w razie jego nieobecności wicedyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik. W budynkach są specjalnie oznaczone drogi ewakuacyjne, które muszą spełniać odpowiednie wymogi (przepustowość, szerokość itp.). Próbne alarmy i akcje ewakuacyjne odbywają się w szkołach raz - dwa w ciągu roku. O tym, że są potrzebne dziś nie trzeba już nikogo przekonywać. Chodzi raczej o usprawnienie akcji, o doskonalenie poszczególnych elementów. Tutaj każdy uczeń, nauczyciel, pracownik musi znać swoje owowiązki. Podczas każdej takiej akcji uczą się zarówno uczniowie, jak i nauczyciele.

     Tegoroczna próbna ewakuacja została w największym obiekcie szkolnym - w PSP i ZS w Żegocinie - przeprowadzona szybko i sprawnie.

Ewakuacja Zespołu Szkół. Sprawdzanie stanów osobowych ewakuowanych uczniów.

[wstecz]