KURS ZA KURSEM

Zakończenie ostatniego kursu.

      We wrześniu 2003 roku Dyrektorka Zespołu Szkół w Rozdzielu Alicja Adamczyk złożyła w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosek o udział Agencji w finansowaniu działalności związanej z podnoszeniem i zmianą kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi Rozdziele. Wniosek został uwzględniony Agencja dofinansowała zorganizowane przez szkołę kursy: "Podstawy obsługi komputera" (trzy grupy - w sumie 25 osób) oraz "Zasady prowadzenia rachunkowości rolnej" (25 osób). 4 czerwca 2004 roku zakończono następny - "Zasady gospodarowania na obszarach o szczególnych walorach turystycznych". Prowadzące zajęcia panie: Barbara Urban i Helena Augustyńska uczyły panie zasad marketingu, sporządzania biznesplanów, stosowania przepisów HACCP w produkcji o obrocie żywnością itd. Były także zajęcia praktyczne z żywienia. Panie smazyły kotlety z kaszy gryczanej i grzybów, przygotowywały różne sałatki itp. Także w tym kursie wzięło w nim udział 25 osób.

     Uczestniczki szkoleń były bardzo zadowolone. Była wśród nich pani Barbara Szewczyk, która już od dwóch lat przestawia własne gospodarstwo na produkcję ekologiczną, bo - jak to sama stwierdziła - nie miała pieniędzy na nawozy. Teraz będzie mogła nie tylko produkować ekologiczną żywność, na którą ciągle wzrasta popyt, ale także uzyskiwać specjalne dotacje ze środków unijnych. Zadowolona była także organizatorka kursu. Pani Dyrektor Alicja Adamczyk mogła dzięki środkom z Agencji powiększyć pracownię komuterową o serwer i dwa następne zestawy komputerowe, a także magnetowid. 

Zajęcia w szkolnej kuchni. Zakończenie ostatniego kursu.
Zajęcia w szkolnej kuchni. Zakończenie ostatniego kursu.

[wstecz]