WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - WYNIKI

Wybory do Parlamentu Europejskiego.

    Punktualnie o godz. 22.00 w niedzielę 13 czerwca 2004 roku zakończyło się głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Polacy wybierali 54 eurodeputowanych. O wybór ubiegało się 1887 kandydatów.

     Państwowa Komisja Wyborcza podała listę 54 osób wybranych z Polski do Parlamentu Europejskiego. Są to:
Z list Platformy Obywatelskiej zostali wybrani: Jerzy Buzek, Zdzisław Chmielewski, Małgorzata Handzlik, Stanisław Jałowiecki, Filip Kaczmarek, Bogdan Klich, Barbara Kudrycka, Janusz Lewandowski, Jan Olbrycht, Paweł Piskorski, Jacek Protasiewicz, Jacek Saryusz-Wolski, Bogusław Sonik, Zbigniew Zaleski, Tadeusz Zwiefka.

Z list Ligi Polskich Rodzin zostali wybrani: Filip Adwent, Sylwester Chruszcz, Maciej Giertych, Dariusz Grabowski, Urszula Krupa, Bogdan Pęk, Mirosław Piotrowski, Bogusław Rogalski, Witold Tomczak, Wojciech Wierzejski.

Z list Prawa i Sprawiedliwości zostali wybrani: Adam Bielan, Anna Fotyga, Mieczysław Janowski, Michał Kamiński, Marcin Libicki, Wojciech Roszkowski, Konrad Szymański.

Z list Samoobrony zostali wybrani: Marek Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Bogdan Golik, Wiesław Kuc, Jan Masiel, Leopold Rutowicz.

Z list SLD-UP zostali wybrani: Lidia Geringer d'Oedenberg, Adam Gierek, Bogusław Liberadzki, Marek Siwiec, Andrzej Szejna.

Z list Polskiego Stronnictwa Ludowego zostali wybrani: Zbigniew Kuźmiuk, Zdzisław Podkański, Czesław Siekierski, Janusz Wojciechowski.

Z list Unii Wolności zostali wybrani: Bronisław Geremek, Jan Kułakowski, Janusz Onyszkiewicz, Grażyna Staniszewska.

Z list Socjaldemokracji Polskiej zostali wybrani: Genowefa Grabowska, Józef Pinior, Dariusz Rosati.

      Platforma Obywatelska zdobyła 24,10% głosów, LPR - 15,92%, PiS - 12,67% - podała Państwowa Komisja Wyborcza. Oprócz tych trzech partii próg wyborczy przekroczyły: Samoobrona - 10,78%, SLD-UP - 9,35%, Unia Wolności - 7,33%, PSL - 6,34%, SdPl - 5,33%. W przeliczeniu na mandaty oznacza to, że PO otrzyma 15 mandatów, LPR - 10, PiS - 7, Samoobrona - 6, SLD-UP - 5, UW i PSL - po 4, SdPl - 3. Najwięcej, bo ponad 173 tysiące głosów otrzymał były premier Jerzy Buzek. Bronisław Geremek dostał ponad 114 tysięcy głosów w eurowyborach - to drugi wynik w kraju.

        Frekwencja wyborcza w Polsce wyniosła 20,87%.

    Spokojnie i bez żadnych zakłoceń przebiegły na terenie gminy Żegocina wybory do Parlamentu Europejskiego. Punktualnie o godzinie ósmej rozpoczęły pracę wszystkie Obwodowe Komisje Wyborcze. Frekwencja była niestety na niskim poziomie, a przed godziną 12 nigdzie nie przekroczyła 10%. Większy ruch w lokalach wyborczych nastąpił dopiero po południowych i wieczornych nabożeństwach kościelnych. O godzinie 22 zakończono głosowanie, a komisje przystąpiły do podliczania głosów.  Frekwencja wyniosła w gminie - 24%, była więc wyższa niż średnia w kraju. We wszystkich obwodach najwięcej głosów oddano na listę Ligi Polskich Rodzin (LPR)

Zbiorcze wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego w Gminie Żegocina

(uwzględniono najwyższe wskaźniki)

Obwód Żegocina
Frekwencja: 22,85%

1. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania - 1418
2. Komisja otrzymała kart do głosowania - 1060
3. Liczba wyborców którym wydano karty do głosowania - 324
4. Nie wykorzystano kart do głosowania - 736
5. Liczba kart wyjętych z urny - 323
6. Liczba kart nieważnych - 0
7. Liczba kart ważnych - 323
8. Liczba głosów nieważnych - 12
9. Liczba głosów ważnych - 311

WYNIKI WYBORÓW:
1. Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin - 103 głosy
Najwięcej głosów - Pęk Bogdan
2. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska - 53
Najwięcej głosów - Klich Bogdan
3. Komitet Wyborczy PSL - 43
Najwięcej głosów - Sztorc Andzej
4. Komitet Wyborczy Samoobrona RP - 35
Najwięcej głosów - Rutowicz Józef Leopold
5. Komitet Wyborczy Unii Wolności - 13

Obwód Rozdziele
Frekwencja: 25,91%
1. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania - 602
2. Komisja otrzymała kart do głosowania - 450
3. Liczba wyborców którym wydano karty do głosowania - 156
4. Nie wykorzystano kart do głosowania - 294
5. Liczba kart wyjętych z urny - 156
6. Liczba kart nieważnych - 0
7. Liczba kart ważnych - 156
8. Liczba głosów nieważnych - 2
9. Liczba głosów ważnych - 154

WYNIKI WYBORÓW:
1. Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin - 79
Najwięcej głosów - Pęk Bogdan -
2. Komitet Wyborczy Samoobrona RP - 23
Najwięcej głosów - Rutowicz Józef Leopold -
3. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska - 15
Najwięcej głosów - Klich Bogdan
4. Komitet Wyborczy PSL- 10
Najwięcej głosów - Sztorc Andrzej
4. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - 10
Najwięcej głosów - Bielan Adam

Obwód Łąkta Górna
Frekwencja: 23,13%

1. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania - 1098
2. Komisja otrzymała kart do głosowania - 822
3. Liczba wyborców którym wydano karty do głosowania - 254
4. Nie wykorzystano kart do głosowania - 568
5. Liczba kart wyjętych z urny - 254
6. Liczba kart nieważnych - 0
7. Liczba kart ważnych - 254
8. Liczba głosów nieważnych - 4
9. Liczba głosów ważnych - 250

WYNIKI WYBORÓW:
1. Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin - 87
Najwięcej głosów - Pęk Bogdan
2. Komitet Wyborczy PSL - 54
Najwięcej głosów - Sztorc Andrzej
3. Komitet Wyborczy Samoobrona RP - 34
Najwięcej głosów - Rutowicz Józef Leopold
4. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska - 27
Najwięcej głosów - Klich Bogdan
5. Komitet Wyborczy Prawo I Sprawiedliwość - 25
Najwięcej głosów - Bielan Adam

Obwód Bytomsko
Frekwencja: 27,19%

1. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania - 467
2. Komisja otrzymała kart do głosowania - 347
3. Liczba wyborców którym wydano karty do głosowania - 127
4. Nie wykorzystano kart do głosowania - 220
5. Liczba kart wyjętych z urny - 127
6. Liczba kart nieważnych - 0
7. Liczba kart ważnych - 127
8. Liczba głosów nieważnych - 2
9. Liczba głosów ważnych - 125

WYNIKI WYBORÓW:
1. Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin - 68
Najwięcej głosów - Pęk Bogdan
2. Komitet Wyborczy PSL - 16
Najwięcej głosów - Sztorc Andrzej
3. Komitet Wyborczy Samoobrona RP - 14
Najwięcej głosów - Rutowicz Józef Leopold
4. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość - 10
Najwięcej głosów - Bielan Adam
5. Komitet Wyborczy Unii Polityki Realnej - 6
Najwięcej głosów - Kiedlik Aleksander

[wstecz]