POSEŁ ALEKSANDER GRAD W BYTOMSKU

     7 lipca 2004 roku przybył do Bytomska - na zaproszenie Wójta Gminy w Żegocinie Jerzego Błoniarza - tarnowski poseł Platformy Obywatelskiej Aleksander Grad. Przed szkołą w Bytomsku czekali na gościa dyrektorzy żegocińskich placówek oświatowych, członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy w Żegocinie, Przewodniczący Rady Gminy Jan Marcinek, Sekretarz Gminy Zbigniew Nożkiewicz, sołtys Bytomska Ignacy Rożnowski. Rolę współgospodyni spotkania pełniła dyrektorka PSP w Bytomsku Barbara Janicka - Mikus.

    Po krótkim powitaniu przed rozbudowywana właśnie szkołą, Wójt Gminy Jerzy Błoniarz poprosił zaproszonego gościa do obejrzenia efektów dotychczasowej pracy przy rozbudowie szkoły. Dyrektorka placówki Barbara Janicka-Mikus oprowadziła gości po wnętrzach dobudowanej w ostatnich trzech latach części obiektu. Po zaznajomieniu się ze stanem realizacji najważniejszej w tej chwili inwestycji oświatowej gminy, uczestnicy spotkania weszli do jednej z sal lekcyjnych, gdzie jako pierwsza głos zabrała dyrektorka szkoły. Poinformowała posła, że rozbudowa szkoły stała się koniecznością, gdyż w stuletnim obiekcie warunki nauki są fatalne. Uczniowie uczą się na dwie zmiany w godzinach od 7.30 do 17.30. Stan techniczny obiektu znacząco się pogarszał. Dzięki dużemu zaangażowaniu lokalnej społeczności, która na zebraniu wiejskim w 1995 roku podjęła uchwałę o rozpoczęciu starań o rozbudowę szkoły i powołała pod przewodnictwem sołtysa wsi Bytomsko Ignacego Rożnowskiego Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły i w ciągu dotychczasowych trzech lat trwania inwestycji wsparła inwestycje własną pracą wycenioną na 85 tysięcy złotych, obiekt jest na etapie stanu surowego, zamkniętego. Zwróciła także uwagę na dużą rolę szkoły w lokalnym środowisku. Poprosiła o wsparcie w sprawie dokończenia rozbudowy szkoły.

      Witając gości (posła i jego asystenta Tomasza Wójcika) Wójt Gminy Jerzy Błoniarz przedstawił powód zorganizowania tego spotkania właśnie w Bytomsku. To mała wieś, z charakterystycznymi problemami rolnictwa i także oświaty, ale jednocześnie z dużą inicjatywą. - Zapoznanie się z tym, jak tu rozwiązuje się problemy i pracuje może się w Pana pracy poselskiej przydać - powiedział Wójt Błoniarz. Podziękował posłowi za pomoc przy akcji ubiegania się rolników o dopłaty i całą dotychczas otrzymana pomoc. Dzięki współpracy wielu instytucji gmina Żegocina znalazła się na pierwszym miejscu w powiecie, jeśli chodzi o procentową ilość złożonych przez rolników wniosków. Następnie Wójt przedstawił strukturę gminnej oświaty, jej osiągnięcia i problemy. Nawiązując do podjęcia decyzji o rozbudowie szkoły w Bytomsku, powiedział, że długo się zastanawiał gminny samorząd nad włączeniem tego zadania do planu inwestycyjnego gminy. Ale Bytomsko - 800 osobowa, rolnicza wioska, jest rozwojowe i sześcioklasowa szkoła podstawowa będzie tu z powodzeniem funkcjonować. Powiedział także o innych inwestycjach oświatowych - budowie sali gimnastycznej w Rozdzielu, wymianie stolarki w PSP w Żegocinie. Wyraził radość z licznych osiągnięć żegocińskich uczniów i wysokiego poziomu nauczania i wychowania. Stwierdził, że przy 10-cio milionowym budżecie gminy samorząd na inwestycje może wydać tylko około 350 tysięcy. Sporo środków udało się jednak uzyskać ze źródeł zewnętrznych, w tym z SAPARD-u. Następnie porosił dyrektorów szkół i pozostałych uczestników spotkania o wypowiedzi.

     Informacjami o sukcesach i trudnościach Zespołu Szkół w Żegocinie podzieliła się wicedyrektorka placówki Teresa Stachoń. Przypomniała, jak ryzykowna decyzją było przejęcie przez żegociński samorząd szkół ponadpodstawowych - potem utworzenie zasadniczej szkoły zawodowej a także Liceum dla Pracujących. Decyzja okazała się bardzo dobrą, gdyż gmina otoczyła szkoły szerokim mecenatem, a całość subwencji oświatowej wpływała na konta szkół. Można było rozbudować szkołę i nieźle ją wyposażyć. Tu realizowana jest szeroka oferta edukacyjna, a mała wiejska szkoła średnia ma wysoki poziom nauki, o czym świadczy duża ilość świetnie uczących się studentów, z których kilku powróciło do rodzinnych stron i już  tu pracuje. W tej szkole nie ma zagrożeń dla młodzieży, występujących w dużych aglomeracjach i dużych szkołach. O działalności i osiągnięciach żegocińskiej szkoły podstawowej mówiła wicedyrektorka Anna Rogala. Podkreśliła także dużą pomoc samorządu okazywaną szkole. Nadmieniła, że kolejnym zadaniem inwestycyjnym musi stać się remont dachu na sali gimnastycznej.

   O Zespole Szkół w Łąkcie Górnej mówił dyrektor tej placówki Jan Rosiek. Zwrócił uwagę na zaangażowanie samorządu w poprawę bazy szkół oraz pomoc dla dzieci upośledzonych. W szkole jest bowiem klasa wyrównawcza. Opowiedział także o funkcjonowaniu biblioteki oraz szkolnej stołówki, a także wysokich wynikach nauczania, potwierdzonych wynikami końcowego badania kompetencji (8 pozycja szkoły podstawowej w 9 stopniowej skali oraz szósta gimnazjum). Podkreślił zasługi Wójta na rzecz rozwoju oświaty oraz podziękował mu za częste "klamkowanie w Warszawie", przez co należy rozumieć częste wyjazdy Wójta do stolicy w celu załatwienia spraw samorządowych.

Dyrektorka Barbara Janicka-Mikus, poseł Aleksander Grad oraz Wójt Jerzy Błoniarz. Zwiedzanie rozbudowywanej szkoły w Bytomsku.

      Zanim głos zabrał poseł Aleksander Grad, wójt poinformował go o podstawowych problemach gminy: wysokim (17%) bezrobociu, nieopłacalności produkcji rolniczej, braku środków na pełne zaspokojenie potrzeb. Dla przykładu podał, że do zakończenia inwestycji oświatowej w Bytomsku potrzeba jeszcze około 700 tysięcy złotych. Gmina złożyła więc stosowny wniosek o sfinansowanie tego przedsięwzięcia ze środków pozabudżetowych (ZPORR - Urząd Marszałkowski), choć sama musi zabezpieczyć 25% tej kwoty, na co będzie ewentualnie musiała zaciągnąć kredyt.

      Poseł Aleksander Grad podziękował za zaproszenie i przeprosił za to, że nie mógł przyjechać 22 czerwca, to jest wtedy, gdy odbyło się poprzednie spotkanie komisji oświaty, wójta i dyrektorów szkół. Stwierdził, że obserwuje poczynania gminy Żegocina od końca 1997 roku, to jest od dnia, kiedy został Wojewodą Tarnowskim. - Jestem pod wrażeniem mądrości waszego samorządu. Inne gminy też się rozwijają, ale brak im takiego perspektywicznego sposobu myślenia, jaki dostrzegam u was. Kiedyś podjęliście ryzyko przejęcia szkoły ponadpodstawowych, ale - jak widać - warto było. Możecie liczyć na moje wsparcie. Deklaruję pilotowanie spraw, o które mnie prosiliście. Podoba mi sie bowiem to, że umiecie zachować umiar polityczny i potraficie dogadać się z wszystkimi opcjami politycznymi - powiedział poseł Grad. W dalszym ciągu swojego wystąpienia mówił jeszcze o trudnej sytuacji politycznej w kraju, o swojej pracy poselskiej związanej z dopłatami dla rolników oraz planem rozwoju obszarów wiejskich, o poprawkach sejmowych dotyczących płac nauczycielskich, o systemie finansowania oświaty i samorządów, realizacji programu "Lider +", konieczności zmian w systemie doradztwa rolniczego, niskim zaufaniu Polaków do parlamentu i konieczności poprawy wizerunku posła (PO chce, aby Polacy w referendum zdecydowali o losie Senatu, ograniczeniu liczby posłów do 230, zniesieniu immunitetu poselskiego, wyborach do Sejmu w okręgach jednomandatowych - 31 sierpnia rozpocznie się akcja zbierania przez PO podpisów pod obywatelskim wnioskiem o to referendum).

      Rozpoczęta następnie dyskusja poruszyła wiele wątków. Wójt Błoniarz poinformował o trudnościach w zakwalifikowaniu wsi Łąkta Górna do obszarów trudnych rolniczo, Teresa Stachoń mówiła o trudnościach w realizowaniu programu nauczania w nowym liceum, Tadeusz Olszewski o konieczności zmian w finansowaniu wiejskiej oświaty i kultury, Jan Marcinek o zagrożeniu dla działalności Fundusz Pożyczek Wzajemnych realizowanego w Stowarzyszeniu Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie, ze względu na wprowadzenie 22 procentowego podatku VAT, któremu podlegają również obroty finansowe.

     Wszyscy uczestnicy tego spotkania byli z niego zadowoleni. Była bowiem rzadka okazja podzielenia się z parlamentarzystą swoimi osiągnięciami oraz przedstawienia mu problemów, z którymi boryka się lokalny samorząd. Na pamiatkę pobytu w Bytomsku poseł otrzymał od Wójta Gminy "Żegocińską książkę kucharską", a od dyrektorki szkoły duży bochen chleba upieczonego tradycyjną metodą w piecu chlebowym.

Gościa powitała w imieniu zebranych dyrektorka szkoły mgr Barbara Janicka-Mikus. W dyskusji głos zabrała m. in. w-ce dyrektorka ZS w Żegocinie mgr Teresa Stachoń.

[wstecz]