INWESTYCJE GMINY ŻEGOCINA

Sala gimnastyczna prz Zespole Szkół w Rozdzielu.

     Rok 2004 jest na terenie gminy Żegocina niezwykle bogaty w inwestycje, które w zdecydowanej większości realizowane są ze środków pozagminnych, głównie SAPARD, choć trzeba zaznaczyć, że także gmina musi określony procent środków na te inwestycje posiadać sama. Ponieważ środków inwestycyjnych w skromnym budżecie własnym gminy jest mało, samorząd gminny musi brać kredyty i pożyczki. Ich wielkość nie zagraża jednak stabilności gminnych finansów, bowiem stopa zadłużenia nie przekracza 12% budżetu gminy.

     Oto główne inwestycje gminy Żegocina realizowane w roku 2004:

 • Budowa zagrodowych oczyszczalni ścieków: zostanie zbudowanych 100 takich oczyszczalni, głównie w Bełdnie, Rozdzielu Dolnym i tam w Żegocinie, gdzie nie ma możliwości wpięcia się do istniejącej już sieci kanalizacyjnej. Wartość zadania; 1.140.994 zł , w tym: dotacja SAPARD 855.745 zł, udział ludności (10%): 114.099 zł, pożyczka 171.149 zł. Jest już po przetargu i spisaniu umowy z wykonawcą. Niebawem rozpoczną się pierwsze prace ziemne. Efekt końcowy - 2005 rok.

 • Budowa sieci wodociągowej w Żegocinie wraz z przyłączami do istniejącej sieci i modernizacją stacji uzdatniania wody: zmodernizowanych zostanie 1580 mb sieci wodociągowej, która w znacznej części przebiega pod chodnikami w centrum wsi; wobec czego także chodniki zostaną zmodernizowane. Prace ruszą niebawem. Efektem będzie poprawa jakości wody oraz uszczelnienie sieci wodociągowej, co zlikwiduje zdarzające się braki w zaopatrzenie wsi w wodę. Wartość zadania: 448.040 zł, w tym dotacja SAPARD - 336.030 zł, kredyt 56.005 zł, udział Wojewódzkiego Zarządu Dróg - 56.005 zł.

 • Budowa kanalizacji w Łąkcie Górnej i Żegocinie: w efekcie kolejnych 37 gospodarstw zostanie podłączonych do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Prace trwają i zostaną zakończone w sierpniu 2004 r. Wartość zadania - 385.236 zł. Źródła finansowania: dotacja SAPARD - 184.343 zł, pożyczka - 200.893 zł.

 • Budowa sali gimnastycznej w Rozdzielu: przewidywany termin  zakończenia inwestycji - I kwartał 2005 r. Efekt: sala gimnastyczna z boiskiem o wymiarach 12X24 m wraz z zapleczem. Wartość całego zadania - około 800.000 zł. Źródła finansowania: MENiS (środki Totalizatora Sportowego), środki własne - kredyt.

 • Rozbudowa szkoły w Bytomsku: to najważniejsza inwestycja gminy. Obecny stan - surowy, zamknięty. Wartość zadania - około 800.000 zł. Gmina oczekuje na środki z programów strukturalnych UE. Jeśli je uzyska - termin zakończenia inwestycji - IX.2005 r.

 • Modernizacja chodników w Łąkcie Górnej i Rozdzielu: efekt - około 600 metrów chodnika z kostki brukowej. Źródła finansowania: 50% samorząd + 50% Wojewódzki Zarząd Dróg. Wartość zadania - ponad 200.000 zł.

 • II etap budowy sieci wodociągowej w Łąkcie Górnej: w chwili obecnej trwają prace przygotowawcze (wykonywanie dokumentacji). Wartość zadania około 50.000 zł. Gmina będzie ubiegać się o środki na ten cel w ZPOR oraz zabezpieczy własny udział.

 • Wymiana stolarki okiennej w szkole w Żegocinie: przewidywany termin zakończenia - sierpień 2004. Wartość zadania - 200.000 zł. Źródła finansowania: Bank Światowy - 87.300 zł, reszta z rezerwy MEENiS oraz samorządu gminy.

 • Zamontowanie windy w ZOZ Żegocina: wartość zadania: 100.000 zł, finansowanie: środki PFRON oraz środki własne samorządu. Przewidywany termin uruchomienia - IV kwartał 2004 r.

 • Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej w Żegocinie: efektem będzie uruchominie w byłym Ośrodku Zdrowia w Żegocinie dziennego Domu Pomocy Społecznej. Wartość zadania - około 300.000 zł. Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, środki Marszałka Województwa Małopolskiego i środki własne samorządu. Przewidywany termin zakończenia zadania - grudzień 2004 r.

 • Odbudowa mostu na potoku bez nazwy w Rozdzielu: źródła finansowania: środki powodziowe z Biura Klęsk Żywiołowych Rady Ministrów oraz 25% samorząd. Niebawem zostanie ogłoszony przetarg - wartość zadania nie jest więc możliwa do określenia. Termin zakończenia: wrzesień 2004 r.

 • Stworzenie systemu informacji turystycznej w Gminie Żegocina: efektem będzie wykonanie tablic informacyjnych, wydanie folderów oraz budowa zaplecza i ogrodzenie kompleksu boiskowego w Żegocinie. Przewidywany termin zakończenia prac - wrzesień 2004. Wartość zadania - 56.000 zł.

 • Budowa zbiornika retencyjno-rekreacyjnego w Rozdzielu: Wykonano już pierwszy etap prac ziemnych. Obecnie trwa przygotowywanie przetargu na dalsze prace. Efekt końcowy - jeszcze w roku bieżącym. Źródła finansowania - środki własne.

Chodniki w Rozdzielu. Kanalizacja w Łąkcie Górnej.
Chodnik przy drodze wojewódzkiej w Rozdzielu. Budowa kanalizacji w Łąkcie Górnej.
Szkoła w Żegocinie. Tutaj wymieniono okna. Największa oświatowa inwestycja - rozbudowa szkoły w Bytomsku.
Wymiana stolarki okiennej w szkole w Żegocinie. Rozbudowa PSP w Bytomsku.

[wstecz]