MŁODZI EUROPEJCZYCY W ŻEGOCINIE

      Roześmiana, radosna grupa młodych ludzi w flagą Włoch i Hiszpanii we wczesnych godzinach popołudniowych 20 lipca br. przeszła spod budynku CKSiT w Żegocinie na miejscowy stadion. Wkrótce rozpoczęły się tam międzynarodowe mecze piłkarskie. Najpierw Włosi grali z Hiszpanami, a w składzie gości z Półwyspu Iberyjskiego zagrała także (i to nieźle) jedna dziewczyna - Noelia Rubio Alfaro. Potem grać jeszcze mieli Polacy z Litwinami. Rekreacja na stadionie - to jeden z punktów programu "Stereotypy, mity i błędne wyobrażenia", realizowanego przez tarnowskie stowarzyszenie "Młoda Europa".
       Prezes Zarządu Stowarzyszenia "Młoda Europa" Piotr Czaja poinformował, że polega on na międzynarodowej wymianie młodzieży, a ma to na celu wzajemne badanie, przełamywanie i pozbywanie się mitów oraz stereotypów dotyczących krajów należących do Wspólnoty Europejskiej. Wymiana dotyczy młodzieży w przedziale wiekowym 18-25 lat z 4 krajów członkowskich Unii Europejskiej. Całość wymiany ma potrwać 12 dni w terminie (19 do 31 lipca 2004). Wymiana ma być dwustronna. Oznacza to, że młodzież gościć będzie w roku obecnym w Polsce, w następnym na Litwie itd.
     Przez siedem miesięcy, jeszcze przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, "Młoda Europa" prowadziła badania związane z określeniem poziomu wiedzy o Polsce i Polakach w krajach Unii Europejskiej. Jasno z nich wynika, że w Europie Zachodniej wytworzył się błędny obraz naszej ojczyzny jako kraju biednego, zimnego, zdominowanego przez zacofane rolnictwo, z społeczeństwem pijącym duże ilości alkoholu. Aby zmienić te wyobrażenia organizacja przystąpiła do realizacji programu Unii Europejskiej "Młodzież".
     Do Polski przyjechała 10-osobowa grupa Włochów. Ich wyjazd zorganizowało stowarzyszenie "Pro Loco", którego głównym zadaniem i celem jest podtrzymywanie tradycji mieszkańców małej wioski Apollosa (około 3000 mieszkańców), położonej w górach Apeninach w środkowo-południowych Włoszech. Z Hiszpanii przybyła busem 15-osobowa grupa studentów z Sewilli. W większość studiują biologię. Są grupą przyjaciół, którzy usiłują założyć stowarzyszenie młodzieżowe "Delfin". - Jesteśmy bardzo podekscytowani i zainteresowani tą wymianą jak i samą jej inicjatywą. Chcemy pokazać naszą kulturę i wyjaśnić jak żyją młodzi ludzie z Andaluzji. Dodatkowo podejmujemy wiele inicjatyw z zakresu ochrony środowiska. Jesteśmy bardzo zainteresowani poznawaniem nowych miejsc, ludzi, kultur, sposobów życia - poinformował ich lider Carlos Carballo Izquierdo. Dziesięcioosobowa grupa z Litwy reprezentuje Lithuanian Agriculture Chamber - organizację skupiającą rolnicze i wiejskie organizacje pozarządowe, reprezentującą producentów rolnych. Organizacja podtrzymuje bliskie kontakty i relacje z rolniczymi organizacjami krajów Morza Bałtyckiego. Chce być pewna, że organizacje rolników i grup producenckich będą miały pełny dostęp do informacji związanych z Integracją Europejską i jej wpływem na dotychczasowe i przyszłe życie na wsi. W 12-osobowej grupie polskiej są głównie studenci socjologii.
     Głównym miejscem ich pobytu są: Żegocina oraz Tarnów. W planach sa także wycieczki, m. in. do Krakowa. W Żegocinie międzynarodowa grupa pojawiła się 18 lipca. Młodzi ludzie zamieszkali w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki. Po zakwaterowaniu, w drugim dniu pobytu odbyło się pierwsze spotkanie integracyjne, podczas którego analizowano temat wiodący tej wymiany - "Stereotypy, mity i błędne wyobrażenia". 20 lipca prezentowano i analizowano stereotypy Polaków i Litwinów. W dniach następnych podobnym rozważaniom zostaną poddane wyobrażenia o Włochach i Hiszpanach. Wprawdzie językiem spotkań jest angielski, ale jego znajomość jest różna, dlatego często odbywają się prezentacje, pokazy. - Litwini rysowali np. to, co kojarzy im się z Polską, a więc papieża, wódkę i zupę. Potrzebna jest więc walka ze stereotypami, na ogół krzywdzącymi poszczególne narody. Jesteśmy głęboko przeświadczeni, że tylko żywa dyskusja, konfrontacja opinii i przekonań zaowocować może lepszą atmosferą i wzajemnym zrozumieniem, co przecież jest nie do przecenienia w jednoczącej się Europie. Oczekujemy, że stanie się klarowna wizja problematyki stereotypów, problemów i ograniczeń, jakie nastręczają, metod ich hamowania i przełamywania. Wspólnie będziemy zastanawiać się nad rolą i znaczeniem stereotypów w potocznym życiu i ich wpływie na próbę budowania zintegrowanego społeczeństwa europejskiego. W ramach podsumowania planujemy plenerową imprezę tzw. "Festiwal mitów i stereotypów", która odbędzie się 25 lipca w Tarnowie, z udziałem naszych gości jak i społeczności lokalnej oraz wszystkich zainteresowanych - poinformował Piotr Czaja.

Mecz piłkarski: Hiszpanie - Włosi 3:2. Carlos Carballo Izquierdo w rozmowie z Pawłem Czają.
Mecz piłkarski: Hiszpanie - Włosi 3:2. Carlos Carballo Izquierdo w rozmowie z Pawłem Czają.
W zwycięskiej drużynie Hiszpanii grała nawet jedna dziewczyna. Studentki z Hiszpanii są wyraźnie zadowolone z pobytu w Żegocinie.
W zwycięskiej drużynie Hiszpanii grała nawet jedna dziewczyna. Studentki z Hiszpanii są wyraźnie zadowolone z pobytu w Żegocinie.

[wstecz]