PATRIOTYCZNA UROCZYSTOŚĆ W ŁĄKCIE GÓRNEJ

       1 sierpnia 2004 roku, w 60. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, odbyła się przed obeliskiem "Pamięci lotników polskich niosących pomoc powstańczej Warszawie" w Łąkcie Górnej, religijno - patriotyczna uroczystość, którą - z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej - zorganizował Komitet Organizacyjny, któremu przewodził Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz. Uroczystość dedykowana była szczególnie Stefanowi Bohanesowi - lotnikowi z samolotu "Halifax" JP 220, który w drodze powrotnej, po wykonaniu zrzutu dla warszawskich powstańców, w okolicy Łąkty został przez niemieckiego myśliwca w bestialski sposób zestrzelony podczas wykonywania skoku spadochronowego.

      Kilka minut przed godziną piętnastą na miejsce uroczystości przybyła Kompania Honorowa 16. Batalionu Powietrzno-Desantowego z Krakowa. Przyprowadziła ją Orkiestra Dęta CKSiT w Żegocinie, grająca pod batutą Mieczysława Kędry. Na placu przed obeliskiem czekali już licznie przybyli mieszkańcy Łąkty i okolicznych wiosek. Na specjalnie przygotowanych ławkach usiedli zaproszeni przez organizatorów goście. Kilku z nich, jak np. ppłk. Ludwik Krępa (lotnik dywizjonu 304), por. Józef Zubrzycki (lotnik 301 Dywizjonu do Zadań Specjalnych), płk Julian Zięba (żołnierz AK), por. Kazimierz Gołdas (członek Szarych Szeregów i żołnierz AK), Pani Krystyna Holota (brała udział w Powstaniu Warszawskim) -  to uczestnicy wydarzeń sprzed 60 lat. Przybyły delegacje: Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa. Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - Oddział w Bochni, Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Żegocinie, Starostwa Powiatowego w Bochni, Rady Gminy w Żegocinie, Koła Polskiego Stronnictwa Ludowego w Żegocinie i inne. Wszystkie miały wieńce, przyozdobione biało - czerwoną szarfą. Byli także obecni : Burmistrz i Przewodniczący Rady Nowego Wiśnicza, wójtowie sąsiednich gmin: Lipnicy Murowanej, Trzciany, Raciechowic. Z tyłu, za obeliskiem ustawiły się poczty sztandarowe: samorządu gminy Żegocina, Publicznej Szkoły Podstawowej w Żegocinie, Bocheńskiej Chorągwi ZHP, Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Żegocinie, wszystkich jednostek OSP z terenu gminy, a także z OSP w Łąkcie Dolnej. 

      Przy obelisku przez cały czas uroczystości honorową wartę pełnili żołnierze z Krakowa. Przed pomnikiem ustawiono polowy ołtarz, przy którym miała być odprawiona Msza Święta. Paliły się znicze, a obok i za obeliskiem powiewały biało - czerwone flagi. Nareszcie, po kilku dniach fatalnej pogody, świeciło słońce. Całą uroczystość prowadził Zbigniew Nożkiewicz.

      O godzinie piętnastej, przy dźwiękach orkiestry, za ołtarz weszli kapłani i towarzysząca im służba liturgiczna. Odegrany został hymn państwowy, po którym gości i uczestników uroczystości powitał Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz. Przypomniał także dramat, jaki pod niebem Łąkty rozegrał się w nocy z 17 na 18 lipca 1944 roku, kiedy to Niemcy zestrzelili skaczącego na spadochronie z uszkodzonego samolotu powracającego po wykonaniu zrzutu dla powstańców warszawskich do bazy w Brindisi - radiotelegrafistę, rodaka z Tarnowa, plutonowego Stefana Bohanesa.

      Koncelebrowaną Mszę Świętą odprawiło przy polowym ołtarzu czterech księży: Proboszcz Parafii w Łąkcie - Stanisław Szczygieł, Proboszcz Parafii w Żegocinie - Leszek Dudziak, Kapelan Straży Granicznej w Kętrzynie - mjr Zbigniew Kępa oraz duszpasterz Polonii we Francji - Bronisław Rosiek (rodak z Łąkty Górnej). Piękne religijno-patriotyczne kazanie, z wieloma wątkami historycznymi i regionalnymi wygłosił ks. dr mjr Zbigniew Kępa. Na zakończenie nabożeństwa wszyscy jego uczestnicy odśpiewali hymn "Boże coś Polskę". Pieśń ta miał tu szczególny wymiar, bo jak wspominają uczestnicy pogrzebu Stefana Bohanesa, na cmentarzu w Żegocinie śpiewano wtedy właśnie tą pieśń.

     W dalszej części uroczystości miał miejsce Apel Poległych. Jego treść czytał Zbigniew Nożkiewicz, okrzyk "Cześć Ich pamięci" wznosili żołnierze Kompanii Honorowej. Przy pochylonych sztandarach, postawie na baczność, dźwiękach werbla - oddano cześć: pilotowi plutonowemu Stefanowi Bohanesowi, Powstańcom Warszawskim, którzy oddali życie za wolność w nierównej walce z wrogiem, żołnierzom Armii Polskiej poległym bohaterską śmiercią w walkach z najeźdźcami podczas kampanii wrześniowej 1939 roku, żołnierzom Polskich Sił Zbrojnych, walczących za wolność naszą i waszą na wszystkich frontach II wojny światowej poza granicami kraju, żołnierzom Polski Podziemnej - partyzantom poległym w walkach o wyzwolenie Ojczyzny, pomordowanym i zmarłym więźniom obozów zagłady, obozów pracy przymusowej i obozów jenieckich, synom i córkom z rejonu Trzciany i Żegociny, którzy w czasie tej okrutnej wojny oddali swoje życie za wolność naszej Ojczyzny - Polski. Wkrótce potem rozległy się komendy i padła karabinowa salwa honorowa, którą oddali żołnierze Kompanii Honorowej.

     Następnie - po zapowiedzi spikera - przy dźwiękach werbla i pochylonych sztandarach pod obeliskiem składały wieńce delegacje: Ambasady Królestwa Wielkiej Brytanii i Polskich Lotników, Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Samorządu Gminy Żegocina, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bochni, Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Żegocinie, mieszkańców Łąkty Górnej, Koła Gminnego PSL w Żegocinie, Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej.

    Przemówienie pod obeliskiem wygłosili: Józef Zubrzycki, Przewodniczący Rady Powiatu - Leopold Grabowski, Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - oddział w Bochni - Zbigniew Siudak. Odczytano także list od tarnowskiego posła Aleksandra Grada, który nie mógł osobiście wziąć udziału w uroczystości.

    Uczestnikom uroczystości młodzież szkolna z Łąkty Górnej i Żegociny zaprezentowała krótki program artystyczny, na który złożyły się dwa wiersze i dwie pieśni. Jeden z recytowanych utworów pt. "Pamięci lotnika Stefana Bohanesa" jest autorstwa poetki z Łąkty Górnej Pani Anny Łękawa.

     Na zakończenie uroczystości - w imieniu organizatorów - podziękowania przybyłym gościom, mieszkańcom gminy, księżom, pocztom sztandarowym, strażakom, żołnierzom, muzykom z orkiestry i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia uroczystości złożył Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej Pan Czesław Pączek. Za chwilę, a była akurat godzina 17 (godzina "W" - wybuchu Powstania Warszawskiego), rozległy się głosy syren okolicznych zakłądów pracy i jednostek OSP, które w ten sposób także oddały hołd bohaterskim lotnikom i żołnierzom Powstania Warszawskiego.

     Po zakończeniu ceremonii pod obeliskiem jej uczestnicy przeszli do sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej, gdzie mogli zobaczyć wystawę archiwalnych fotografii pt. "Stefan Bohanes - Polak - Lotnik - Bohater", na której zaprezentowano ponad 20 skanów fotografii pochodzących z osobistego albumu Stefana Bohanesa, udostępnionego organizatorom  uroczystości, przy bardzo dużej pomocy Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa (Pan Józef Tarkowski, redaktor Marian Oleksy) przez mieszkającą obecnie w Chicago Panią Elżbietę Pasiewicz, z domu Pękala - córkę siostry przyrodniej Stefana Bohanesa oraz wypożyczonych przez mieszkańców Łąkty Górnej i Koło Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Żegocinie. Przybyłych do sali gości powitał Dyrektor ZS w Łąkcie Górnej Pan Jan Rosiek - także współorganizator uroczystości. - Jeszcze nigdy w historii nasza szkoła nie gościła tak dostojnych gości - powiedział dyrektor, który zaprosił także przybyłych Tutaj odczytany został przez Czesława Pączka list od mieszkających w Wejherowie Państwa Marię i Leszka Owsiany, którzy nie mogli przybyć na uroczystość. Pan Leszek Owsiany jest jedynym z żyjących członków załogi "Halifaxa" zestrzelonego w okolicy Łąkty Górnej.

     Co dziesięć lat społeczność gminy Żegocina oddaje hołd Polakom poległym w czasie II wojny światowej pod obeliskiem, postawionym w pobliżu miejsca śmierci plutonowego Stefana Bohanesa w Łąkcie Górnej, w 40. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego i śmierci lotnika. W tym roku była to szczególnie okazała uroczystość, starannie przygotowana i przeprowadzona przez Komitet Organizacyjny, któremu przewodził Wójt Gminy Jerzy Błoniarz. Jak to - podczas uroczystości powiedział Czesław Pączek -  "Była to najlepsza lekcja historii i patriotycznego wychowania".

C.D.N.

FOTOREPORTAŻ

Na miejsce uroczystości przybyła kompania honorowa,
którą przyprowadziła Orkiestra Dęta CKSiT w Żegocinie.
Na miejscu czekali już goście oraz licznie przybyli
mieszkańcy Łąkty i okolicznych wiosek.
Przybyłych powitał gospodarz gminy i główny organizator uroczystości
Wójt Jerzy Błoniarz.
Koncelebrowaną Mszę Świętą odprawili księża: Leszek Dudziak,
Zbigniew Kępa, Bronisław Rosiek i Stanisław Szczygieł.
Pamięć poległych uczczono apelem oraz salwą honorową w wykonaniu żołnierzy z 16. Batalionu Powietrzno-Desantowego z Krakowa. Pod obeliskiem kilka delegacji złożyło wieńce. Była wśród nich
delegacja uczniów łąkieckiej szkoły.

Przemawiali goście, m. in. weteran, pilot, porucznik Józef Zubrzycki - Honorowy Prezes Krakowskiego Klubu Seniorów Lotnictwa.

Młodzież szkolna z Łąkty Górnej i Żegociny zaprezentowała
krótką część artystyczną.
W imieniu organizatorów wszystkim przybyłym na uroczystość podziękował Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej Czesław Pączek. Prawie wszyscy uczestnicy uroczystości zwiedzili potem okolicznościową wystawę fotograficzną poświęconą Stefanowi Bohanesowi.
Wśród uczestników uroczystości były wszystkie pokolenia mieszkańców gminy.

Zaprszamy także do przeglądnięcia historycznej części serwisu, poświęconej Stefanowi Bohanesowi >>>

[wstecz]