WODOCIĄG I PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Modernizacja wodociągu w Żegocinie.

      Od kilku dni na drodze wojewódzkiej z Bochni do Limanowej, na odcinku w Żegocinie, występują pewne utrudnienia wynikajace ze zmniejszenia szerokości jezdni. Ograniczenie to powodują wykopy ziemne robione na chodnikach i tuż za nim. Własnie pod chodnikami znajduje się główna nitka wodociagu, który właśnie, dzięki środkom z Sapardu, jest modernizowany na odcinku ponad 1,5 km. Wartość zadania wynosi około 448 tys. zł. Zadanie finansują: dotacja SAPARD - 336.030 zł, kredyt zaciągnięty przez samorząd gminy 56.000 zł, udział Wojewódzkiego Zarządu Dróg - 56.000 zł.

      Prace polegają na zamianie starej instalacji żeliwnej na plastikową. Jednocześnie modernizowany jest chodnik. Wymianę sieci wodociągowej  i chodnika rozpoczęto w Nadolu. Dziś (sobota, 21 sierpnia 2004 r.) ekipa wykonawców znajdowała się już powyżej mostu nad Sanką, koło tzw. Pocieszki. Prace przebiegają więc bardzo szybko i sprawnie, w czym duża zasługa wykonawcy - firmy "Transwiertel" z Tęgoborzy.

     Równocześnie rozpoczęły sie prace przy montażu przydomowych oczyszczalni ścieków. Wybudowanych zostanie 90 zagrodowych oczyszczalni ścieków, do których będzie się mogło podłączyć 100 domów (do niektórych po dwa). Będą to 33 oczyszczalnie z drenażem rozsączającym, 54 oczyszczalnie z filtrem żwirowym pionowym oraz 3 oczyszczalnie ze złożem biologicznym. Zostaną zbudowane w miejscowościach: Bełdno, Rozdziele i Żegocina. Także ta ekologiczna inwestycja realizowana jest przy współfinansowaniu Programu Unii Europejskiej SAPARD.

     Pierwsze oczyszczalnie zostały już zamontowane w Bełdnie. Widoczna na fotografii oczyszczalnia jest pierwszą - już wykonaną i uruchomioną. To oczyszczalnia francuskiej firmy Sotralentz,  założona u Państwa Jelonków w Bełdnie.

     Inwestycję, o wartości ponad 1 mln złotych realizuje krakowska Firma DDS-PHENIX sp. z o.o. powstała w 1995 roku, która specjalizuje się w budowie domów jednorodzinnych w systemie Ytong i systemie szkieletu stalowego, wykonawstwie oczyszczalni ścieków i produkcji zbiorników z żywic. Firma wykonała już ponad 600 przydomowych oczyszczalni ścieków w południowej Polsce, m. in. w takich miejscowościach jak: Kraków, Wieliczka, Myślenice, Grybów, Nowy Sącz, Zakopane, Ojców, Bielsko-Biała. Serwis www tej firmy znajduje się pod adresem: http://www.phenix.krakow.pl/.
     Dzięki pomocy SAPARD mieszkańcy gminy, u których zamontowane zostaną w tym roku oczyszczalnie, poniosą niewielkie koszty - tylko 10 % wartości średniej budowy jednej oczyszczalni, czyli niewiele ponad jeden tysiąc złotych. Oczyszczalnia, którą zamontowano w Bełdnie jest także tania w eksploatacji. Jak wynika z wyliczeń całe wydatki poniesione na nią zwrócą się w drugim roku eksploatacji. Koszty ekspolatacji oczyszczalni ścieków SOTRALENTZ wynoszą obecnie: roczny koszt biopreparatów:110 zł, przegląd instalacji i czyszczenie filtra - 200 zł/rok, usunięcie i wywóz osadów - 90 zł/2 lata.

     Dzieki tej inwestycji zdecydowana większość gospodarstw na terenie gminy będzie mogła korzystać z oczyszczalni ścieków. Gospodarstwa w Żegocinie i Łąkcie Górnej od kilku już lat korzystają z dużej oczyszczalni ścieków w Łąkcie Górnej. Jednak ze względu na warunki terenowe - pomimo niepełnego wykorzystania możliwości oczyszczalni w Łąkcie - należało wybudować oczyszczalnie przydomowe. Stanie się to już w tym i następnym roku.

OCZYSZCZALNIA SOTRALENTZ

    Zasady działania oczyszczalni firmy Sotralentz są następujące: ścieki gospodarcze (pochodzące z kuchni, łazienki) i fekalia są doprowadzane do EPURBLOC przez wlot zwalniający do minimum ich przepływ i eliminujący możliwość wymieszania osadu mineralnego i organicznego. W końcu procesu ścieki ulegają rozkładowi (rozdzieleniu fazy ciekłej i osadzeniu fazy stałej), a następnie fermentacji beztlenowej prowadzącej do upłynnienia osadu. W ten sposób wstępnie przerobione ścieki mniej obciążone zawiesiną i BZT5 przepływają przez wskaźnik zamulenia i następnie są poddane uzupełniającej obróbce biologicznej (rozsączkowanie podziemne lub drenaż filtrujący). Gazy pochodzące z fermentacji są odprowadzane przez otwór dekompresyjny. Wskaźnik zamulenia ma zadanie zabezpieczać układ poniżej EPURBLOC, wychwytując resztki zawiesiny.

Szczegóły dotyczące tej oczyszczalni (w tym: dane techniczne, sposób montażu, zasady eksploatacji można znaleźć tutaj: http://www.sotralentz.com.pl/przydom.htm. Podobne informacje można uzyskać także tutaj: http://www.water.pl/oferta_oczyszczalnie.php.

[wstecz]