INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2004/2005

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ŻEGOCINIE

    Bez żadnych zakłóceń, za to ze zmienionyni zasadami oceniania z zachowania, nową maturą i kilkoma jeszcze nowościami, rozpoczęli naukę uczniowie wszystkich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu gminy. Uroczyste inauguracje poprzedzono we wszystkich szkołach udziałem w mszach świętych, odprawionych w intencjach uczniów i nauczycieli w kościołach w Łąkcie Górnej i Żegocinie. Wójt Gminy Jerzy Błoniarz wziął udział w inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół w Łąkcie Górnej.

   W Publicznej Szkole Podstawowej w Żegocinie dyrektor tej placówki mgr Jan Adamski powitał szczególnie serdecznie pierwszoklasistów i uczniów klasy czwartej z Bytomska, którzy po raz pierwszy pojawili się w murach tej szkoły. Siedmiolatkom towarzyszyły mamy, równie jak oni przejęte pierwszym dniem pobytu w nowej szkole. Z niecierpliwością oczekiwali zwłaszcza na informację, kto będzie ich wychowawcą. Wkrótce się dowiedzieli, że klasę I A poprowadzi mgr Anna Rogala, a I B pani Maria Piech. Obie klasy są nieliczne (13-14) i to jest dla nauczycielek, rodziców i samych uczniów bardzo dobra informacja; oznacza bowiem bardzo dobre warunki do nauki i możliwość poświęcenia większej ilości czasu każdemu uczniowi.

   W budynku szkolnym, współdzielonym z Zespołem Szkół, trawają jeszcze prace przy wymianie okien z drewnianych na plastikowe. Opóźnienie w realizacji tego zadania wynikło z późnej dostawy okien od producenta. Dzieki wymianie wszystkich okien na nowe, znacznie poprawi się szczelność obiektu, co oznacza znaczne oszczędności w zużyciu energii.

Pierwszoklasiści przyszli na rozpoczęcie roku szkolnego z mamami. Młodzież szkolna zaprezentowała zebranym krótką część artystyczną.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W ŻEGOCINIE

   Zespół Szkół w Żegocinie rozpoczynał nowy rok szkolny dwukrotnie. Najpierw w auli szkolnej zaczęli kolejny rok szkolni gimnazjaliści, których w tym roku szkolnym jest 151. Po nich do ceremonii uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego przystapili uczniowie liceum ogólnokształcącego (104 uczniów) i zasadniczej szkoły zawodowej (116). Powitała ich dyrektorka placówki mgr Danuta Pączek. Inauguracyjny wykład pt. "Święta Jadwiga - królowa w twórczości Władysława Bandurskiego i malarstwie Piotra Stachiewicza" wygłosiła mgr Agata Pławecka. 429 uczniów i słuchaczy (w Zespole jest także Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych) uczyć będzie 34 nauczycieli. Nowe osoby w kadrze pedagogicznej szkoły to ks. katecheta mgr Józef Waśko oraz polonistka mgr Karolina Oliwa. Jak informuje dyrektorka szkoły mgr Danuta Pączek podstawowe zadania szkoły w tym roku szkolnym to: przeprowadzenie tzw. "nowej" matury, egzaminów potwierdzających kwalifikacje absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej, egzaminu gimnazjalnego, wdrożenie nowego systemu oceniania z zachowania, a także przeprowadzenie matury w LO dla Dorosłych (wg tzw. "starej" matury).

Uczniów przybyłych do szkolnej auli powitała
mgr Danuta Pączek - Dyrektorka Zespołu Szkół w Żegocinie.
Uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej i liceum
z zainteresowaniem wysłuchali wykładu mgr Agaty Pławeckiej.

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2004/2005

 • 23 - 31 grudnia 2004 r. - zimowa przerwa świąteczna.
 • 10,11 stycznia 2005 r. - pisemne egzaminy dojrzałości w sesji zimowej.
 • 10 -14 stycznia 2005 r. - egzamin maturalny w sesji zimowej.
 • 18 stycznia - egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (sesja zimowa), cześć praktyczna od 19 stycznia.
 • 31 stycznia -13 lutego - ferie zimowe.
 • 24 - 29 marca 2005 r. - wiosenna przerwa świąteczna.
 • 5 kwietnia - sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, 7 czerwca - dodatkowy termin sprawdzianu.
 • 26,27 kwietnia 2005 r. (projekt rozporządzenia) - egzamin gimnazjalny.
 • od 18 kwietnia 2005 r. - nowa matura, część wewnętrzna, ustna.
 • 4 maja 2005 r. - pierwszy dzień nowej matury, część pisemna.
 • 10,11,12 maja 2005 - pisemne egzaminy dojrzałości w sesji wiosennej.
 • 21 czerwca 2005 - egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (sesja letnia) część pisemna, od 22 czerwca etap praktyczny.
 • 24 czerwca 2005 r. - koniec roku szkolnego.
 • 25 czerwca 2005 r. - 31 sierpnia - wakacje.
  Dni wolne od nauki:
  - 14 października - obchody Dnia Edukacji Narodowej, tzw. Dnia Nauczyciela (wolne od zajęć dydaktycznych).
  - 11 listopada - Święto Niepodległości, po odpracowaniu może być wolny 12 listopada.
  - 23 - 31 - grudnia - Święta Bożego Narodzenia.
  - 31 stycznia -13 lutego - ferie zimowe.
  - 24-29 marca - Święta Wielkanocy.
  - 1,3 maja - Święto Pracy, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maj, po odpracowaniu wolne 2 maja.
  - 24 czerwca - zakończenie roku szkolnego.
  *Podczas sprawdzianu w 6. klasie, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu dojrzałości młodzież klas niższych ma wolne od zajęć.

[wstecz]