UROCZYSTOŚĆ POD POMNIKIEM W 65. ROCZNICĘ AGRESJI NA POLSKĘ

      Co roku 1 września pod pomnikiem "W hołdzie tym, którzy polegli za Ojczyznę 1939 - 1945" w Żegocinie, odbywa się w kolejne rocznice wybuchu II wojny światowej, patriotyczna uroczystość z udziałem kombatantów, młodzieży szkolnej, władz samorządowych gminy oraz delegacji zakładów pracy. Pod pomnikiem składane są wiązanki kwiatów, a uczestnicy uroczystości oddają hołd poległym i pomordowanym w czasie II wojny światowej około 200 mieszkańcom gminy, a także wszystkim Polakom poległym w walkach z hitlerowskim i bolszewickim okupantem.

  Uroczystość poprowadził Wójt Gminy Jerzy Błoniarz. W krótkim przemówieniu przypomniał, że 65 lat temu młodzież nie mogła pójść do szkoły, bo wybuchła wojna, która przyniosła ogrom nieszczęść i zniszczeń. Podziękował młodzieży, kombatantom, delegacjom zakładów pracy za udział w tej uroczystości. Obiecał, że pamięć o poległych i pomordowanych, a także troska o pomnik, bedą zachowane. Po jego przemówieniu delegacje kombatantów, samorządu, młodzieży szkolnej, zakładów pracy oraz organizacji społecznych złożyły pod pomnikiem wiazanki kwiatów. Zagrały werble, pochyliły się sztandary PSP w Żegocinie im. Batalionów Chłopskich i Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Żegocinie.

Delegacje samorządu, zakładów pracy, organizacji społecznych i uczniów przed pomnikiem. Delegacja Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.
Przemawiał Wójt Gminy Jerzy Błoniarz. Przy dźwiękach werbla i pochylonych sztandarach złożono wiązanki kwiatów.

[wstecz]