WERNISAŻ WYSTAWY FOTOGRAFICZNEJ

    Dzięki   księdzu mjr dr Zbigniewowi Kępie jest okazja zobaczyć w Żegocinie wzruszającą wystawę fotograficzną pt. "Świat deportowanej młodzieży ze wschodnich rubieży II Rzeczypospolitej". Przygotowaniem ekspozycji, którą umieszczono w "Galerii Wiejskiej", znajdującej się w budynku CKSiT w Żegocinie,  zajęli się członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy: Teresa Dziedzic, Tadeusz Olszewski i Czesław Pączek. Patronat nad wystawą objęto wspomniane wyżej Stowarzyszenie oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Żegocinie.

     Wystawę do Żegociny przywiózł z dalekiego Kętrzyna, ks. Zbigniew Kępa, który właśnie tam pełni kapłańskie obowiązki. On sam nie mógł niestety przyjechać na otwarcie tej wystawy, ale dopisali pozostali zaproszeni goście, którzy w liczbie ponad 30 przybyli na   wernisaż. Rolę gospodarza pełnił Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej Czesław Pączek, który powitał przybyłych gości, wśród których byli m. in. Przewodniczący Rady Powiatu Bocheńskiego Leopold Grabowski, Wójt Gminy w Żegocinie Jerzy Błoniarz, proboszcz żegocińskiej parafii - ks. Leszek Dudziak, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej Stanisław Kobiela.

     Rolę komisarza wystawy pełnił Prezez Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej Czesław Pączek. Powitał przybyłych, a następnie przedstawił genezę wystawy oraz krótko omówił problematykę deportacji Polaków ze wschodnich terenów II Rzeczpospolitej w głąb ZSRR.

WIĘCEJ O WYSTAWIE >>>

[wstecz]