PATRON - SZTANDAR - POMNIK

Na szkolnej posesji w Łąkcie Górnej trwają ostatnie prace porządkowe.

       Zespół Szkół w Łąkcie Górnej, któremu w kwietniu 2004 roku Rada Gminy w Żegocinie nadała imię Jana Pawła II, starannie przygotowuje się do połączonych w jedną ceremonię trzech ważnych uroczystości: nadania imienia, przekazania sztandaru oraz odsłonięcia pomnika z popiersiem Patrona Szkoły. Wykonano już wiele prac remontowych, np. położono nowe chodniki, wyasfaltowano przyszkolny parking, zmieniono system kanalizacji deszczowej,  zmodernizowano schody wejściowe do niektórych budynków.

      Odlane z brązu popiersie Ojca Świętego Jana Pawła II stanęło już na postumencie z piaskowca, umiejscowionym na centralnym placu szkolnej posesji, przed budynkami oznaczonymi numerami 2 i 3. Twarz papieża skierowana jest w kierunku północnym. Autorem projektu i wykonawcą popiersia jest prof. Stefan Dousa z Politechniki Krakowskiej. Jest to replika pomnika z Parku im. Jordana w Krakowie.

      Sztandar ufunduje szkole lokalna społeczność. Ma wymiary 120 X 80 cm. Z jednej strony na sztandarze umieszczono białego orła na czerwonym tle, druga strona sztandaru jest w kolorze niebieskim. W centralnym miejscu umieszczono tu  postać Jana Pawła II, trzymającego w lewej ręce pastorał, a prawą błogosławiącego znakiem krzyża. Swoje miejsce znalazła tu także Matka Boska Łąkiecka - w wersji z obrazu, który kiedyś znajdował się z przydworskiej kapliczce. U góry znajduje się napis: "Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej", w dolnej części hasło: "PRAWDA - DOBRO - PIĘKNO".

     Pomysł nadania szkole imienia powstał ponad rok temu. Na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Rada Gminy w Żegocinie w dniu 28 kwietnia 2004 r. uchwałą nr XIV/98/04 nadała imię Jana Pawła II Zespołowi Szkół w Łąkcie Górnej oraz szkołom wchodzącym w skład tego Zespołu (PSP i Gimnazjum).

     Uroczystość nadania imienia, przekazania sztandaru i odsłonięcia pomnika odbędzie się w najblizszy czwartek, 14 października 2004 roku. Przybędzie na nią wielu gości, m. in. Ks. Bp Stanisław Budzik. Uroczystość rozpocznie się Nszą Świetą, odprawioną w łąkieckim kościele o godzinie 9.00. Po jej zakończeniu wszyscy przemnieszcza się do Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej, gdzie nastąpi m. in. poświęcenie pierwszego na terenie gminy pomnika z popiersiem Ojca Świętego Jana Pawła II.

RELACJA >>>

[wstecz]