AWANSE I NAGRODY DLA NAUCZYCIELI

    19 października 2004 roku w CKSiT w Żegocinie Przewodniczący Rady Gminy Jan Marcinek i Wójt Gminy Jerzy Błoniarz spotkali się z nauczycielami, którzy niedawno uzyskali awans zawodowy oraz z pedagogami, którym Wójt przyznał w tym roku swoje nagrody. Najpierw awansowani nauczyciele złożyli ślubowanie, potem Wójt Gminy w asyście Przewodniczącego Rady Gminy wręczył 5 nauczycielom swoje nagrody.

     Akt mianowania nauczyciela mianowanego otrzymali: ks. katecheta mgr Janusz Psonak, mgr Wojciech Wrona oraz mgr Marek Kaszuba. Rotę ślubowania odczytał Wójt Jerzy Błoniarz. "Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela mianowanego, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenia w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg". Mianowani nauczyciele poświadczyli akt ślubowania słowem "Ślubuję". Po złożeniu ślubowania nauczyciele mianowani podpisali tekst ślubowania, a następnie otrzymali kwiaty i gratulacje.

     Po ceremonii ślubowania głos zabrał Wójt Gminy Jerzy Błoniarz, który powiedział m. in. - Pozwólcie, że z okazji Waszego Święta serdecznie Wam podziękuję za trudną i odpowiedzialną pracę.   Nasze życie cechuje niezwykła dynamika. Przy niej właśnie widać, ile potrzeba odpowiedzialności, a Wy tą odpowiedzialność kształtujecie. Tak jak robi to Papież Jan Paweł II, jak robił to Ks. Popiełuszko. Życzę Wam dużo zdrowia i sił w pełnieniu odpowiedzialnych funkcji. Pragnę jednocześnie podziękować zespołom szkół w Żegocinie i Łąkcie Górnej za piękne uroczystości nadania imion i trafne wybory patronów. Dziękuję wszystkim nauczycielom i dyrektorom i życzę wszelkiej pomyślności. Chcę wspólnie z panem Przewodniczącym Rady Gminy przekazać Nagrody Wójta Gminy, które przyznaliśmy wg naszych możliwości. Nagrody otrzymali: mgr Jan Rosiek (Dyrektor ZS w Łąkcie Górnej - nagroda została wręczona podczas czwartkowych uroczystości w Łąkcie), mgr Anna Rogala (wicedyrektor PSP w Żegocinie), mgr Anna Zelek (ZS w Rozdzielu), mgr Dorota Kłósek, mgr Barbara Oliwa (Dyrektor PP w Łąkcie Górnej), mgr Urszula Wiśniowska (Dyrektor PP w Żegocinie). W imieniu Rady Gminy życzenia dużych sił do trudnej pracy, dobrych efektów w działalności wychowawczej oraz satysfakcji, także materialnej złożył Jan Marcinek. Poprosił dyrektorów wszystkich szkół o przekazanie życzeń wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty.

      W imieniu wyróżnionych przemówił mgr Jan Rosiek. - Nagroda od tego samorządu ma wartość szczególną, bo jak rzadko który zdaje sobie sprawę z ważkości oświaty. To, że mamy takie osiągnięcia, że nasze szkoły wyglądają tak, jak wyglądają jest zasługą niezwykłego patronatu samorządu nad ta oświatą. Nagroda jest wyróżnieniem, ale również zobowiązuje do lepszej pracy, do ciągłego podnoszenia efektów szkół i doskonalenia własnego warsztatu pracy - powiedział dyrektor Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej. 

     Spotkanie przy ciastkach i kawie stało się także okazją do rozważań o stanie żegocińskiej oświaty. - Przyszłość naszej młodzieży jest dobrze zabezpieczona, a oferta edukacyjna pełna. Spotykam się z dobrą oceną i uczniów i nauczycieli. Ale będziemy musieli mocniej jeszcze zwrócić wiekszą uwagę na wychowanie młodzieży. Ostatnie wydarzenia świadczą o tym, że negatywnych zjawisk przybywa. My dwoimy i troimy się, aby młodzież miała jak najlepsze warunki pracy i nauki, ale nie zawsze znajdujemy wdzięczność i zrozumienie ze strony modzieży - mówił wójt, który wyraził nadzieję, że uda się także wkrótce zakończyć realizowane inwestycje: budowę sali gimnastycznej w Rozdzielu i rozbudowę szkoły w Bytomsku.

Tekst ślubowania nauczycieli mianowanych odczyt  Wójt Jerzy Błoniarz. Akt ślubowania należało potwierdzić podpisem.
Wójt Jerzy Błoniarz podczas  wręczania nagrody mgr Annie Zelek. Gratulacje wyróżnionej Nagrodą Wójta mgr Doroty Kłósek złożył także Jan Marcinek.
Okolicznościowe życzenia złożyl nauczycielom Przewodniczący RG Jan Marcinek. W imieniu wyróżnionych podziękował mgr Jan Rosiek.

[wstecz]