PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW - NA UKOŃCZENIU

Wójt Jerzy Błoniarz ogląda montaż urządzeń w jednym z gospodarstw w Rozdzielu.

     W sierpniu br. pisaliśmy w naszym serwisie o pierwszych, oddanych do użytku w Bełdnie, przydomowych oczyszczalniach ścieków. Przypomnijmy, że wybudowanych zostanie 90 zagrodowych oczyszczalni ścieków, do których będzie się mogło podłączyć 100 domów (do niektórych po dwa). Będą to 33 oczyszczalnie z drenażem rozsączającym, 54 oczyszczalnie z filtrem żwirowym pionowym oraz 3 oczyszczalnie ze złożem biologicznym. Zostaną zbudowane w miejscowościach: Bełdno, Rozdziele i Żegocina. Ta proekologiczna inwestycja realizowana jest przy współfinansowaniu Programu Unii Europejskiej SAPARD. Wartość całego zadania; 1.140.994 zł , w tym: dotacja SAPARD 855.745 zł, udział ludności (10%): 114.099 zł, pożyczka 171.149 zł. Przewidywane zakończenie zadania - 2005 rok.

     Prace szybko zbliżają się do końca. W tej chwili (koniec października) ekipy montażowe krakowskiej firmy DDS-PHENIX Sp. z o.o. pracują w Rozdzielu. Tu, ze względu na inny, niż w pozostałych miejscowościach układ i skład podłoża, prace są szczególnie trudne. Wiele gospodarstw położonych jest bowiem na stromych zboczach, a podłoże jest tu kamieniste. Dobra pogoda niewątpliwie sprzyja szybkiemu postępowi prac.

Warunki pracy ekip w Rozdzielu są szczególnie ciężkie. Wójt Gminy Jerzy Błoniarz często interesuje się szybkością i jakością wykonanych prac.

      Pierwsze oddane już do użytku oczyszczalnie wzbudzają spore zainteresowanie, także u osób, które przybywają do gminy Żegocina. Podczas niedawnego pobytu grupy rolników z okolicy Zakliczyna w Gospodarstwie Agroturystycznym "Agro-Bella" w Bełdnie właśnie temat oczyszczalni wzbudzał duże zainteresowanie. Goście dopytywali się o koszty budowy i obsługi oraz zasady ekspoloatacji tych oczyszczalni.

Goście z Zakliczyna oglądają przydomową oczyszczalnię ścieków w Gospodarstwie Agroturystycznym "Agro-Bella" w Bełdnie.

[wstecz]