REMONT MOSTU W ROZDZIELU

W okresie remontu funkcjonował prowizoryczny objazd.

    Ten most nad rozdzielskim potokiem bez nazwy, jest położony na samym skraju gminy Żegocina, tuż przy jej granicy z gminą Laskowa. Znajduje się w ciągu drogi gminnej prowadzącej z Rozdziela Górnego, przez Rozdziele Dolne do Kamionki Małej w gminie Laskowa. Ponieważ droga ta łączy powiat bocheński z limanowskim samorząd Żegociny zabiega o nadanie tej drodze statusu drogi powiatowej. Ten ciąg komunikacyjny odgrywa dużą rolę zwłaszcza w zimie, gdy większość pojazdów, w tym ciężkich, ma trudności przejechać przez stromą Przełęcz Widoma.

     Po powodziach w 1997 i 2001 roku woda znacznie podmyła przyczółki mostu i naruszyła jego konkstrukcję, przez co stał się on mało bezpieczny. Trzeba tez było co roku wymieniać pokrycie mostu. Wreszcie udało się uzyskać na konieczny remont środki finansowe z Biura Usuwania Skutków Powodzi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Kosztem około 100 tysięcy złotych most został zmodernizowany i wyremontowany. Pierwsze prace, polegające na rozbiórce uszkodzonego mostu, wykonane zostały w końcu sierpnia 2004 roku. Wszystkie prace bardzo sprawnie wykonał "BUDMOST" - Firma Ogólnobudowlana Wiesława Jędrzejka z Laskowej, która wygrała przetarg ogłoszony w lipcu przez Wójta Gminy w Żegocinie. 

    Przejazd drogą z Rozdziela, przez Kamionkę Małą do Laskowej stał się więc bezpieczniejszy. Skorzystają na tym nie tylko miejscowi kierowcy, ale także wszyscy, którzy chcąc dostać się do Laskowej, zapragną ominąć Przełęcz Widoma.

1.09.2004 - pierwsze prace przy modernizacji mostu. 22.10.2004 - nowy most już jest. Jeszcze trzeba położyć asfalt.
26.11.2004 - ostatnie prace przy otoczeniu mostu. Jest bezpieczniej.

Most w Rozdzielu po modernizacji.

[wstecz]