ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2004

Okolicznościowy montaż słowno-muzyczny zaprezentowała młodzież Zespołu Szkół w Żegocinie.

Okolicznościowy montaż słowno-muzyczny zaprezentowała młodzież Zespołu Szkół w Żegocinie.

   86 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest w tym roku obchodzona na terenie gminy Żegocina w ciągu aż trzech dni. W niektórych szkołach (np. w Zespole Szkół w Żegocinie) już 9 listopada odbyły się uroczyste, okolicznościowe akademie. Jest to spowodowane tym, że duża grupa młodzieży bierze udział 10 i 11 listopada w VII. Młodzieżowym Rajdzie Turystycznym "Szlakiem cmentarzy I wojny światowej", podczas którego wędrujące grupy uczniów odwiedzają okoliczne cmentarze wojenne, na których zapalają znicze i modlą się za dusze poległych tutaj podczas operacji limanowsko-łapanowskiej żołnierzy, wśród których było wielu Polaków.

     10 listopada, o godzinie 18 rozpoczęła się w sali widowiskowej CKSiT w Żegocinie uroczysta Sesja Rady Gminy w Żegocinie, w której prócz radnych uczestniczyła młodzież biorąca udział w rajdzie "Szlakiem cmentarzy I wojny światowej". Po słowie wstępnym Przewodniczącego Rady Jana Marcinka, ponad trzysta osób wysłuchało wykładu Dyrektora Muzeum w Limanowej Jana Wielka, który opowiedział o genezie, przebiegu i skutkach operacji limanowsko łapanowskiej z grudnia 1914 roku. Młodzież szkolna z Zespołu Szkół w Żegocinie, przygotowana do występu przez nauczycieli: Annę Maurer i Bogdana Bielak,  zaprezentowała uczestnikom tego spotkania wzruszający i jednoczesnie pouczający montaż słowno-muzyczny pt. "Naród nie jest na dziś ani na jutro. Naród jest, aby był". Uczestnicy rajdu i tej wieczornicy mogli zobaczyć także wystawę fotograficzną o bitwie pod Limanową, przygotowana przez Muzeum w Limanowej, a wystawioną w Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Marcinek wygłosił słowo wstępne. Wykład o operacji limanowsko-łapanowskiej wygłosił Jan Wielek.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Marcinek wygłosił słowo wstępne. Wykład o operacji limanowsko-łapanowskiej zaprezentował Jan Wielek.

     W trzecim dniu ochodów, w dniu Święta Niepodległości o godz. 8.30 odprawiona została w żegocińskim kościele, zamówiona przez samorząd, Msza Święta w intencji Ojczyzny. Cerebrował ją Ks. proboszcz Leszek Dudziak, który w homilii stawiał pytanie, czy Polska jest taką, o jaką walczyli przed laty żołnierze. Stwierdził, że Ojczyzna jest zagrożona, bo wielu polityków nie pamięta słów poety, mówiących o tym, że "tylko pod tym krzyżem i tylko pod tym znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem". Nabożeństwo zakończono odśpiewaniem pieśni "Boże coś Polskę".

Mszę Świętą za Ojczyznę odprawił w żegocińskim kościele ks. proboszcz Leszek Dudziak.

     Po nabożeństwie delegacje samorządu, organizacji społecznych,  zakładów pracy udały się z pocztami sztandarowymi na miejscowy cmentarz, gdzie złożyły kwiaty i minutą ciszy uczciły pamięć Polaków poległych na wszystkich frontach i we wszystkich wojnach w walkach o wolność naszej Ojczyzny.

Minutą ciszy oddano hołd Polakom, poległym w walkach o niepodległość Ojczyzny.

Minutą ciszy oddano hołd Polakom, poległym w walkach o niepodległość Ojczyzny.

    Wielu uczestników tego nabożeństwa udało się potem do pobliskiej Kamionki Małej, gdzie na cmentarzu wojennym nr 357 rozpoczęła się  ceremonia składania wieńców przez delegacje pobliskich wiosek i gmin, w tym także Żegociny, jak również uczestników VII. Młodziezowego Rajdu Turystycznego "Szlakiem cmentarzy I wojny światowej". Następnie odprawiona została polowa Msza Święta w intencji Ojczyzny.

[wstecz]