ŻEGOCINA - BEZPIECZNA GMINA

Asp. Dariusz Krakowski podczas składania informacji o stanie bezpieczeństwa w gminie Żegocina.

Asp. Dariusz Krakowski podczas składania informacji o stanie bezpieczeństwa w gminie Żegocina.

    O stanie bezpieczeństwa w gminie Żegocina, w tym o niedawnym napadzie na stację benzynową, mówił 10 grudnia 2004 roku kierownik Posterunku Policji w Żegocinie asp. Dariusz Krakowski, który wziął udział w XX Sesji Rady Gminy w Żegocinie. Radni złożyli mu gratulacje i podziękowania za ujęcie sprawców napadu oraz złodziei grasujących ostatnio w okolicy.

     Komendant poinformował, że od chwili uruchominia posterunku w Żegocinie (od sierpnia br.) policja stwierdziła 16 kradzieży z włamaniem, 2 kradzieże mienia, 1 wypadek samochodowy, 5 kolizji drogowych. 2 nietrzeźwym kierowcom zabrano prawo jazdy, stwierdzono także 2 wykroczenia oraz nałożono 30 mandatów karnych. Policjanci interweniowali także w konfliktach rodzinnych i sąsiedzkich. Wylegitymowano 375 osób, sprawdzono legalność 35 telefonów komórkowych, skontrolowano 210 pojazdów. Policja zabezpieczała także imprezy organizowane na terenie gminy i w gminach sąsiednich. Policjanci uczestniczyli także w akcjach "Bezpieczna droga do szkoły" oraz "Nieletni". Spotkali się z uczniami szkół w Bytomsku, Rozdzielu i Żegocinie. Wzrosła skuteczność w wykrywalności przestępstw. Zatrzymano 7 sprawców przestępstw, w tym 2 nieletnich. Udało się także odzyskać część skradzionego mienia. Asp. Dariusz Krakowski uznał, że pomimo wspomnianych wyżej zdarzeń, gmina Żegocina jest bezpieczna i spokojna. Na zakończenie swojego wystąpienia podziękował samorządowi za sfinansowanie remontu posterunku i wyposażenie go w niezbędny sprzęt.

    - Jestem zadowolony z przywrócenia posterunku i pracy tutejszej policji oraz pragnę podziękować za dotychczasową pracę. Może teraz będzie w Żegocinie bezpieczniej - powiedział Wójt Gminy Jerzy Błoniarz, który uporczywie zabiegał o przywrócenie posterunku w Żegocinie i jest z decyzji Komendanta Powiatowego Tadeusza Orzechowskiego bardzo zadowolony.   Podziękowania policji złożył także Przewodniczący Rady Gminy Jan Marcinek. Wykorzystując uczestnictwo komendanta Krakowskiego w sesji Rady Gminy, radni zwrócili jego uwagę na kilka spraw, którym policja powinna się przyglądnąć. Mówiono m. in. o paleniu przez nieletnich papierosów, wulgarnym słownictwie, legalności posiadanych przez młodzież telefonów komórkowych, sprzedawaniu nieletnim alkoholu itp.

     Radni zgodzili się z opinią, że po przywróceniu posterunku poprawił się stan bezpieczeństwa w gminie. Policję widać w różnych miejscach, już nie tylko podczas kontroli drogowych, choć i te są potrzebne, zwłaszcza wobec przekraczających dozwoloną szybkość. Cieszy dobra skuteczność w wykrywaniu sprawców. Stwierdzono także, że o stan bezpieczeństwa troszczą się także inne służby, w tym straż pożarna. Duża jest także rola szkół w organizowaniu akcji uświadamiających i profilaktycznych. Zwrócono uwagę, że o wielu podstawowych sprawach związanych z zagrożeniami należy poinformować rodziców młodych ludzi, którzy często nie wiedzą co robią ich dzieci.

[wstecz]