KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

       Już po raz drugi Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej zorganizował na początku grudnia 2004 roku kiermasz świąteczny. Całością przygotowań i przebiegiem kiermaszu kierowała mgr Teresa Białka - nauczyciel sztuki w tej szkole. Przez cały listopad wszyscy chętni uczniowie ze szkoły podstawowej i gimnazjum dostarczali wykonane przez siebie różnorodne ozdoby świąteczne i kartki związane z Bożym Narodzeniem. Ponadto spora ilość zdolnych plastycznie dzieci i młodzieży pomagała codziennie, w wolnej chwili w wykonywaniu różnorodnych ozdób. Dostarczali także potrzebne do przygotowania ozdób materiały. Z satysfakcją patrzyli na co raz większą ilość zgromadzonych prac.
       Najpierw na kiermasz zaproszono rodziców. Znakomitą okazją stało się zebranie rodzicielskie. Uczniowie z samorządu uczniowskiego w sali gimnastycznej rozstawili na kilku stołach zgromadzone ozdoby. Było ich naprawdę dużo. Rodzice i nauczyciele z zainteresowaniem oglądali prace i oczywiście nie żałowali pieniędzy na zakupy. Ogromną popularnością cieszyły się aniołki z makaronu, drewniane Mikołaje i anioły, choinki ze styropianu i szyszek, a także inne ozdoby z masy solnej.
       Uczennice z sekcji artystycznej samorządu uczniowskiego postanowiły przeprowadzić drugą część kiermaszu, ale już dla uczniów. Dzieci również chętnie kupowały różne świąteczne drobiazgi wykonane przez kolegów i koleżanki. Akcja zakończyła się 10 grudnia.          Fundusze pozyskane z kiermaszu zasilą konto samorządu uczniowskiego, który będzie mógł przeznaczać je na różne ciekawe formy działalności, m.in. na nagrody w konkursach, spotkania samorządów szkolnych z terenu gminy itp.

      Należy pogratulować samorządowi łąkieckiej szkoły pomysłu i zaradności, a pani Teresie Białka umiejętności uatrakcyjnienia zajęć plastycznych i tak udanego przedsięwzięcia. Sądząc po dużej popularności tego kiermaszu, zarówno wśród uczniów, jak i rodziców, warto takie same lub podobne akcje przeprowadzić w następnych latach także w innych szkołach. Dzięki temu zdolne plastycznie dzieci nie tylko mają szanse rozwijać wyobraźnię i prezentować swoje umiejętności nauczycielom i kolegom ze szkolnej ławy, ale także rodzicom i całej lokalnej społeczności.

Mgr Teresa Białka, jej podopieczni i ich prace. To tylko część bardzo bogatej oferty uczniów.
Rodzice chętnie sięgali po gotówkę i kupowali ozdoby oraz ... rózgi. Radość mamy z udanego zakupu.

[wstecz]