LOTERIA NA RZECZ STYPENDIUM

Loteria w Zespole Szkół w Żegocinie.

     W dniu 15 grudnia 2004 r. w Zespole Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie odbył się finał loterii fantowej, zorganizowanej przez Samorząd Uczniowski Liceum Ogólnokształcącego, z której całkowity dochód w wysokości 1740 zł. przeznaczono na istniejący przy szkole Fundusz Stypendialny dla absolwentów LO w Żegocinie.
      Dzięki hojności sponsorów udało się zakupić wiele atrakcyjnych fantów. Z tego powodu loteria była dla młodzieży bardzo atrakcyjna. Największe zainteresowanie wśród uczestników loterii budziły: dwie piłki firmowe, złoty pierścionek, złote kolczyki, dwa drogie zegarki, plecak oraz piękna biżuteria srebrna. Pozostałe fanty, a każdy los wygrywał, również warte były uwagi.
       Samorząd Uczniowski pracował nad zorganizowaniem loterii przez kilka tygodni. Licealiści uważają loterie za bardzo udane, choć pracochłonne, przedsięwzięcie.

Góra nagród. Gratulacje od organizatorów loterii.

Radość dla uczniów - stypendia dla studentów - absolwentów żegocińskiego liceum.

Samorząd Uczniowski oraz Dyrekcja LO i ZSZ w Żegocinie pragną serdecznie podziękować:
Panu Wójtowi Jerzemu Błoniarzowi,
Pani Dyrektor Danucie Pączek,
Panu Prezesowi Reginaldowi Łukasikowi,
Państwu Teresie i Stanisławowi Dudek,
Pani Zofii Rogala,
Pani Agnieszce Grzybowskiej,
Pani Teresie Stachoń,
Pani Katarzynie Sutor,
Pani Agnieszce Grzybowskiej,
Księdzu Józefowi Waśko,
Pani Alicji Janiczek,
Pani Jadwidze Pączek,
Pani Stanisławie Łach,
Pani Danucie Orzeł,
Pani Ewie Matras,
Państwu Marii i Kazimierzowi Juszczyk,
Państwu Annie i Stanisławowi Łukasik,
Państwu Marii i Adamowi Dziedzic,
Państwu Teresie i Bronisławowi Ptaszek,
Państwu Danucie i Adamowi Przybyło,
Państwu Lucynie Zając,
Pani Janinie Kępa,
Pani Stanisławie Zdebskiej,
Pani Aleksandrze Parowskiej,
Pani Sylwii Dydeńskiej,
Firmie Handlowo - Usługowej "Grafit",
Panu Tomaszowi Cudejko,
Pani Barbarze Bajor,
Pani Aleksandrze Krajewskiej,
Pani Czesławie Matras,
Koledze Tomaszowi Barczykowi,
Koleżance Angelice Radzięta,
Koleżance Urszuli Wrona,
Koleżance Kindze Gruchała
za ufundowanie fantów na loterię organizowaną przez Samorząd Uczniowski w Zespole Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie.

      Dzięki atrakcyjnym nagrodom loteria była bardzo udana: sprawiła uczniom wiele radości oraz przyniosła dochody, które zostaną przeznaczone na Fundusz Stypendialny dla studentów - absolwentów Liceum.
      Hojność i życzliwość Państwa umożliwia Samorządowi Uczniowskiemu Zespołu Szkół aktywną działalność na rzecz szkoły i środowiska. Serdecznie dziękujemy !

[wstecz]