GMINA ŻEGOCINA W PROGRAMIE "BERAS"

Kurs ekologiczny w Żegocinie.

      BERAS - to projekt Unii Europejskiej, który wspiera możliwości zrównoważonej gospodarki w rejonie Morza Bałtyckiego. Duża ilość spływających do Morza Bałtyckiego substancji odżywczych jest skutkiem niezrównoważonej gospodarki zasobami naturalnymi w nadbałtyckich państwach. Wraz z restrukturyzacją sektora rolnego w nowych państwach członkowskich UE, prowadzącą do powstania konkurencyjnych w wymiarze europejskim przedsiębiorstw rolnych, zwiększy się jeszcze ilość substancji odżywczych spływających do rzek, a tym samych do Bałtyku. Badania wykazały, że obciążenie Morza Bałtyckiego może zwiększyć się o 75%, jeżeli gospodarka rolna w nowych państwach członkowskich osiągnie poziom zintensyfikowania taki, jak w Europie Zachodniej. Mając to na uwadze, postawiono sobie za cel ukazanie potencjału ekologicznego rolnictwa z dwóch punktów widzenia: z jednej strony jaki wkład rolnictwo ekologiczne może wnieść w pozyskiwanie odnawialnych źródeł energii, a z drugiej jak można zmniejszyć negatywne oddziaływanie skutków ubocznych produkcji i przetwórstwa żywności na środowisko. Jednocześnie wspierana ma być gospodarka i zatrudnienie na obszarach wiejskich w państwach basenu Morza Bałtyckiego.

      Realizacją tego projektu zajął się Polski Klub Ekologiczny, a szczególnie Koło w Gliwicach, z którym ściśle współpracuje Koło PKE w Bochni. Barbara Urban z tego właśnie koła poinformowała, że program ten realizowany jest w Polsce w okolicach Kluczborka, Brodnicy i na terenie powiatu bocheńskiego. - Jego głównymi celami są: wypełnienie luki informacyjnej na temat sposobów ograniczenia konsumpcji zasobów nieodnawialnych oraz ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko Basenu Morza Bałtyckiego oraz ocena wpływu funkcjonujących małych lokalnych sieci dystrybucji żywności opartych na rolnictwie ekologicznym i generowanie nowych miejsc pracy w rolnictwie i jego otoczeniu.
      W ramach programu na terenie powiatu bocheńskiego zorganizowano w lutym i marcu br. dwa kursy rolnictwa ekologicznego, które odbyły się w Pogwizdowie i Żegocinie, 1 kurs komputerowy w Rozdzielu. W czterech szkołach: w Sobolowie, Rozdzielu, Kamionnej i Lipnicy Murowanej przeprowadzino konkursy i warsztaty "Poznajemy lokalne skarby dziedzictwa kulturowego". Młodzież wymienionych szkół wykonywała przeróżne prace plastyczne związane z gospodarstwami ekologicznymi i ciekawymi miejscami przyrodniczymi.
       W ramach projektu w Sobolowie odbędą się niebawem warsztaty tworzenia strategii rozwoju bezpośrednich sieci dystrybucji żywności, a szczególnie strategii rozwoju nieformalnych na początku grup producenckich. Tworzy się także strona internetowa projektu, a jesienią zorganizowany będzie piknik ekologiczny z degustacją żywności ekologicznej. Powstaną również regionalne przepisy, których autorami będą właściciele gospodarstw ekologicznych. Program jest realizowany przez pracowników Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Koła Polskiego Klubu Ekologicznego w Bochni.

      Młodzież szkolna ma znaczący udział w tym projekcie. Przy jej udziale i ich rodziców powstają fantastyczne prace plastyczne obrazujące ciekawe miejsca przyrodnicze wraz z ostojami przyrody i użytkami ekologicznymi w 4 gminach powiatu bochenskiego. Jedną z tych szkół jest Zespół Szkół w Rozdzielu. 30 maja 2005 roku powołane przez organizatorów jury dokonało oceny prac konkursowych. Komisja w składzie: Roman Nożkiewicz - dyrektor ZS w Rozdzielu, Lidia Szkodny - nauczyciel sztuki, Anna Zelek - nauczyciel nauczania zintegrowanego, Barbara Urban - przedstawiciel Koła PKE w Bochni wysoko oceniła 33 zaprezentowane prace, wykonane przez 30 uczniów i spośród nich wyłoniła 5 prac związanych tematycznie z konkursem, a mianowicie: Jakuba Szewczyka - kl. III - "Chatka na wzgórzu", Iwony Kukla - kl. IV - "Kościółek drewniany św. Jakuba w Rozdzielu", Roberta Odrońca - kl. VI - "Studnia", Pawła Zelka - kl. IV - "Kapliczka przy drodze" i Marcina Odrońca - kl. III - "Samotna chatka z ulami". Ponadto komisja wyróżniła następujące prace:
1. Piotr Szewczyk - kl. VI - "Zabytkowy kościółek w Rozdzielu" (techn.. słoma)
2. Dariusz Sajdak - kl. IV - "Kapliczka z żółtym Chrystusem u Zielińskich"
3. Natalia Krawczyń - kl. III - "Kobieta z nosidłami"
4. Klaudia Wolak - kl. III - "Zamek" (witraż)
5. Krzysztof Wąsik - kl. V - "Kapliczka z żółtym Chrystusem" (masa solna) i "Kościół filialny p.w. św. Jakuba"
6. Dawid Pławecki - kl. III - "Kościół Kościół Rozdzielu" (ryt. w drewnie)
7. Kamil Szewczyk - kl. V - "Kaplica pod Lipami"
8. Aneta Odroniec - kl. V - "Chata pod strzechą pani Filipek"
9. Patryk Wolak - kl. IV - "Kościół" - haft krzyżykowy o "Kościół Kościół Rozdzielu" (pastela)
9. Patryk Wolak - kl. IV - "Kościół" - haft krzyżykowy o "Kościół Kościół Rozdzielu" (pastela)
10. Dominika Wolak - kl. U - "Drzewa nad potokiem"( haft krzyżykowy).
    Komisja dla wybranych 33 uczestników przydzieliła oprócz nagród indywidualnych także dyplomy dla uczniów i dyplom dla szkoły w Rozdzielu.

12
Uczniowie podczas oglądania prac zgłoszonych na konkurs.

NAGRODZONE PRACE ROZDZIELSKICH UCZNIÓW

Praca Iwony Kukla - kl. IV - "Kościółek drewniany św. Jakuba w Rozdzielu", Praca Marcina Odrońca z kl. III - "Samotna chatka z ulami".
Praca Pawła Zelka - "Kapliczka przy drodze". Praca Roberta Odrońca - "Studnia".

[wstecz]