ROZBUDOWA SZKOŁY W BYTOMSKU

     Dawno nie pisaliśmy o największej obecnie inwestycji oświatowej gminy Żegocina, jaką jest rozbudowa i modernizacja szkoły w Bytomsku. Inwestycją włączono do planu realizacji w roku 2000. Decyzję w tej sprawie podjął ówczesny Zarząd Gminy Żegocina. Dużo prac w początkowym okresie realizacji inwestycji wykonali sami mieszkańcy wsi, kierowani przez Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły, którym zarządza sołtys Bytomska Ignacy Rożnowski.

     Odkąd udało się żegocińskiemu samorządowi pozyskać w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu środki na kontynuowanie rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej w Bytomsku, prace posuwają się szybko. Oczywiście 200 tysięcy złotych z Ministerstwa nie wystarczy, dlatego samorząd pozostałe pieniądze, czyli ponad 450 tysięcy złotych, musi wyłożyć z własnego budżetu, a także zaciągnie na ten cel kredyt. Ogłoszono przetarg i obecnie realizowany jest już trzeci, ostatni etap budowy. Wykonywana jest elewacja, wznoszone są ściany działowe, montowana jest kanalizacja i pozostałe instalacje wewnętrzne.

      Do Bytomska często zagląda Wójt Gminy Jerzy Błoniarz. 27 czerwca 2005 r. nie tylko oglądał jak przebiegają prace, ale także przedyskutował z dyrektorką placówki mgr Barbara Janicką - Mikus miejsca umieszczenia pomieszczeń dla oddziału przedszkolnego, szatni dla przedszkolaków, kuchni i stołówki. Dyrektorka placówki wyraża zadowolenie z przebiegu prac i sposobu pracy ekip budowlanych. Przypomnijmy, że prace montażowo - wykończeniowe robi obecnie
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "MAR-BUD" s.c. Marian Sroka - Renata Sroka z siedzibą w Bochni.

Obecnie wykonywana jest elewacja zewnętrzna budynku. Tak ma wyglądać elewacja południowa nowej części budynku szkolnego.

     W szkole nie będzie niestety pełnowymiarowej sali gimnastycznej, przez co realizacja lekcji wychowania fizycznego będzie nieco utrudniona. Ale i tak warunki pracy ulegną znaczącej poprawie. Budowane sale i korytarze są jasne, przestrzenne, a przy szkole zostanie także zbudowane niewielkie boisko. Według Wójta Błoniarza w tym roku zostanie zrealizowane 80 % wszystkich zadań. Rozbudowany i zmodernizowany obiekt powinien zostać przekazany do użytku na początek następnego roku szkolnego, czyli we wrześniu 2006 roku.

     Poważnym wyzwaniem dla Społecznego Komitetu Rozbudowy Szkoły, jej dyrekcji i samorządu lokalnego będzie także sprawa wyposażenia sal szkolnych w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Wójt J. Błoniarz, dyrektorka B. MiIkus oraz insp. nadzoru R. Trojanowski.
Wewnątrz budynku wznoszone są ostatnie ścianki działowe. Dyskusja nad przeznaczeniem salki na parterze budynku.

     Jeszcze nie zostały ukończone prace nad rozbudową szkoły w Bytomsku, a samorząd gminny zabiera się za modernizację dachu na największej gminnej sali gimnastycznej, jaka jest przy zespole szkolnym w Żegocinie. 5 lipca 2005 roku Wójt wspólnie z inż. Ryszardem Trojanowskim i dyrektorem PSP w Żegocinie Janem Adamskim oglądali obiekt i dyskutowali nad zakresem prac modernizacyjnych. To bowiem nie tylko zmiana pokrycia dachowego (obecnie to dach płaski), ale także wymiana okien od strony wschodniej. Jak się wstępnie szacuje, aby ten zakres prac wykonać trzeba będzie około 150 tysięcy złotych. I to jest podstawowa troska Wójta Gminy. To, że modernizacja jest niezbędna, nie ulega wątpliwości. Natomiast poważnie trzeba się będzie zastanowić nad źródłem sfinansowania przedsięwzięcia. Do tej sprawy jeszcze powrócimy.

[wstecz]