ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2004/2005

Zakończenie roku szkolnego w PSP w Żegocinie.

Zakończenie roku szkolnego w PSP w Żegocinie.

    W piątek, 24 czerwca 2005 r. zakończyli rok szkolny uczniowie gimnazjów i szkół podstawowych. We wszystkich szkołach gminy Żegocina ceremonie zakończenia roku szkolnego rozpoczęli uczniowie, nauczyciele i rodzice udziałem w nabożeństwach kościelnych. Dopiero potem rozpoczęły się w szkołach uroczyste akademie, podczas których żegnano absolwentów, wręczano najlepszym uczniom nagrody i rozdawano świadectwa. W uroczystościach w Łąkcie Górnej, Bytomsku i Żegocinie wziął udział Wójt Gminy Jerzy Błoniarz.

Swoich uczniów pożegnała m. in. mgr Stanisława Łach. Pamiątkowe zdjęcie wychowanków pani mgr Jadwigi Pączek.

     Ceremonia zakończenia roku szkolnego w żegocińskim Zespole Szkół im. Św. Jadwigi Królowej rozpoczęła się wcześniej niż szkoły podstawowej. Po Mszy Świętej uczniowie i nauczyciele przeszli z kościoła do szkolnej auli, w której odbyła się uroczysta akademia, podczas której dyrektorka szkoły mgr Danuta Pączek, a potem także wychowawcy klas wręczyli najlepszym w sporcie, pracy społecznej i nauce nagrody książkowe oraz świadectwa z wyróżnieniem, czyli tzw. świadectwa z paskiem.

W podzięce kwiaty dla nauczycieli i wychowawców. Wychowawcy najlepszym uczniom wręczyli nagrody.

     Po przyjściu z kościoła uczniowie żegocińskiej szkoły podstawowej spotkali się z rodzicami i nauczycielami w sali gimnastycznej szkoły. Ze szkołą i sztandarem pożegnali się tegoroczni absolwenci. Samorząd szkolny przekazał sztandar młodszym kolegom. Bukietami kwiatów podziękowali za dydaktyczno - wychowawczy trud nauczycielom i wychowawcom rodzice oraz uczniowie.

Młodzież szkolna zaprezentowała okolicznościowy program artystyczny. Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wręczył m. in. W. Wolak.

    Dyrektor szkoły mgr Jan Adamski dokonał krótkiego podsumowania kończącego się roku szkolnego. Najlepszym uczniom i aktywistom szkolnym dyrektor wręczył nagrody. Potem kolejno wychowawcy klas wręczali wyróżnienia uczniom swoich klas. Do zgromadzonych uczniów i rodziców zwrócił się także obecny na uroczystości Ks. proboszcz Leszek Dudziak. Po zakończenie części oficjalnej uczniowie przedstawili pomysłowy program artystyczny, a następnie wychowawcy przekazali uczniom świadectwa.

Dla tych uczennic miniony rok okazał się bardzo dobry. Takie świadectwo to powód do zadowolenia dziecka i mamy.

   Zdecydowana większość uczniów ze spokojem i zadowoleniem może udać się na wakacje. Zdarzyły się jednak i takie sytuacje, że trzeba będzie się jeszcze pouczyć w czasie wakacji, aby w sierpniu zdać egzamin poprawkowy. Pora na zasłużony, wakacyjny wypoczynek. Nie wiadomo w jaki sposób będzie realizowany. Ile osób wyjedzie na obozy, oazy i kolonie, ile wypoczywać będzie u rodzin poza Żegociną, ile trafi poza granice kraju, ile pozostanie w rodzinnych domach ? Na te pytania znajdziemy odpowiedź dopiero we wrześniu, gdy przygotowywana będzie szkolna statystyka dotycząca wakacyjnego wypoczynku uczniów.

[wstecz]