W WIGILIJNYM NASTROJU

      W tym roku dzień 22 grudnia był ostatnim dniem zajęć szkolnych. We wszystkich placówkach oświatowych panował świąteczny nastrój, odbywały się klasowe i pracownicze spotkania opłatkowe, podczas których wszyscy składali sobie nawzajem świąteczne życzenia. Oto relacje z takich spotkań odbytych w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej i PSP w Żegocinie.

Spotkanie opłatkowe społeczności Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej.

    W Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej odbyły się najpierw spotkania klasowe, podczas których uczniowie złożyli sobie i wychowawcom życzenia, połamali się opłatkiem. Potem cała społeczność szkolna spotkała się w sali gimnastycznej, gdzie obejrzała współczesną wersję "Jasełek" przygotowaną przez Siostrę Barbarę Białas we współpracy z Panią Haliną Pączek i Panią Romaną Adamczyk. Młodymi aktorami byli uczniowie klasy VI, którzy z wielkim zaangażowaniem wprowadzili wszystkich w nastrój świąt. Ciekawą scenografię przedstawienia przygotowały Siostry Urszulanki z Lipnicy Murowanej, spośród których wywodzi się Siostra Barbara.
     Oprawę muzyczną przygotował szkolny chór z organistą tutejszej parafii Grzegorzem Kołodziejem i opiekunkami Panią Ewą Rosiek i Panią Anną Kępą.

     Po inscenizacji życzenia złożył obecny na uroczystości Wójt Gminy Żegocina Pan Jerzy Błoniarz. Następnie Dyrektor Szkoły Jan Rosiek i przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Aleksandra Krawczyk skierowali kilka słów do zgromadzonych nauczycieli pracowników rodziców i uczniów:
    "Na zbliżające się Święta pragniemy złożyć życzenia przeżywania Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości i ciepłej rodzinnej atmosferze. Życzymy, aby wszystkie dni w roku były tak piękne i szczęśliwe jak ten jeden wigilijny wieczór. Niech Wasze twarze i twarze Waszych najbliższych zawsze rozpromienia uśmiech, a Gwiazda Betlejemska prowadzi Was ku szczytom. Kolejny zaś Nowy Rok niech będzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeń."
    Podczas uroczystości odczytane zostały listy z podziękowaniami dla społeczności szkolnej za przeprowadzenie na terenie szkoły zbiórki pieniędzy towarzyszącej obchodom "V Dnia Papieskiego" zorganizowanej przez Fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia" oraz list od Państwa Wolaków i ich syna Piotra za włączenie się naszej szkoły w akcję "Koniczynka", która przyniosła kwotę 1000 złotych.

      Na zakończenie tego przedwigilijnego spotkania opiekunki Samorządu Uczniowskiego Pani Teresa Białka i Pani Katarzyna Dobrzańska ogłosiły wyniki konkursu plastycznego "Ozdoby Bożonarodzeniowe", z którego najciekawsze prace zostały przekazane na kiermasz świąteczny (pisaliśmy o tym w naszym serwisie). Po uroczystości wszyscy rozeszli się do domu w świątecznym nastroju.

PSP w Żegocinie.

     W dniu 22 grudnia 2005 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Żegocinie o godzinie 10.30 odbył się apel wigilijny przygotowany przez uczniów klas II - VI, w czasie którego recytowano wiersze: "Boże Narodzenie" / B. Grabowskiej/, "W dzień Bożego Narodzenia" /Z. Kunstmana/, "Pokój ludziom" /K. Makuszyńskiego/, "Wieczór wigilijny" /E. Wiśmowskiej/, "Modlitwa" /Ks. J. Twardowskiego/, a także śpiewano kolędy: "Wśród nocnej ciszy", "Przybieżeli do Betlejem", "Dzisiaj w Betlejem" oraz
pastorałki: "Hej kolęda", "Spij Dziecino Mała".

    Apel przygotowany był pod kierunkiem Anny Rogala i Anny Maurer. W czasie apelu dyrektor szkoły mgr Jan Adamski przybliżył uczniom najważniejsze aspekty świat Narodzenia Pańskiego, a także podzielił się z klasami opłatkiem. Przedstawiciele klas zabrali opłatki do sal, gdzie odbywały się wigilie klasowe z wychowawcami.

    Nauczyciele i pracownicy szkoły wraz z zaproszonymi gośćmi w osobach: Pana Wójta Gminy mgr Jerzego Błoniarza, przewodniczącego Rady Rodziców - Pana Jacka Krajewskiego oraz Pań pracujących w Gminnym Zespole Obsługi Oświaty w Żegocinie spotkali się na wigilijnym opłatku. Przy wtórze kolęd i pastorałek składano sobie życzenia świąteczne i noworoczne.

Współpraca: K. Dobrzańska, A. Rogala

[wstecz]