WIGILIA W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY

Wigilia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żegocinie.

Wigilia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Żegocinie.

    15 grudnia 2005 roku, w żegocińskim Środowiskowym Domu Samopomocy odbyło się wigilijne spotkanie podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, kadry i osób przebywających w tym Domu oraz zaproszonych gości, wśród których byli m. in. wicestarosta bocheński - Edward Polek, Dorota Stachowicz - kierownik Referatu ds. PFRON Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przewodniczący Rady Gminy w Żegocinie Jan Marcinek i Wójt Gminy Jerzy Błoniarz. Obecnych było 37 osób, z czego 25 - to podopieczni ŚDS. Rolę gospodarza pełnił Kierownik ŚDS w Żegocinie mgr Czesław Pączek, który po powitaniu uczestników spotkania poprosił żegocińskiego proboszcza - ks. Leszka Dudziaka o odprawienie Mszy Świętej. 

    Zanim rozpoczęło się nabożeństwo, ks. proboszcz przedstawił intencje odprawianej Mszy Świętej. - Pierwszą intencję, jaką chciałem Bogu przedstawić - to intencje wszystkich chorych, samotnych, przygnębionych cierpiących - również tych, którzy przebywają w tym Domu i tych, którzy korzystają z pomocy społecznej naszej gminy. Druga intencja - to intencje tych wszystkich, którzy pomagają ubogim, cierpiącym, samotnym - także w tym Domu Środowiskowym, pracowników opieki społecznej, tych, którzy tu przychodzą, by czasem pomóc, wójta i jego pracowników. Trzecia intencja. Chciałbym w czasie tej mszy św. złożyć Bogu takie dziękczynienie za to, że ten Dom, staraniem wielu ludzi otrzymał samochód, który będzie na pewno ułatwiał życie niejednemu człowiekowi. Oby był szczęśliwy dla wszystkich, którzy będą z niego korzystać - powiedział celebrans.

    Po mszy świętej miało miejsce poświęcenie samochodu, który stał przed budynkiem ŚDS. Po powrocie do sali ksiądz proboszcz ponownie zwrócił się do zebranych i powiedział: - Drodzy zgromadzeni - chorzy i samotni. To nieprawda, że nikt o was nie pamięta, to nieprawda, że jesteście sami. Jest ktoś, kto o was pamięta, ktoś, kto chce wam pomóc. Bądźmy wdzięczni. Prośmy Boże Dziecię, by nas umacniało swoją łaską, by takich dni, jak dzisiaj było wiele. Oby ten dzień dzisiejszy był dla każdego z nas jednym z najpiękniejszych dni grudnia. Prośmy o to, byśmy zbliżające się Święta przeżyli otoczeni miłością Boga i życzliwymi ludźmi. Życzę Wam, aby światłość nie tylko oświetlała wasze umysły, ale rozgrzewała nasze serca. Wtedy będzie nam dobrze w tym Domu, w Żegocinie, w powiecie, wszędzie. Życzę, abyście tej miłości i dobroci doznawali nie tylko we święta, ale także przez cały rok. Życzę wszystkim, podopiecznym, tym którzy pomagają i tym, którzy mają dziś satysfakcję, że coś dobrego udało się w Żegocinie zrobić.

  

    Przemawiali także pozostali zaproszeni goście. Wicestarosta bocheński Edward Polek podziękował za umożliwienie mu uczestnictwa w tym spotkaniu. - Być może nie wszyscy zdają sobie sprawę, że jesteśmy administracyjnymi decyzjami złączeni. Powiat stanowi wspólnotę, której małą cząstkę tu dziś stanowimy. Pragnę podziękować gminie Żegocina. To czwarty dom środowiskowy w powiecie. Piąty się już szykuje. Tworzymy wspólnie z władzami gminnymi i wojewódzkimi tego typu przedsięwzięcia, aby umożliwić ludziom doświadczonym przez los godne spędzanie czasu, uczestniczenie w spotkaniach, które jednoczą ludzi i są ukojeniem ich trudu. Chcę życzyć dużo spokoju, radości, zdrowia, aby władze w całym naszym państwie tak dbały o ludzi potrzebujących tak, jak w tej chwili. Pomoc jest coraz powszechniejsza. To powoduje, że nie od razu na wszystko możemy sobie pozwolić. Życzę zdrowia i pomyślności w nowym roku - powiedział Edward Polek.

    Wójt Gminy Jerzy Błoniarz powiedział, że jest dumny z tego, że wspólnymi siłami udało się Ks. Ordynariuszowi Skworcowi, który 2 kwietnia 2005 roku poświęcił ten obiekt, dostarczyć satysfakcji, bo udało się ten Dom zorganizować. - Dziękuję wszystkim którzy pomagali. Jestem zbudowany tym, że mogliśmy stworzyć tak dobre warunki w tym, naszym domu. Niech służy wszystkim, jak najdłużej i jak najlepiej - powiedział Wójt Błoniarz. Podziękował także Czesławowi Pączkowi i całej kadrze ŚDS oraz paniom pracującym w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej za trud, pracę, na rzecz ludzi potrzebujących oraz księdzu proboszczowi za odprawioną mszę świętą i spowiedź. Złożył także życzenia:   - Życzę, aby radość, dobro, ciepło królowało nie tylko w tym domu, ale w całej gminie, w powiecie, całym kraju - powiedział.

     Przemówił także Jan Marcinek - przewodniczący Rady Gminy w Żegocinie, który powiedział: - W  tym okresie oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia, jest czas na podliczenie tego co udało się zrobić. Serdecznie dziękuję panu Czesławowi Pączkowi, paniom z GOPS i wszystkim, którzy dbają o to, by nikomu nic nie zabrakło. Wójtowi Błoniarzowi dziękuję, za to, że włożył wiele trudu w to, aby ten Dom powstał. Życzę wszystkim zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślnego Nowego Roku.

    Życzenia złożyła także pani Dorota Stachowicz, która w imieniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni podziękowała za stworzenie w tym Domu dobrej atmosfery oraz złożyła wszystkim świąteczne życzenia.

    Po pobłogosławieniu opłatków wszyscy uczestnicy tego wigilijnego spotkania wysłuchali fragmentu Pisma Świętego, który tradycyjnie czyta się przed wigilijnym obiadem. Potem odśpiewano pierwszą kolędę i rozpoczęło się łamanie opłatkiem i składanie sobie życzeń.

   Następnie wszyscy zasiedli do wigilijnej kolacji. Podano tradycyjne, wigilijne potrawy. Na zakończenie podopieczni GOSP otrzymali od kierowniczki tej instytucji i wójta gminy świąteczne paczki. Kierowniczka GOSP w Żegocinie pani Bożena Orzeł, która sprawuje opiekę nad około 200 rodzinami, poinformowała, że było to możliwe dzięki sponsorom: panu Józefowi Kępie i pani Emilii Maniak. Dołożył się także Kierownik ŚDS - pan Czesław Pączek.  

[wstecz]