PAMIĘTALI O KATYŃSKIEJ ZBRODNI

     Z okazji 65. rocznicy zbrodni katyńskiej, z Zespole Szkół w Rozdzielu, zorganizowano uroczystości, w których uczestniczyli tutejsi uczniowie, nauczyciele oraz zaproszeni goście. Ofiary stalinowskiej zbrodni uczczono 20 kwietnia 2005 roku udziałem we Mszy Świętej, odprawionej w tutejszym, zabytkowym kościele przez Ks. Leszka Dudziaka - proboszcza Parafii w Żegocinie , oraz szkolną akademią, podczas której uczniowie zaprezentowali montaż literacki pt. "Prawdy nie można rozstrzelać", napisany przez nauczycielkę języka polskiego mgr Annę Chojnacką. W scenariuszu wykorzystała ona m. in. słowa ks. prałata Zdzisława Peszkowskiego (napisał książkę pt. "Pamięć Golgoty Wschodu"), wiersze Mariana Hemara ("Katyń" - "Tej nocy zgładzono wolność w katyńskim lesie..."), Kazimiery Iłłakowiczówny ("O Boże"), Feliksa Konarskiego ("Katyń") i innych. Wzruszające, chwytające za serce słowa prozy i poezji, uczniowie mówili na tle prostej scenografii: kilku drewnianych, brzozowych krzyży i palących się zniczy. czarne napisy na drewnianejj tablicy przypominały miejsca kaźni Polaków mordowanych bestialsko przez sowieckich oprawców: Katyń, Miednoje, Charków, Starobielsk, Ostaszków, Kozielsk.

I tylko pamięć została
Po tej katyńskiej nocy...
Pamięć nie dała się zabić
nie chciała ulec przemocy.
I wola o sprawiedliwość
I prawdę po świecie niesie...
Prawdę o jeńców tysiącach
Zgładzonych w katyńskim lesie.

     Tymi słowami wiersza, napisanego przez świadka tamtych wydarzeń, lwowianina Mariana Hemara, zakończyli program artystyczny uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum Zespołu Szkół w Rozdzielu. Gimnazjalistka Maria Pajor odczytała także treść apelu jeńca Kozielska - ks. prałata Zdzisława J. Peszkowskiego. Końcowy fragment tego apelu brzmi następująco: "Jako ksiądz katolicki, ocalony od mordu w Katyniu, uczestniczyłem w ekshumacji w 1991 r. Brałem w dłonie przestrzelone czaszki, namaszczałem je i błogosławiłem. To wstrząsające przeżycie! Dzisiaj w ich imieniu wołam do świata o prawdę i sprawiedliwość! Nie chcę zemsty, przebaczam, ale prawda musi być nazwana, a potworność zła - osądzona. Potrzebna jest ludzkości świadomość tej okrutnej prawdy, aby nigdy więcej podobne zbrodnie ludobójstwa się nie powtórzyły, aby nie pozostawały bezkarne, przemilczane. "Sprawa Katynia - mówi Ojciec Święty Jan Paweł II - jest stale obecna w naszej świadomości i nie może być wymazana z pamięci Europy". Cóż mam więcej powiedzieć, ja, więzień Kozielska, niosący pamięć i ból o was, wszyscy moi zamordowani Bracia? W imię Boga - przebaczam! Jako świadek proszę tylko o prawdę, pamięć i sprawiedliwość!" (Cytat za "Naszym Dziennikiem" z 2-3 kwietnia 2005 r.).

     Ostatnim elementem tej rocznicowej uroczystości była prelekcja pt. "Dramat katyński" wygłoszona przez krakowskiego historyka Andrzeja Rybickiego, autora opracowania "Uniwersytecka Księga Katyńska. Pamięci pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego zamordowanych wiosną 1940 roku przez NKWD", współautora opracowań do wystaw: "Kłamstwo katyńskie", "Polska - Rosja w XX wieku, trudne sąsiedztwo".

    Słowa recytatorów oraz prelegenta powinny na długo pozostać w umysłach młodych ludzi, bo "Pamięć - to nasze zadanie". Taki jest też tytuł obszernej relacji z tych uroczystości, napisanej przez Marcina Austyna w numerze 93 "Naszego Dziennika" z dnia 21 kwietnia 2004 roku. Pełną treść scenariusza mgr Anny Chojnackiej można znaleźć w najnowszym numerze "Wychowawcy" - miesięcznika nauczycieli i wychowawców katolickich (nr 4, kwiecień 2005).

Mszę Swiętą w rozdzielskim kościele odprawił ks. proboszcz Leszek Dudziak. Przybyłych gości i uczniów powitał p.o. dyrektor szkoły mgr Roman Nożkiewicz.
Montaż "Prawdy nie można rozstrzelać" w wykonaniu młodzieży szkolnej.

Fot. Anna Rogala

     Dużo informacji o zbrodni katyńskiej można znaleźć pod następującymi linkami:

[wstecz]