IV GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY

    Gminny Konkurs Matematyczny, zorganizowany przez nauczycieli matematyki PSP w Ł±kcie Górnej (mgr Teresa Białka, mgr Katarzyna Dobrzańska), przy współpracy wszystkich nauczycieli matematyki pozostałych szkół na terenie gminy Żegocina, przebiegał w trzech etapach. Najpierw 15 grudnia 2004 roku, we wszystkich szkołach równocze¶nie, odbyły się eliminacje szkolne, które wyłoniły uczestników drugiego etapu. Rozegrano go 17 lutego 2005 roku w Zespole Szkół w Ł±kcie Górnej. O miano najlepszego matematyka rywalizowano w trzech grupach: uczniów klas III-IV, V-VI i po raz pierwszy także I-II gimnazjum. W każdej z tych grup wystartowało po ponad 20 uczniów.

     19 kwietnia 2005 roku, w sali gimnastycznej ZS w Ł±kcie Górnej, z udziałem Wójta Gminy w Żegocinie Jerzego Błoniarza, nauczycieli - opiekunów oraz uczestników finału, nast±piło podsumowanie tegorocznego konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

C.D.N.

LAUREACI IV GMINNEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO

KLASY III - V Klasy V - VI GIMNAZJUM

1. Anna Guzik - PSP w Ł±kcie Górnej

1. Dominik Rosiek - PSP w Ł±kcie Górnej 1. Łukasz Rosiek - PG w Ł±kcie Górnej

2. Kamil Rozum - PSP w Żegocinie

2. Anna P±czek - PSP w Żegocinie 2. Edyta Dziedzic - PG w Żegocinie
3. Monika Pławecka - PSP w Rozdzielu 3. Izabela Wolak - PSP w Żegocinie 3. Dariusz Waligóra - PG w Rozdzielu
3. Tomasz Wspaniały - PG w Żegocinie

[wstecz]