UROCZYSTE OTWARCIE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

    "Synu, nie odmawiaj biedakowi rzeczy niezbędnych do życia i oczu potrzebującego nie męcz zwlekaniem" - pod takim wezwaniem odbyło się 2 kwietnia 2005 r. uroczyste otwarcie i pobłogosławienie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żegocinie. W uroczystości, która rozpoczęła się o godz. 13.30 wzięło udział wielu zaproszonych gości, m. in. J.E. Ks. Bp Wiktor Skworc, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Andrzej Sasuła,   wicewojewoda Ryyszard Półtorak,  posłowie: Aleksander Grad i Wiesław Woda oraz senator Mieczysław Mietła i Starosta Bocheński Ludwik Węgrzyn. Obecni byli wójtowie okolicznych gmin, radni, sołtysi, księża z parafii Łąkta Górna i Żegocina z ks. proboszczem Leszkiem Dudziakiem na czele oraz pensjonariusze Środowiskowego Domu Samopomocy.

     Przychodzących gości witała Orkiestra Dęta CKSiT w Żegocinie. W oczekiwaniu na przyjazd Księdza Biskupa, zgromadzeni przed budynkiem wójtowie, posłowie, radni prowadzili rozmowy, a ich głównym tematem był stan zdrowia Ojca Świętego Jana Pawła II. Wszystkim udzielał się nastrój smutnej zadumy. Po przyjeździe Ks. Biskupa Wiktora Skworca wszyscy weszli do budynku i tu w największej, okolicznościowo udekorowanej sali, odbywała się dalsza część uroczystości.

     Jako pierwszy głos zabrał Ksiądz Proboszcz Leszek Dudziak, który poprosił Księdza Oredynariusza o pobłogosławienie obrazu Bożego Miłosierdzia oraz całego budynku. Po odmówieniu modlitw obraz został pokropiony wodą święconą, a następnie Ks. Bp udał się do wszyskich pomieszczeń zajmowanych na potrzeby środowiskowego domu samopomocy, które także pokropił wodą święconą. Towarzyszyła mu w tym grupka najdostojniejszych gości. Prowadził ja Wójt Gminy Jerzy Bloniarz.

    Po powrocie na miejsca głos zabrał Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz, który powitał przybyłych, przedstawił genezę tej inwestycji, podziękował za finansowe wsparcie. Najszacowniejszym gościom tego spotkania delegacja pensjonariuszy wręczyła kosze z produktami żegocińskiej ziemi. Szczególnie serdecznie dziękowano Księdzu Biskupwi Wiktorowi Skworcowi, który w poźniejszej części uroczystości odwdzięczył się przekazując na ręce dyrektora ŚDS w Żegocinia Czesława Pączka dużego Wielkanocnego Baranka oraz poświęcone obrazki dla podopiecznych.

    Zanim głos zabrali goście, w refleksyjnym, wspaniale przygotowanym pod kierunkiem mgr Ewy Rosiek programie artystycznym, zaprezentowała się grupa uczniów z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej.  Po kilkunastominutowym występie głos kolejno zabierali mówcy. Gratulowano władzom gminy osiągnięcia, podkreślano współpracę wielu instytucji przy tworzeniu tego Domu, zwracano uwage na potrzebę tworzenia tego typu ośrodków. Często powracał temat złego stanu zdrowia Jana Pawła II i czuc było wielkie zaniepokojenie tym stanem rzeczy. Wtedy jeszcze nikt nie przypuszczał, że Ojciec Święty, który tak często mówił o miłosierdziu, umrze tego samego dnia w godzinach wieczornych.

    W imieniu swoim i pensjonariuszy podziękowania złożył pełniący obowiązki dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Żegocinie mgr Czesław Pączek. Szczególnie duzo podziękowań złożył na ręce Wójta Jerzego Błoniarza, który sprawie modernizacji dawnego budynku opśrodka zdrowia i adaptacji go na srodowiskowy dom samopomocy, poświęcił wiele czasi i wysiłku, wielokrotnie wyjeżdżając w sprawie tej inwestycji do Krakowa i Warszawy.

    W końcowej części uroczystości przybyłych gości i pensjonariuszy zaproszono na obiad. Spotkanie przy stole stało się okazją do kolejnych rozmów. Pytano pensjonariuszy, jak się czują w swoim drugim domu, czym się zajmują, podziwiano wytwory ich pracy (wiele prac plastycznych umieszczono na wystawkach i ścianach poszczególnych pomieszczeń. Przy pożegnaniu wychodzących gości pensjonariusze wręczali im samodzielnie wykonane upominki.

    Stonowana, refleksyjna uroczystość pobłogosławienia i przekazania do użytku Środowiskowego Domu Samopomocy w Żegocinie zakończyła się po dwóch godzinach wspólnego przebywania w budynku, który powstał czterdzieścilat temu i przez wiele lat słuzył mieszkańćom gminy jako ośrodek zdrowia. Teraz służył będzie mieszkańcom kilku gmin. Mogą tu bowiem przebywać, choć tylko w ciągu dnia, ludzie skierowani przez Gminne Ośrodki Pomocy. Ilość miejsc jest jednak ograniczona i w chwili obecnej wolnych miejsc pozostało już bardzo niewiele.

    Jak poinformowała pani Dorota Sasisńska - Kierownik Oddziału Kontroli Jednostek Społecznych Wydziału Polityki Społecznej przy Małopolskim Urzedzie Wojewódzkim na terenie województwa są  jest  50 - takich jak w Żegocinie - Środowiskowych Domów Pomocy Społecznej. Jest  i jest to liczba duża, ponieważ w skali kraju, w naszym województwie jest najprawdopodobniej najwięcej takich ośrodków wsparcia w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Bocheński - to jeden z niewielu w Polsce powiatów, gdzie jedno miejsce w ośrodkach pomocy społecznej dla osób dorosłych przypada na 500 statystycznych mieszkańców.To niezły wskaźnik, jak na nasze warunki i tradycje. Potrzeby w tym zakresie jeszcze jednak są, bo zgłaszają to kolejne samorządy. Wiemy, że ubiega się np. o to pobliska Muchówka z gminy Nowy Wiśnicz.

FOTOREPORTAŻ

Oczekiwanie na przyjazd J.E. Ks. B-pa Wiktora Skworca. Z Ks. Biskupem wita się Przewodniczący Rady Gminy w Żegocinie Jan Marcinek.
O pobłogosławienie obiektu poprosił Ks. Proboszcz Leszek Dudziak. Modlitwę poprowadził J. E. Ks. Bp Wiktor Skworc.
Ks. Bp podczas poświęcania poszczególnych pomieszczeń Domu. Przemawiał Wójt Gminy Jerzy Błoniarz.
Kierownik ŚDS Czesław Pączek wraz z pensjonariuszami podziękowali Ks. Biskupowi. Pensjonariusze i pracownice ŚDS podczas uroczystości.
Podziękowania dla Wójta Gminy Jerzego Błoniarza. Refleksyjny program artystyczny w wykonaniu uczniów ZS w Łąkcie Górnej.
Przemawiał m. in. Marszałek Województwa Małopolskiego Andrzej Sasuła. Przemówienie p.o. kierownika ŚDS w Żegocinie Czesława Pączka.
Ks. Ordynariusz przekazał na ręce kierownika ŚDS Wielkanocnego Baranka. Na pożegnanie pensjonariusze wręczyli swoim gościom własnoręcznie wykonane upominki.

LINKI

TREŚĆ WYSTĄPIENIA KS. LESZKA DUDZIAKA >>>

TREŚĆ WYSTĄPIENIA KS. BPA WIKTORA SKWORCA >>>

TREŚĆ WYSTĄPIENIA JERZEGO BŁONIARZA >>>

TREŚĆ WYSTĄPIENIA CZESŁAWA PĄCZKA >>>

TREŚĆ WYSTĄPIENIA RYSZARDA PÓŁTORAKA >>>

TREŚĆ WYSTĄPIENIA ANDRZEJA SASUŁY >>>

ZOBACZ TAKŻE >>>

[wstecz]