VERE PAPA MORTUUS EST

     Zatroskanie... zaniepokojenie ... czuwanie .... modlitwa ... - tak można krótko określić to, co związane jest z bardzo ciężkim stanem zdrowia Papieża - Polaka - Ojca Świętego Jana Pawła II. Parafianie z obu "żegocińskich" parafii (Żegociny i Łąkty) - podobnie jak miliony ludzi na całym świecie - nie ustawały w modlitwach o zachowanie przy życiu Ojca Świętego. W piątek - 1 kwietnia 2005 roku o godz. 11 modlili się w swoim kościele uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej, noszącego imię Jana Pawła II. Także w żegocińskiej świątyni w pierwszy piątek miesiąca wielu wiernych w dużym skupieniu i z zatroskaniem modliło się w intencji Papieża o godz. 18. Modlitwy kontynuowano także w sobotę.

    Ojciec Święty Jan Paweł II jednak zmarł. Odszedł do Ojca Niebieskiego w sobotę - 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37. Na wieść o Jego śmierci rozdzwoniły się kościelne dzwony, a o 22.07 zawyły w Żegocinie strażackie syreny. W kraju ogłoszono kilkudniową żałobę, która trwała do piątku - 8 kwietnia 2005 roku, czyli do dnia pogrzebu Jana Pawła II. Ten dzień był dla większości Polaków wolnym od pracy. Prawie wszyscy oglądali telewizyjną transmisję z ceremonii pogrzebowych, łącząc się w modlitwie z bezpośrednimi uczestnikami nabożeństwa, wśród których było kilkaset tysięcy Polaków. Wierni uczestniczący w Watykanie w nabożeństwie pogrzebowym wywiesili kilknaście transparentów z napisem "Santo Subito" - "Święty natychmiast", prosząc o szybką beatyfikację Jana Pawła II.

    Odwołane imprezy, specjalnie odprawiane nabożeństwa w kościołach, wywieszone flagi z kirem na kościele, budynku urzędu gminy, na szkołach i innych instytucjach, kąciki pamięci, apele i modlitwy w szkołach, portrety Jana Pawła II w oknach domów, ciągle palące się znicze pod pomnikiem Jana Pawła II w Łąkcie Górnej i na parapetach okien, nastrój powagi i smutku po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II - wszystko to można było zauważyć także na terenie Gminy Żegocina.  [Więcej >>>]

    Społeczność Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej postanowiła spotykać się każdego dnia żałoby pod pomnikiem Wielkiego Patrona, aby w ciszy i zadumie oddać Mu hołd i ofiarować modlitwy. 6 kwietnia przybyła pod pomnik delegacja Urzędu Gminy w Żegocinie z Wójtem Jerzym Błoniarzem, która złożyła kwiaty, zapaliła znicze oraz uczestniczyła we wspólnej modlitwie. Codziennie przy pomniku o godz. 21 bardzo licznie zbierali się mieszkańcy Łąkty Górnej i okolicy. Przychodziło dużo młodzieży i osób starszych. Odbywał się Apel Jasnogórski, podczas którego rozważane były także nauki Jana Pawła II. Śpiewane były pieśni, odmawiano tzw. "koronkę". [Więcej >>>].

 W szczególny sposób żegnała się z Janem Pawłem II młodzież, którą ten Ojciec Święty tak bardzo umiłował i która to uczucie odwzajemniała. Dlatego też ludzie młodzi z całego świata tak spontanicznie i tak bardzo gorąco żegnali Zmarłego Papieża. Tak również ze zmarłym Ojcem Świętym żegnała się młodzież żegocińskich szkół. "Dziękujemy Ci, że w Twym sercu znalazło się miejsce dla nas, że dzięki Tobie przekroczyliśmy Próg Nadziei, że nauczyłeś nas kochać piękną, odpowiedzialna miłością, kochamy Cię za to, że dałeś nam nadzieję na lepsze jutro, a Twoja śmierć pokazała nam jak żyć". "Wszędzie byłeś .... Wszędzie zostawiłeś swój ślad ... Wszędzie będzie Cię brakowało ... " - to tylko niektóre wpisy uczniów w Szkolnej Księdze Kondolencyjnej.  [Więcej >>>]

     Wiele osób wspominało w okresie żałoby swoje spotkania z Ojcem Świętym. Jedną z nich był Arkadiusz Pawełek - obecnie uczeń LO w Żegocinie, który w grudniu 2003 roku miał możliwość udania się wraz z grupą górali na tradycyjną, bożonarodzeniową pielgrzymkę do Watykanu. Otrzymał wtedy od Dyrektorki Zespołu Szkół w Żegocinie mgr Danuty Pączek szczególną i jak się wówczas wydawało trudną do wypełnienia misję. Poproszono go, aby przekazał na ręce Ojca Świętego Jana Pawła II w imieniu całej społeczności szkolnej, list, informujący o nadaniu Zespołowi Szkół w Żegocinie imienia Świętej Jadwigi Królowej. Misja się powiodła. Prezentujemy jego wspomnienie, dotyczące spotkania z Janem Pawłem II.    [Więcej >>>].

HABEMUS PAPAM

Benedykt XVI - Fot. AFP.
Benedykt XVI

    19 kwietnia 2005 roku, w drugim dniu konklawe, nowym papieżem został wybrany bliski współpracownik Jana Pawła II - Joseph Ratzinger. 78-letni niemiecki kardynał przybrał imię Benedykta XVI. "Drodzy bracia i siostry - powiedział - po wielkim papieżu Janie Pawle II księża kardynałowie wybrali mnie, prostego i skromnego robotnika Winnicy Pańskiej. Pocieszam się faktem, że Pan potrafi posługiwać się i działać przy pomocy niedoskonałych narzędzi, a przede wszystkim zawierzam się waszym modlitwom. W radości Pana Zmartwychwstałego, ufni w Jego stałą pomoc, idziemy przed siebie. Pan nam pomoże, a Maryja, Jego Najświętsza Matka, stoi u naszego boku. Dziękuję".

    Następnie nowy papież udzielił pierwszego apostolskiego błogosławieństwa "Urbi et Orbi", a potem długo jeszcze pozdrawiał wiwatujących wiernych z całego świata, zebranych przed bazyliką watykańską.

[wstecz]