PODZIĘKOWANIA DLA POLICJI I OD POLICJI

Spotkanie odbyło się w gabinecie Wójta Gminy w Żegocinie Jerzego Błoniarza.

    28 lipca br. Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz spotkał się z policjantami pracującymi w tutejszym posterunku, którym dowodzi Dariusz Krakowski, awansowany ostatnio do stopnia aspiranta sztabowego. Policjanci  otrzymali z rąk żegocińskiego wójta okolicznościowe dyplomy z podziękowaniami za ofiarną służbę, dobre wyniki w pracy oraz życzeniami z okazji Święta Policji, które corocznie przypada w dniu 23 lipca.

    - Zaprosiłem Was do siebie z okazji Waszego Święta. Witam Was serdecznie i dziękuję za to, że przyjęliście zaproszenie. Chciałem Wam serdecznie podziękować za pracę wykonywaną na rzecz naszego środowiska, naszych mieszkańców, a także tych, którzy do nas przyjeżdżają. Bardzo się cieszę z tego, że mamy posterunek. Zbudowany jestem tym, że społeczność lokalna wysoko ocenia Waszą pracę i ti nie tylko w Żegocinie, ale w całym kraju. Ludzie oczekują bowiem bezpiecznego życia. Zdrowie i poczucie bezpieczeństwo - to według mnie najważniejsze sprawy dla każdego człowieka. Ostatnie wydarzenia w Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii, Anglii związane z zamachami terrorystycznymi jeszcze bardziej pokazują, jak ważne są sprawy bezpieczeństwa zwykłych ludzi. Sprawy bezpieczeństwa musimy więc pilnować wszyscy. Z okazji Święta Policji chciałbym Wam życzyć dużo zdrowia, wyrozumiałości ze strony rodzin, lepszego wyposażenia Waszych miejsc pracy i lepszych zarobków. W połowie sierpnia br. chciałbym przekazać Wam sprzęt komputerowy, który powinien nieco ułatwić pracę. Chciałem przekazać Wam listy gratulacyjne i jednocześnie prosić o dalszą, dobrą współpracę i zapewnienie bezpieczeństwa naszemu społeczeństwu. Jeszcze raz dziękuję i proszę o przyjęcie tcyh listów - powiedział Wójt Gminy Jerzy Błoniarz, który następnie przekazał obecnym na spotkaniu policjantom okolicznościowe listy z podziękowaniami. Jako pierwszy taki list otrzymał Kierownik Posterunku Dariusz Krakowski. Potem Wójt wręczyl listy policjantom: żegocińskiemu dzielnicowemu Janowi Krawczykowi oraz Piotrowi Hank i Zbigniewowi Pławeckiemu, a nastepnie przekazał policjantom świateczne życzenia od Przewodniczącego Rady Gminy w Żegocinie Jana Marcinka.

Społeczeństwo wysoko ocenia Waszą pracę - powiedział Wójt Jerzy Błoniarz. Dyplom z podziękowaniami otrzymał m. in. żegociński dzielnicowy Jan Krawczyk.

    Po tej krótkiej ceremonii rozpoczęto dyskusję na temat pracy policji i problemu bezpieczeństwa na terenie gminy. Zwrócono uwagę na pilną sprawę wyposażenia posterunku w radar służący do wykrywania przekroczeń szybkości, które są główna przyczyną wypadków drogowych na terenie gminy. Oceniono, że gmina Żegocina należy do gmin bezpiecznych, a współpraca z lokalną społecznościa układa się dobrze. Także niezła jest wykrywalność wykroczeń i przestepstw.

    Podczas Powiatowego Święta Policji, obchodzonego 26 lipca br. w Komendzie Powiatowej Policji w Bochni zarówno szef bocheńskiej komendy insp. Tadeusz Orzechowski, jak i goszczący na uroczystości Komendant Wojewódzki nadinsp. Andrzej Woźniak podkreślali, że małopolska policja dobrze spełnia swoje podstawowe zadania i dlatego ma prawo świętować. Liczba popełnionych przestępstw zmalała bowiem w ostatnim roku o ok. 10 tysięcy w skali województwa, poprawiła się jednocześnie wykrywalność przestępstw. Podkreslono także, że policję systematycznie wspierają lokalne samorządy, przekazując pomoc finansową lub rzeczową. Insp. Tadeusz Orzechowski podziękował za to przedstawicielom gmin i powiatu. Poinformowano także, że szef MSWiA przyznał brązowe medale "Za Zasługi dla Policji": Stanisławowi Gaworczykowi - burmistrzowi Nowego Wiśnicza oraz wójtom: Józefowi Nowakowi z Trzciany oraz Jerzego Błoniarzowi z Żegociny.

Moment dekoracji Wójta Jerzego Błoniarza. Pamiątkowe zdjęcie z gen. dyw. Mieczysławem Bieńkiem i wójtem Józefem Nowakiem.

    Sama dekoracja odznaczonych miała uroczystą oprawę i odbyła się w ostatnią sobotę (30 lipca 2005 r.) na krakowskim Rynku, podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji. Dodajmy także, że wśród awansowanych na wyższy stopień (aspiranta sztabowego) znalazł się także Kierownik Posterunku Policji w Żegocinie Dariusz Krakowski. Gratulujemy !

Zobacz także: http://zegocina.pl/aktual/2004_10/posterunek.htm

[wstecz]