"PROMYK" DLA BEZROBOTNYCH

Sekretarz gminy mgr Zbigniew Nożkiewicz w rozmowie ze stażystkami: Agatą Rogala i Agnieszką Tarkowską.

      W ramach projektu "Promyk" Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ponad 72%, realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 1.2 Perspektywy dla Młodzieży we wszystkich gminach powiatu bocheńskiego stworzono 75 miejsc odbywania stażu dla osób bezrobotnych w wieku do 24 lat.

      Sekretarz Gminy Żegocina mgr Zbigniew Nożkiewicz w imieniu wójta gminy wystąpił z wnioskiem do Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni o przyznanie sześciu miejsc odbywania stażu dla absolwentów szkół średnich i wyższych zamieszkałych na terenie gminy, a przebywających od dłuższego czasu na bezrobociu. Wnioski zostały załatwione pozytywnie. - Lista stażystów była obszerna, miałem więc duży wybór. Odniosłem jednak wrażenie, że wiele osób tam trwa tylko po to, aby trwać. Wybrałem pięć pań i jednego mężczyznę: Agatę Rogala (studentka zaoczna WSZ w Tarnowie), Agnieszkę Tarkowską, Katarzynę Kępa (absolwentka uczelni ekonomicznej), Joannę Rosiek (absolwentka technikum odzieżowego), Krystynę Tatkowską (absolwentka LO) i Marcina Kuklę (technik - informatyk). Umowę podpisał z nimi PUP w Bochni i tam też otrzymują wynagrodzenie. Pracować będą do listopada w wymiarze 8 godzin dziennie. Przejdą przez wszystkie, określone w harmonogramie stażu, stanowiska pracy w naszym urzędzie. Puszczę ich na głęboką wodę, to im się przyda. Chcę, aby poznały co to jest praca i aby sobie zarobiły trochę pieniędzy na dalszą naukę. Chętnie wzięliśmy tych stażystów do pracy, bo jest okres urlopowy, więc pomogą w bieżącej pracy urzędu. Ważny jest też aspekt finansowy. Koszty zatrudnienia stażystów w całości pokrywa PUP. Praktyka zakończy się oceną i zaliczeniem stażu. Także same stażystki muszą napisać dla PUP sprawozdanie ze stażu. Chcemy jeszcze we współpracy z PUB zorganizować w naszej gminie prace interwencyjne - informuje sekretarz gminy mgr Zbigniew Nożkiewicz.

     Sekretarz Gminy informuje także, że obowiązki opiekuna stażu są dość duże. Musi przygotować pełny harmonogram zajęć dla stażysty, dzienniczek stażu, stanowisko pracy, a na początku dokonać przeszkolenia stażystów w zakresie bhp i zakresu obowiązków. Praktyka zakończy się oceną i zaliczeniem stażu. Także sami stażyści muszą napisać dla PUP sprawozdanie ze stażu. - Mam nadzieję zdobyć praktykę, doświadczenie, co pomoże mi potem w przyszłej, stałej pracy, w kontaktach z ludźmi - powiedziała Agnieszka Tarkowska, która próbuje swoich sił w sekretariacie, terminując u pani Ewy Szewczyk. W pierwszym okresie stażu Agata Rogala pracuje przy świadczeniach rodzinnych w GOPS (od 1 września wszystkie świadczenia rodzinne będa wypłacać gminy), Katarzyna Kępa odbywa swój staż w Zespole Obsługi Oświaty, Marcin Kukla w wydziale drogownictwa i ochrony środowiska, a Krystyna Tatkowska pod opieką pani Marii Rogóż w wydziale gospodarki gruntami.

[wstecz]