KSIĄŻKI DLA BIBLIOTEKI

Nowe książki dla żegocińskiej biblioteki. Opracowywanie książek.

    Zgodnie z przyjętą przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 września 2004 r. Narodową Strategią Rozwoju Kultury na lata 2004-2013 oraz Narodowym Programem Kultury "Promocja czytelnictwa i rozwój sektora książki" Minister Kultury ogłosił program operacyjny "Promocja czytelnictwa". Cele tego programu są realizowane poprzez wspieranie zadań w ramach trzech priorytetów: Rozwój bibliotek oraz poprawa jakości i dostępności zbiorów, Rozwój sektora książki i promocja czytelnictwa oraz   Rozwój czasopism kulturalnych. Budżet na realizację tych programów rok 2005 wynosi 30 mln zł.
    Gminna  Biblioteka Publiczna w Żegocinie otrzymała kwotę w wysokości 7.800 zł na zakup nowości wydawniczych. Stosowne "Porozumienie" w tej sprawie zostało zawarte pomiędzy Ministrem Kultury Waldemarem Dąbrowskim, a Wójtem Gminy Żegocina Jerzym Błoniarzem w dniu 22 sierpnia 2005 r. W podpisanym "Porozumieniu" Minister Kultury zawarł dwa istotne zastrzeżenia: pieniądze muszą być przeznaczone tylko na zakup nowości książkowych, a otrzymane środki finansowe nie mogą spowodować zmniejszenia wysokości dotacji przewidzianej na działalność statutową biblioteki, określonej Uchwałą Rady Gminy w Żegocinie.
    - Tak wysokiej dotacji ministerialnej nie odnotowaliśmy już od wielu lat. Podzieliliśmy ja na dwie części: 5 tys. zł otrzymała GBP w Żegocinie, 2.800 zł jej filia w Łąkcie Górnej. O wyborze zakupywanych książek decydowały życzenia czytelników. Kupowaliśmy głównie książki z dziedziny ekonomii, psychologii, pedagogiki, socjologii oraz publikacje, nagradzane w ostatnich latach różnymi prestiżowymi nagrodami, np. "Mury Hebronu" - laureata tegorocznej Literackiej Nagrody Nike 2005 Andrzeja Stasiuka,  piękne wydanie "Empireum"- Waldemara Łysiaka, a także tomiki wierszy Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej i księdza Jana Twardowskiego oraz trochę klasyki i kilka słowników. To w sumie ponad 300 pozycji. W ten sposób liczba tomów zgromadzonych w naszej bibliotece wzrosła do ponad 11 tysięcy - poinformowała kierowniczka GBP w Żegocinie Teresa Dziedzic.

    Przypomnijmy, że także w ubiegłym roku żegocińska biblioteka otrzymała na zakup książek 2600 zł od Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Z własnego budżetu biblioteka nie może zakupić zbyt dużo książek, bo wystarcza tylko na około 50 pozycji rocznie. Należy także podkreślić, że zbiory wzbogacane są także przez samych czytelników, którzy przekazują bibliotece bezpłatnie własne książki.  

    Być może żegocińska biblioteka pozyska środki na kolejne przedsięwzięcie. Ubiega się bowiem o pieniądze z programu "Małopolska Biblioteka Wirtualna". Ich pozyskanie oznaczałoby możliwość zakupu komputera i oprogramowania potrzebnego do opracowania wspólnej w całej Małopolsce bazy danych o bibliotecznych zbiorach oraz opracowanie bibliografii regionalnej.

[wstecz]