OBCHODY NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

   W tym roku przypadła 87 rocznica odzyskania niepodległość po 123 latach rozbiorowej niewoli. Cała Polska w rocznicę tego wydarzenia złożyła hołd bohaterom walk o niepodległość Ojczyzny. Pod pomnikami i miejscami pamięci składano wiązanki kwiatów, palono znicze; odbyły się i to nie tylko w szkołach akademie, a na budynkach powieszono narodowe flagi. Również w gminie Żegocina uczczono pamięć tych, dzięki którym dziś żyjemy w wolnym kraju. Pierwsze akademie odbyły się w szkołach 9 i 10  listopada 2005 r.  W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości na uroczystej sesji zebrała się Rada Gminy Żegocina. Na posiedzenie przybyli także zaproszeni goście: radny powiatowy Jan Rosiek, dyrektorzy szkół i innych, gminnych instytucji, sołtysi.

Uroczysta sesja Rady Gminy. Uroczysta sesja Rady Gminy.
Obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy Jan Marcinek. Okolicznościowy referat wygłosił Bogdan Bielak.

    Obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy Jan Marcinek. W okolicznościowym wystąpieniu przytoczył myśli wielkich Polaków dotyczące naszej Ojczyzny. - Dziękuję, że skorzystaliście z zaproszenia i przybyliście, aby uczcić 87 rocznicę odzyskania niepodległości. Jest to święto narodowe, symbol walki o wolność i niepodległość. Z tej okazji spotykamy się jak co roku po to, aby przeżywać i przybliżać sobie wydarzenia, jakie towarzyszyły walce o wolność naszej Ojczyzny - powiedział Jan Marcinek. [Pełny tekst przemówienia >>>]. Okolicznościowy referat pt. "Idea kultury niepodległościowej w okresie rozbiorów na terenie Galicji" wygłosił Bogdan Bielak - radny, nauczyciel historii w LO w Żegocinie. [Pełny tekst referatu - >>>]. W dyskusji głos zabierało kilku mówców. Radny Tadeusz Olszewski ukazał, jak trudno było Polakom na przestrzeni dziejów dogadywać się, współdziałać w sprawach Ojczyzny. Podkreślił, że w 1918 roku na bok odłożono waśnie i osobiste urazy i dzięki temu udało się Polsce wykorzystać swoje, przysłowiowe "5 minut". Wójt Jerzy Błoniarz zwrócił uwagę zebranych na samorząd terytorialny. Uznał, że to jedno z największych osiągnięć niepodległej Ojczyzny. Zaapelował, aby z nadzieją patrzeć w przyszłość. Radny powiatowy Jan Rosiek podkreślił role Wielkich Polaków, a zwłaszcza Jana Pawła II w budowie niepodległości Polski. Uznał, że Polska nadal ma swoje "5 minut" w historii. Podkreślił, że mieszkańcy gminy Żegocina, doświadczeni przed powódź 1997 roku, nie zwątpili; uwierzyli, że można się po zniszczeniach odbudować i z robią to z rozwaga. Podkreślił szczególna rolę Wójta Jerzego Błoniarza, który w spokoju i z wielka rozwagą kieruje gospodarczym i społecznym rozwojem gminy. - My swoja pracą i postawą poszerzamy obszar wywalczonej niepodległości i możemy być dumni z tego, że jesteśmy z gminy Żegocina - powiedział Jan Rosiek.

Wieczornica w CKSiT w Żegocinie. Wieczornica w CKSiT w Żegocinie.
Wystąpienie Jan Marcinka przed rozpoczęciem wieczornicy. Montaż słowno - muzyczny zaprezentowali uczniowie ZS w Żegocinie.

    11 listopada 2005 r. mieszkańcy Żegociny spotkali się o godzinie 9 w tutejszym kościele, gdzie ks. proboszcz Leszek Dudziak odprawił uroczysta mszę świętą w intencji Ojczyzny, a modlitwy czytali sami radni: Lucyna Nowak i Stanisław Guzik oraz Sekretarz Gminy Zbigniew Nożkiewicz. Nabożeństwo uświetniły poczty sztandarowe: Gminy Żegocina, PSP w Żegocinie oraz tutejszych jednostek OSP, a także orkiestra Dęta CKSiT w Żegocinie, pod kierownictwem Mieczysława Kędry.

Msza Święta za Ojczyznę. Msza Święta za Ojczyznę.
Mszę Św. w intencji Ojczyzny odprawił Ks. Leszek Dudziak. Teksty modlitw czytali radni: Lucyna Nowak i Stanisław Guzik.

   Po zakończeniu mszy świętej orkiestra, poczty sztandarowe oraz delegacje samorządu, zakładów pracy, sołectw, organizacji społecznych przeszły na miejscowy cmentarz, gdzie pod głównym pomnikiem na cmentarzu wojennym, została złożona przez Wójta Jerzego Błoniarza, Przewodniczącego Rady Gminy Jana Marcinka i Sekretarza Gminy Zbigniewa Nożkiewicza wiązanka kwiatów. Minutą ciszy oddano hołd wszystkim poległym w walce o niepodległość Polski i tym, którzy o nią walczyli. Niektórzy z nich zostali pochowani na cmentarzu w Żegocinie. Wymieńmy: legionistów: kapitana Wojciecha Wronę, Jakuba Juszczyka, poległego w 1939 roku w bitwie pod Krakowem Leona Rośka i kapelana z Powstania Warszawskiego Franciszka Juszczyka.

Złożenie kwiatów na cmentarzu w Żegocinie. Złożenie kwiatów na cmentarzu w Żegocinie.
Uroczystość patriotyczna na cmentarzu w Żegocinie. Delegacja mieszkańców gminy złożyła wiązankę kwiatów.

   Delegacja gminy Żegocina (Jan Marcinek, Jerzy Błoniarz, Franciszek Koszyk) wzięła też udział w uroczystościach patriotycznych zorganizowanych na cmentarzu wojennym w pobliskiej Kamionce Małej, gdzie pod cmentarnym pomnikiem złożyła wiązankę kwiatów.

Złożenie kwiatów na cmentarzu na Jastrząbce. Złożenie kwiatów na cmentarzu na Jastrząbce.
Wieńce złożono także na cmentarzu na pobliskiej Jastrząbce. Z udziałem uczestników rajdu odbyła się tu patriotyczna uroczystość.

[wstecz]