ROZDZIELE - BĘDZIE PLAC ZABAW DLA DZIECI

    Rada Rodziców - to jeden z ważniejszych organów każdej szkoły. Jest wybierany podczas ogólnych zebrań rodziców na okres określony w statucie szkoły. Jego zadania i kompetencje określone są w statutach placówek oświatowych oraz regulaminach samych rad. Ale nawet najstaranniej napisany statut, czy regulamin nie stanowi o rzeczywistej roli tego organu.

    O Radzie Rodziców działającej przy Zespole Szkół w Rozdzielu pisałem już kilkakrotnie podczas relacji z różnych imprez organizowanych w tej placówce, np. z okazji Dnia Babci. Dziś jest okazja, by przedstawić dokonania grupy rodziców w okresie kończącej się właśnie kadencji tego organu.

     Kilka dni temu - 16 listopada 2005 roku - w rozdzielskiej szkole odbyło się zebranie sprawozdawcze Rady Rodziców, którą przez ostatnie lata kierowała pani Danuta Janiczek. Pani Przewodnicząca powitała przybyłych, a szczególnie serdecznie powracającą do pracy po urlopie macierzyńskim dyrektorkę szkoły - mgr Alicję Adamczyk - Brózda.

Zebranie Rady Rodziców ZS w Rozdzielu. Zebranie Rady Rodziców ZS w Rozdzielu.
Zebranie prowadziła przewodnicząca Rady Rodziców Danuta Janiczek.

   Z informacji pani przewodniczącej Danuty Janiczek wynika jak szeroki jest zakres działalności Rady Rodziców i jak mnóstwo różnorodnych działań ona podejmowała. Takiej Rady Rodziców, tak zaangażowanej w życie szkoły, może rozdzielskiej placówce pozazdrościć zdecydowana większość szkół. Rodzice pojawiają się w tutejszej szkole nie tylko z okazji Dnia Dziecka, czy innych szkolnych imprez. Są prawie codziennie. Redagują nawet własna, szkolną gazetkę ścienna, na której piszą o swojej działalności i podają komunikaty dla uczniów i rodziców. Znam wiele szkół., ale dopiero w Rozdzielu widziałem własną gazetkę ścienna redagowana przez rodziców.

Zebranie Rady Rodziców ZS w Rozdzielu. Zebranie Rady Rodziców ZS w Rozdzielu.
Panie z Rady Rodziców przy swojej gazetce. Dyrektorka mgr Alicja Adamczyk-Brózda dziękuje rodzicom.

   Dzięki tak dobrej współpracy rodziców z dyrekcją i nauczycielami udało się dokonać wiele. Dzięki wypracowanym środkom finansowym oraz społecznej pracy przy remoncie kuchni oraz finansowym wsparciu ludzi dobrego serca wykonano remont generalny szkolnej kuchni. Pracom tym przewodniczyła pani Danuta Tatkowska, a nad wszystkim czuwała pani dyrektor Alicja Adamczyk. - Bardzo cieszymy się, ze nasze  dzieci mogą codziennie korzystać z ciepłego posiłku - napisały panie z Rady Szkoły na własnej gazetce. Informują tam także, że miały też własny wkład w urządzenie pierwszej szkolnej pracowni komputerowej, że zasponsorowały nagrody w organizowanych w szkole konkursach. Rada Rodziców, z wypracowanych funduszy przekazała 800 zł na zakup lektur do szkolnej biblioteki, z przeznaczeniem szczególnie dla klas gimnazjalnych (ponieważ są największe braki) i około 30% dla klas podstawowych. Książki zakupiła pani Lidia Szkodny. Zorganizowano latem bardzo udana imprezę - "Piknik Rodzinny", podczas którego firma ALMA-PARTER z Limanowej przekazała szkole czek o wartości 1 tysiąca złotych. Wpłaty dokonali także inni sponsorzy, którzy prosili o nieujawnianie nazwisk.

     Największym jednak przedsięwzięciem, realizowanym z inicjatywy Rady Rodziców, także z ich osobistym udziałem w pracach fizycznych oraz z zaangażowaniem wypracowanych przez nich środków, jest budowa przyszkolnego placu zabaw. - Wyznaczyliśmy sobie nowy cel i nowe zadanie: zagospodarowanie działki na terenie szkoły pod budowę placu zabaw dla dzieci młodszych i starszych. Chcemy im ofiarować namiastkę tego, co mają najmłodsi w miastach i przez to zobaczyć uśmiech na ich twarzach. Prace nad placem zabaw kontynuujemy juz od trzech lat, kiedy to powstała inicjatywa jego budowy. Okres ten wykorzystaliśmy na uzyskanie pełnej dokumentację, stosownych zezwoleń oraz wykonanie prac związanych z odpowiednim przygotowaniem podłoża umożliwiającego montaż urządzeń. Rada Rodziców uzyskała wsparcie w tym przedsięwzięciu przez Wójta Żegociny Jerzego Błoniarza, radnych, dyrekcję szkoły, nauczycieli i także samych rodziców. Chciałabym podziękować tym, którzy pracowali przy pracach związanych z przygotowaniem terenu przez wszystkie etapy prac ziemnych: rozdzielskim strażakom i ich pomocnikom za ścinkę drzewa, zwózkę do tartaku i rodzinie, u której jest bezpiecznie przechowywane. Pierwsze urządzenia na plac zabaw zostały wykonane przez Pana Jerzego Pławeckiego (piaskownica i stół z ławeczkami) i Pana Wiesława Janiczka (dwa stoliki z ławeczkami). Jesienią wykonaliśmy konieczne odwodnienie działki, przy tych pracach otrzymaliśmy pomoc od panów: Z. Frączka, M. Sajdaka i S. Sajdaka oraz członków naszej Rady.  Ponoszone koszty pokrywamy z naszych wypracowanych funduszy - poinformowała pani Danuta Janiczek. 

   
Prace rodziców przy placu zabaw. Prace rodziców przy placu zabaw.
Prace rodziców przy placu zabaw - maj 2003 Wrzesień 2004

     Rok temu, w grudniu 2004 roku Rada Rodziców ZS w Rozdzielu wystosowała do Wójta Gminy Żegocina pana Jerzego Błoniarza pismo, w którym napisano m. in. :  "Rada Rodziców jest wspierana przez Pana, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, licząc na dalszą przychylność. Martwi nas koszt zakupu wyposażenia placu zabaw, który przewyższa nasze możliwości, mimo wielkiego zaangażowania. Wiemy, że bez wsparcia finansowego Władz Gminy i instytucji działających na terenie Gminy, do których kierujemy prośby, będzie nam bardzo trudno zrealizować zakup urządzeń. Rada Rodziców zwraca się do Pana jako Gospodarza i Opiekuna o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby, która kierowana jest od Rady Rodziców, Rodziców, Dyrekcji, Nauczycieli, a przede wszystkim dzieci, które towarzyszą nam obserwując każde prace. Pana pomoc i przychylność sprawić może zrealizowanie podjętego zadania, którego celem jest danie dzieciom namiastki tego, co otrzymują najmłodsi w środowisku miejskim. Państwo i my rozumiemy, ile znaczą szczęśliwe chwile dzieciństwa, a nie tylko czas nauki, ciężka praca w gospodarstwie, a chwilami ucieczka od niemiłej atmosfery w domu. Liczymy na zrozumienie i pomoc finansową.

    Rada Gminy w Żegocinie i Wójt nie pozostali obojętni na prośby rodziców dzieci z Rozdziela. Opracowano specjalnie projekt ("Szkoła ginących zawodów jako sposób na zachowanie tradycji i integracji lokalnej społeczności w Gminie Żegocina"), dzięki któremu udało się pozyskać środki na przebudowę otoczenia szkoły w Rozdzielu oraz wykonanie placu zabaw. 21 października Urząd Gminy w Żegocinie ogłosił przetarg na wykonanie tych prac, m. in. wykonanie placu zabaw dla dzieci z kostki brukowej kolorowej w Rozdzielu oraz urządzenie tego placu i montaż urządzeń. 7 listopada przetarg został rozstrzygnięty. Wygrała go firma "Zakład Usług Budowlanych" pana Wiktora Twardosza. Niebawem rozpoczęły się pierwsze prace, polegające na ułożeniu kostki brukowej.

Wiktor Twardosz, Alicja Adamczyk-Brózda i Danuta Janiczek na terenie przyszłego placu zabaw. Ostatnie ustalenia w sprawie układania kolorowej kostki brukowej na placu przed szkołą

    Równocześnie dyrektorka szkoły i rada rodziców rozpoczęli starania o pozyskanie brakujących środków na zakup atestowanych urządzeń na plac zabaw. Rada Rodziców po raz kolejny zwróciła się do władz gminy i organizacji działających na terenie gminy o wsparcie finansowe przy zakupie urządzeń, które są kosztowne i wymagają Certyfikatu Bezpieczeństwa. Pozytywnie zareagowało już Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie, które uchwałą z dnia 23 listopada 2005 roku postanowiło przekazać pewne środki na zakup tych urządzeń. - Cieszy nas, że otrzymaliśmy pozytywne odpowiedzi, choć wszystko wymaga czasu, dlatego liczymy wciąż na poparcie mieszkańców, ponieważ staramy się o to dla dzieci. Towarzyszą nam one podczas każdych prac, obserwując oraz zadają zawsze te same pytania: "kiedy?", "Czy jeszcze długo ?", a tym wyrażają radość. Więc warto podjąć trud. Rada Rodziców serdecznie prosi Rodziców i inne chętne osoby o dalsze wsparcie przy realizacji tego przedsięwzięcia - powiedziała pani Danuta Janiczek.

    Kiedy rozdzielskie dzieci będą się mogły cieszyć z nowego, dobrze wyposażonego placu zabaw, a rodzice z faktu, że udało im się zakończyć kolejne przedsięwzięcie - jeszcze dokładnie nie wiadomo. Opady śniegu przerwały bowiem pewne prace. Ale z wiosną z pewnością wszystko zostanie pomyślnie zakończone.

[wstecz]