ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ŻEGOCINIE

Środowiskowy Dom Samopomocy w Żegocinie.

       18 lutego 2005 roku Wójt Gminy w Żegocinie poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie, że realizowane w ramach Kontraktu Wojewódzkiego zadanie pod nazwą "Adaptacja budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Żegocinie na Środowiskowy Dom Samopomocy" zostało wykonane. Wszystkie prace zostały zakończone i odebrane, a z początkiem 2005 roku do obiektu przybyli pierwsi pensjonariusze. Przygotowano dla nich 35 miejsc na pobyt dzienny. Mogą tu korzystać z   posiłku, terapii zajęciowej, rehabilitacji, opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, odpoczynku w świetlicy i parku gminnym. Obecnie korzysta z obiektu 25 pensjonariuszy i z każdym tygodniem przybywa chętnych do korzystania z takiej formy opieki i rehabilitacji.

      Utworzono 5 stanowisk pracy do obsługi Środowiskowego Domu Samopomocy. Kierownikiem instytucji jest obecnie Czesław Pączek.

     Adaptacja byłego ośrodka zdrowia na Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej kosztowała około 300 tys. zł. Źródła finansowania: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, środki Marszałka Województwa Małopolskiego i środki własne samorządu. O realizacji tej inwestycji pisaliśmy w naszm serwisie kilkakrotnie. Z obszerniejszymi tekstami można zapoznać się tutaj: [listopad 2002 >>>], [maj 2003 >>>], [listopad 2004 >>>].

Uroczyste otwarcie nastąpi w dniu 2 kwietnia 2005 roku.

[wstecz]