SPOTKANIE Z POSŁEM ALEKSANDREM GRADEM

     25 lutego 2005 roku przebywał w Żegocinie poseł Platformy Obywatelskiej Aleksander Grad. Przybył tu na zaproszenie Wójta Gminy w Żegocinie Jerzego Błoniarza. Na spotkanie wyborcze, w sali narad urzędu gminy przybyło ponad 20 osób. Byli to głównie przedsiębiorcy, rolnicy, a także radni i sołtysi.

     Przybyłego gościa powitał Wójt Jerzy Błoniarz. W słowie wstępnym poinformował o celu tego spotkania, a także zapoznał posła z aktualnymi trudnościami gminy i jej mieszkańców, a zwłaszcza rolników. Wspomniał o bezrobociu i trudnościach tutejszych zakładów pracy. Następnie rozpoczęła się dyskusja, w której głos zabrało wiele osób. Prezes Zarządu Spółdzielni Ogrodniczo-Warzywniczej "Zamvinex" Mieczysław Trojan poinformował posła o aktualnej sytuacji w zakładzie, jak również o braku stabilizacji w produkcji mrożonek i rozchwianiu rynku produkcji owoców miękkich. Przedstawiciele firmy "Appol" - panowie Sarachman i Gazda - poinformowali, że ich zakład skorzystał ze środków SAPARD w wysokości około 5 mln złotych. Mówili, że rozbudowany zakład potrzebuje dostawców jabłek przemysłowych oraz, że w planach działalności jest także skup niektórych owoców miękkich. Reginald Łukasik zwrócił uwagę posła na sprawę nowelizacji ustawy o spółdzielczości. Uznał, że poselskie propozycje nie idą w dobrym kierunku. Leopold Grabowski mówił z kolei o konieczności dostosowania się polskiego rolnictwa do gospodarki rynkowej. Zwrócił uwagę na dyktat wielkich producentów rolnych. Jan Marcinek stwierdził, że brak interwencjonizmu państwowego w przypadku rolnictwa jest błędem. Powiedział także, że wzrost składek z tytułu ubezpieczeń społecznych jest niekorzystny dla rozwoju przedsiębiorczości i zwiększa bezrobocie. Skrytykował fakt, że władze województwa małopolskiego nie w pełni wykorzystały środki na tworzenie nowych miejsc pracy. Bronisław Kuska opowiedział się za tworzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych, Stanisław Grabowski powiedział o dobrym rozwiązaniu, jakim były kontraktacje. Wójt Błoniarz pytał o możliwość pozyskiwania środków z zewnątrz na rozwiązanie bardzo kosztownych spraw związanych z prawem własności.

    Poruszono jeszcze kilka innych problemów, do których odniósł się potem poseł Aleksander Grad. Przypomniał o swoich działaniach w okresie, kiedy był Wojewodą Tarnowskim, m. in. o program Tourin III, z którego skorzystała Żegocina. Poinformował, że w Małopolsce tworzone będą grupy producentów i jeśli tylko w Żegocinie taka grupa będzie powstawać, to on jej pomoże w sprawach organizacyjnych. Przypomniał, że aby skorzystać z pomocy z zewnątrz, trzeba mieć dobry pomysł na działalność gospodarczą.

    Podsumowania ponadtrzygodzinnego spotkania dokonał gospodarz gminy Jerzy Błoniarz. Podziękował posłowi Gradowi za przybycie do Żegociny i udzielenie odpowiedzi na pytania. Życzył mu, aby zdobyta podczas tego spotkania wiedza przydała się do tworzenia dobrego prawa. Poprosił o materiały w sprawie grup producenckich, a także zaapelował do zebranych na sali rolników o zakładanie sadów, produkujących jabłka na potrzeby łąkieckiego "Appolu".

[wstecz]