10. ROCZNICA ŚMIERCI CZESŁAWA BLAJDY

Pamiątkowa fotografia po zakończeniu spotkania. W środku, z książką, Pani Zofia Blajda - żona Śp. Czesława Blajdy.

    Mszą Świętą w intencji zmarłego 10 lat temu patrona Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej Czesława Blajdy oraz wydaniem napisanej przez niego w 1935 roku "Monografii wsi Rozdziele", a także okolicznościowym spotkaniem z rodziną Patrona organizacji uczczono w Rozdzielu pamięć zasłużonego krajoznawcy, twórcy terenowych kół Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, nauczyciela, wychowawcy, żołnierza AK, autora kilkunastu książek i artykułów o tematyce turystycznej, żarliwego katolika, troskliwego ojca i męża. Na rocznicowe spotkanie przybyła prawie cała trójpokoleniowa rodzina Blajdów, przyjaciele zmarłego, członkowie żegocińskich stowarzyszeń. Aż dalekiej Nysy przyjechał przyjaciel Czesława Blajdy ks. prałat Stanisław Durbas, który wspólnie z ks. Józefem Waśko i pochodzącym z Rozdziela ks. Tomaszem Szewczykiem koncelebrował Mszę Świętą, po której wokół kościoła przeszła procesja (trwa właśnie oktawa Bożego Ciała). Homilię, w znacznej części poświęconą życiu i czynom Czesława Blajdy, wygłosił ksiądz Józef Waśko.

Msza Święta w rozdzielskim kościele. Odprawili ją: Ks. Waśko, Durbas, Szewczyk. Procesja wokół zabytkowego kościoła.
Spotkanie rocznicowe i promocję książki Czesława Blajdy prowadził Czesław Pączek. Spotkanie odbyło się w Świetlicy Wiejskiej w Rozdzielu.

    Po nabożeństwie w zabytkowym, rodzielskim kościele, uczestnicy spotkania przemieścili się do pobliskiej Świetlicy Wiejskiej. Tutaj odbyła się druga część rocznicowej imprezy - wieczór wspomnień. Poprowadził go Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Zegocińskiej Czesław Pączek. Powitał przybyłych gości, w tym żonę zmarłego Patrona organizacji panią Zofię Blajda.

O wydaniu reprintu "Monografii Rozdziela " z 1935 r. mówił Jan Marcinek. Za modlitwy i pamięć o Czesławie Blajda podziękował jego przyjaciel - ks. S. Durbas.
Uroczystość uświetnił występ grupy "Grosik". Zofia Blajda podczas przeglądania "Monografii Rozdziela".
W imieniu rodziny Blajdów za zorganizowanie spotkania
podziękował Mieczysław Blajda.
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej Czesław Pączek, prof. Tomasz Gąsowski, Zofia Blajda.

DALSZA RELACJA - WKRÓTCE !

"..Ciernistą drogę mieszkańcy przeszli
Lecz wioska zmienia swoje oblicze
Twórcom odnowy, tym co odeszli
Zostanie pamięć - na grobach znicze.. "
                                    (Józef Wróbel)

ZAPROSZENIE

      Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. Czesława Blajdy pragnie uczcić 10-tą rocznicę śmierci swojego Patrona. W dniu 28 maja (sobota) o godz. 19 - tej w kościele w Rozdzielu zostanie odprawiona za Jego duszę Msza Swięta, na którą zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia oraz osoby, które zachowują w życzliwej pamięci postać Profesora.
     Po nabożeństwie odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Rozdzielu wieczór wspomnień połączony z promocją książki pt. "Monografia Wsi Rozdziele - rok 1935" autorstwa Czesława Blajdy i Adama Stachonia - ówczesnych uczniów bocheńskiego gimnazjum. Współorganizatorem spotkania rocznicowego jak i promocji książki jest Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie.
     W tym szczególnym dniu zjednoczmy nasze serca we wspólnej modlitwie, dziękując Stwórcy za ślady dobroci i mądrości pozostawione nam przez Tego, którego ze czcią będziemy wspominać.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej im. im. Czesława Blajdy
oraz Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie.

[wstecz]