15 LAT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

   W tym roku przypada 15 rocznica odrodzenia prawdziwej samorządności. Przeprowadzona w 1990 roku reforma samorządowa to chyba najbardziej udana reforma ze wszystkich, jakie przeprowadzono w III Rzeczpospolitej. Przeprowadzone wtedy pierwsze wybory samorządowe (27 maja 1990 r.) wyłoniły po raz pierwszy rady gmin, składające się w większości z kandydatów zgłoszonych przez komitety obywatelskie, a nie partie polityczne.

     25 maja 2005 r. w sali widowiskowej CKSIT w Żegocinie odbyło się okolicznościowe spotkanie aktywu społecznego gminy Żegocina zorganizowane przez Wójta Gminy Jerzego Błoniarza i Przewodniczący Rady Gminy Jana Marcinka. Stało się ono okazją do dokonania bilansu sukcesów i niepowodzeń żegocińskiego samorządu oraz wyrażenia podziękowań tym, którzy w działalności samorządowej szczególnie się wyróżniali. Rolę gospodarza spotkania pełnił Wójt Jerzy Błoniarz. Powitał przybyłych, wśród których byli także radni minionych kadencji (np. Bronisław Kuska, Jan Rosiek - poprzedni Przewodniczący Rady Gminy), a także emerytowani pracownicy Urzędu Gminy w Żegocinie, m. in. Jan Kępa - były Sekretarz Urzędu Gminy, Janina Kamionka i Janina Bilska - pracownice tego urzędu.

    - Czy 15 lat - to jest dużo ? Myślę, że w życiu człowieka tak, w historii państwa to niewiele. Niemniej jednak chciałem powiedzieć o tym, co nasza wspólnota, co samorząd gminy mógł w ramach swojej misji dla środowiska zrobić. Myśmy w tej misji, nakreślonej przez strategię gminy poszli w czterech głównych kierunkach. Pierwszy - to oświata. Mądry jest ten samorząd, który szczególnie na wsi, dba o rozwój oświaty, bo przecież od nauki zaczyna się kolejne działanie. Druga - to problem bezpieczeństwa. Na ten problem nasz samorząd zwracał i nadal zwraca uwagę. Kolejne kwestie to kultura, sport i pomoc społeczna. To również ważne sprawy dla życia w naszej małej ojczyźnie. Przypomnę także hasłowo zadania inwestycyjne realizowane w tym okresie. To budowa nowego ośrodka zdrowia w Żegocinie, sali gimnastycznej w Łąkcie Górnej, kanalizacji sanitarnej na terenie Łąkty Górnej i Żegociny, odbudowa dróg po powodzi w roku 1997 i 2001 - to jest około 40 km dróg, odbudowa oczyszczalni ścieków, ujęć wody w Żegocinie i Bełdnie, budowa budynku wielofunkcyjnego w Rozdzielu, nadbudowa gimnazjum w Żegocinie, sali gimnastycznej w Rozdzielu, chodniki przy drodze wojewódzkiej w Łąkcie Górnej, Żegocinie i Rozdzielu, rozbudowa szkoły podstawowej w Bytomsku, remont remizy OSP w Bełdnie, odbudowa basenu kąpielowego w Żegocinie, modernizacja kotłowni w szkole podstawowej w Żegocinie wraz z remontem dachu, remont budynku urzędu gminy, w tym kotłowni gazowej, dzięki wsparciu programu TOURIN III zakończyliśmy budowę Domu Kultury w Żegocinie oraz wsparliśmy modernizację kilku gospodarstw agroturystycznych i gospody w Żegocinie, a także zbudowaliśmy kort tenisowy. W ramach programu INRED i SAPARD zbudowaliśmy ujęcie wody i wodociąg w Łąkcie Górnej, odbudowaliśmy sieć wodociągową w Żegocinie, zbudowaliśmy boisko sportowe w Żegocinie, zagrodowe oczyszczalnie ścieków w Rozdzielu, Bełdnie i Żegocinie - 90 sztuk, kolektory sanitarne. Naszą gminę wsparł również Bank Światowy, z którego mieliśmy środki na wymianę stolarki okiennej w szkołach, w Rozdzielu i Żegocinie. W ramach programu "Centra" - kontraktu wojewódzkiego zrobiliśmy modernizację centrum Żegociny, nowe elewacje na budynkach i park wiejski. Przy współpracy z Marszałkiem Województwa udało się adoptować dawny ośrodek zdrowia na Środowiskowy Dom Samopomocy w Żegocinie. Udało się także zbudować windę w Ośrodku Zdrowia w Żegocinie i reaktywować Posterunek Policji w Żegocinie. Do innych ważnych działań należy także zaliczyć: fundację sztandaru dla gminy, ustanowienie herbu gminy i jej flagi. Powstały prężnie działające organizacje pozarządowe - Stowarzyszenie Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości, które realizowało projekt HPI - wspierania rozwoju hodowli krów rasy polskiej czerwonej i przez kilka lat uczyło nowoczesności w prowadzonym przez siebie Ośrodku Wspierania Przedsiębiorczości. Rozwinęło także fundusze samopomocowe. Powstało także Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej, które m. in. organizuje izbę regionalną, co jest ważne dla zachowania naszej kultury. Wydawane są tomiki wierszy, książki poświęcone naszej kulturze. Są kluby sportowe, m. in. dzięki Jerzemu Matlędze reaktywowano Klub "Beskid". Prężnie działają uczniowskie kluby sportowe. Często gościliśmy w radio i na ekranach telewizyjnych, pisała o nas prasa, w zdecydowanej większości pozytywnie. Za olbrzymi sukces uważamy sprawy oświaty. Już ponad 11 lat funkcjonują u nas w dobrych warunkach szkoły średnie. Mamy także dobrą sieć dróg gminnych. Dziś bez problemu można dojechać do każdego osiedla. Imponuje udział samych mieszkańców w życiu naszej gminy. Wspominamy jeszcze dziś wielką powódź 1997  roku, gdy zniszczone było centrum Żegociny i wiele miejsc w Łąkcie Górnej, Rozdzielu i w mniejszym stopniu Bełdnie. W organizowaniu odbudowy pomogli nam księża naszych parafii - ks. Szczygieł w Łąkcie Górnej i Śp. ks. proboszcz Antoni Poręba w Żegocinie. Dzięki nim i pracy całej społeczności udało nam się zniszczenia usunąć i uczynić naszą gminę jeszcze piękniejszą. Dużą rolę odegrali strażacy. Jednostki OSP są w każdej wsi. Są zwarte, gotowe do działań ratowniczych. Pragnę - przy tej okazji - bardzo serdecznie podziękować także sołtysom radom sołeckim oraz wszystkim, którzy w naszych działaniach nas wspierali. Ale oprócz sukcesów i radości mamy także zmartwienia i problemy. Martwi nas bardzo kwestia opłacalności produkcji rolnej. Podejmowaliśmy szereg działań, aby uzdrowić sytuację. W latach siedemdziesiątych sporo u nas powstało obiektów, m. in. przetwórnia i zamrażalnia. Trzeba naszych poprzedników za to pochwalić. Martwi mnie także bezrobocie. Samorząd wyciągał rękę do przedsiębiorców uchwalając jedne z niższych stawek podatkowych, co pozwoliło na pozostanie w ich portfelach prawie 250 tysięcy złotych. Ale w wielu przypadkach jesteśmy bezsilni wobec ustaw tworzonych przez parlament. Martwią nas dodatkowe zadania, które postawiono przed gminą bez przyznania dodatkowych środków. Myślę o opiece społecznej, stypendiach i innych jeszcze zadaniach, które parlament kazał nam wykonywać jako zadania własne gminy. Nasze kontakty z centrami zarządzania są jednak ostatnio mdłe. Pozostawianych wyżej rezerw jest coraz więcej. Sięgamy po nie, ale jest coraz trudniej. Zabrano nam także wiele ważnych zadań, np. dotyczących budownictwa, komunikacji, geodezji. Moglibyśmy wykonywać je u nas z korzyścią dla mieszkańców, ale zostały przeniesione do powiatu. Pragnę na koniec podziękować Panu Panom Przewodniczącym naszej Rady Gminy: poprzedniemu - Panu Janowi Rośkowi, obecnemu - panu Janowi Marcinkowi, wszystkim radnym, pracownikom urzędu gminy, sołtysom i wszystkim tym, którym bardzo na sercu leży pomoc drugiej osobie. Myślę, że tak właśnie należy rozumieć misję samorządu. Musze to także powiedzieć, że w swojej pracy miałem też wiele niedoskonałości i wpadek. Wielu rzeczy , z różnych powodów, nie udało mi się wykonać i za to chciałbym dziś przeprosić. Chciałbym też jak najszczerszej powiedzieć "dziękuję" wszystkim ludziom życzliwym, których spotkałem na swojej czterdziestoletniej drodze pracy - powiedział w okolicznościowym wystąpieniu Wójt Gminy Jerzy Błoniarz.

Rolę gospodarza uroczystości pełnił Wójt Gminy Jerzy Błoniarz. Referat okolicznościowy wygłosił Sekretarz Gminy Zbigniew Nożkiewicz.
Przemawiał także Przewodniczący Rady Gminy Jan Marcinek. Nestorzy żegocińskiego samorządu: F. Koszyk, K. Waligóra, C. Jajecznica.
Wśród zaproszonych byli także emerytowani pracownicy UG w Żegocinie:
Janina Kamionka i Janina Bilska (z prawej).
Pamiątkowy dyplom otrzymał od obecnego Sekretarz Gminy Zbigniewa Nożkiewicza
jego poprzednik - Jan Kępa.

OKOLICZNOŚCIOWY REFERAT MGR ZBIGNIEWA NOŻKIEWICZA >>>

SKŁAD RADY GMINY KADENCJI 1990 - 1994 >>>

[wstecz]