UROCZYSTOŚCI TRZECIOMAJOWE W ŻEGOCINIE

Mszę Świętą w intencji Ojczyzny i Jana Pawła II odprawili księża: Michał Smolik i Leszek Dudziak.

Modlitwy czytali żegocińscy sołtysi i radni, m. in. Lucyna Nowak. Delegacja samorządu złożyła kwiaty i zapaliła znicz przed obrazem Jana Pawła II.

Przemarsz z kościoła do CKSiT w Żegocinie.

Mgr Jerzy Pączek podczas wygłaszania referatu. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Wójt Gminy Jerzy Błoniarz.
    Szanowni Państwo! Panie,Panowie!
Jako gospodarz Gminy Żegocina, witam serdecznie na uroczystej sesji Rady Gminy, zorganizowanej z okazji 214 rocznicy Konstytucji 3 maja. Moje wystąpienie rozpocznę refleksją - jakże nasze prawo było i jest nieudolne, skoro mimo upływu tylu lat wciąż czcimy święto 3 Maja - święto mądrego prawa. Według mnie, jakość każdego prawa zależy w ogromnym stopniu od sposobu jego realizacji, czyli od ludzi, którzy je stosują.
Ustawa samorządowa daje władzom lokalnym możliwość dobrego rządzenia i gospodarowania. Cieszę się, że Gmina Żegocina wyróżnia się praworządnością w stosowaniu prawa samorządowego. Myślę, że wykorzystujemy każdą szansę, którą ono nam daje. Wzięliśmy w swoje ręce oświatę, służbę zdrowia, infrastrukturę techniczną, pomagamy bezrobotnym i ludziom niepełnosprawnym. Dzięki temu możemy się szczycić rozwojem naszej małej ojczyzny. Co roku rozpoczynamy nowe inwestycje i kończymy stare. Obecnie możemy być dumni z ukończenia prac przy wodociągach w Łakcie Górnej i Żegocinie, z otwarcia środowiskowego Domu Pomocy w Żegocinie, który poświęcił Jego Ekscelencja Wiktor Skworc - Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej, zakończona jest także budowa sali gimnastycznej w Rozdzielu, przybywa chodników, jest czyściej. Wszystkim tym, którym dobro leży na sercu serdecznie dziękuję.

    Szanowni Państwo!
     3 Maja to także Święto Matki Bożej, którą naród polski przed wiekami ustanowił  Królową Polski. Król jest ustawodawcą. W przypadku Królowej Polski - Maryi, która widnieje także na naszym sztandarze, mamy pewność, że opierając się na jej prawach nie popełnimy błędu.
     Jej prawu zaufał bezgranicznie największy z Polaków Ojciec Święty, Jan Paweł II. Przez wiele lat słyszeliśmy Jego wskazówki mówiące jak żyć, zakładać rodziny, wychowywać dzieci, dbać o biednych i chorych, poprawiać więzy społeczne. Dopiero śmierć Papieża uświadomiła nam moc i siłę jego nauczania. Zróbmy wszystko, aby czas pojednania, który ostatnio był Polakom dany, został wykorzystany do działania.
    Chciałbym zakończyć słowami Ojca Świętego, które dzisiaj, po Jego śmierci, w święto narodowe i Święto Królowej Polski brzmią szczególnie dobitnie - powinny być drogowskazem dla naszego pokolenia jak żyć i pracować dla wspólnego dobra:
"Wejrzyj łaskawa Pani na ten lud,
który od wieków pozostał wiemy Tobie i Synowi Twemu.
Wejrzyj na ten naród,
który zawsze pokładał nadzieję w Twej matczynej miłości.
Wejrzyj, zwróć na nas swe miłosierne oczy,
wypraszaj to, czego dzieci Twoje najbardziej potrzebują.
Dla ubogich i cierpiących otwieraj serca zamożnych.
Bezrobotnym daj spotkać pracodawcę.
Wyrzucanym na bruk pomóż znaleźć dach nad głową.
Rodzinom daj miłość, która pozwala przetrwać wszelkie trudności.
Młodym pokazuj drogę i perspektywy na przyszłość.
Dzieci otocz płaszczem swej opieki, aby nie ulegały zgorszeniu.
Maryjo, Tobie oddaję wszystkie owoce mego życia. Tobie polecam mój naród".

Szanowni Państwo!
    Bóg i historia dają naszej Ojczyźnie kolejną szansę zjednoczenia całego narodu, naszych małych ojczyzn, tak nam bliskich. Nie zmarnujmy jej.

Dziękuję Państwu.

W uroczystej Sesji Rady Gminy licznie uczestniczyła młodzież szkolna.

W programie artystycznym zaprezentowały się wszystkie szkoły z terenu gminy. Za udział w uroczystościach podziękował Przewodniczący RG w Żegocinie Jan Marcinek.

[wstecz]