SENATOR JÓZEF SZTORC W PODZIĘKOWANIU ZA WSPÓŁPRACĘ

     23 maja 2005 r. w żegocińskim Centrum Kultury, Sportu i Turystyki miało miejsce "Wiosenne spotkanie bez polityki", na które żegociński aktyw społeczny zaprosił Senator RP Józef Sztorc. Przybyli sołtysi, radni, działacze sportowi, przedstawiciele żegocińskich stowarzyszeń społecznych, szefowie zakładów pracy, rolnicy.

     Senatora Józefa Sztorca i kierownika jego tarnowskiego biura Antoniego Jagiełło powitał gospodarz gminy - Wójt Jerzy Błoniarz. Przedstawił uczestników spotkania, gminę, jej osiągnięcia i trudności. Jako jedną z lepszych ocenił ustawę samorządową. Poinformował, że organizatorem spotkania jest sam senator.

     - Pragnę Wam podziękować za współpracę - tak o celu tego spotkania powiedział Senator Józef Sztorc. Powiedział, że Żegocinę i jej osiągnięcia oraz problemy zna dobrze. - Żegocina jest coraz bardziej znana w Polsce - powiedział. Uznał, że gmina ma liczne walory, choć nie wszystkie (np. złoża wody mineralnej) są w pełni wykorzystane. Polski parlamentarzysta opowiedział o sobie, swojej pracy w Senacie RP, o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i społecznej.  Odnosząc się do problemów poruszonych na wstępie przez Wójta Jerzego Błoniarza stwierdził, że obecnie w Polsce są zarówno dobre, jak i złe zjawiska. - Obiecujący jest wzrost cen skupu mleka, brak w państwie pieniędzy  na oświatę, tylko 1/3 gmin ma tyle środków, ile potrzeba, nie udało się naprawić w Polsce systemu podatkowego i wiele pomiotów gospodarczych oraz osób ucieka w szarą strefę, źle funkcjonuje prawo budowlane, jest nadmiar organów kontrolnych, występuje brak troski wielu samorządów o rozwój kultury fizycznej - to tylko niektóre problemy, o których mówił na wstępie senator Józef Sztorc.

Senatora Józefa Sztorca powitał Wójt Gminy Jerzy Błoniarz Uczestnicy spotkania.

    Potem rozpoczęła się dosyć burzliwa dyskusja. Senator Sztorc musiał wysłuchać od swoich gości sporo uwag dotyczących fatalnego funkcjonowania polskiego parlamentu, prawa, gospodarki, a zwłaszcza rolnictwa. Wójt Jerzy Błoniarz stwierdził, że jest oburzony faktem "kupowania" przez niektóre grupy nacisku ustaw sejmowych. Uznał, że zbyt mało środków jest na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych, które - jak pokazały niedawne wydarzenia - są równie potrzebne i skuteczne, jak straże zawodowe. Władysław Zatorski powiedział, że tak trudnych czasów jak są teraz, jeszcze nie było. Uznał, że ze słów senatora nie dało się słyszeć żadnego pocieszenia. Poruszył także sprawę fatalnego działania służby zdrowia i brak zachęt dla działalności młodych ludzi w strażach pożarnych. Poważną trudnością jest stosowanie przez prywatnych przedsiębiorców zakazów opuszczania stanowisk pracy przez pracowników, będących strażakami i pragnących - po ogłoszeniu alarmu - udać się na akcję ratowniczą. Stwierdził także, że Senat jest mało potrzebny w Polsce.

Uczestnicy spotkania. O problemach rolnictwa mówił radny Józef Dzedzic.

     Odnosząc się do tych głosów w dyskusji senator Józef Sztorc uznał, że Senat jest potrzebny. Jego dorobkiem jest wniesienie kilku tysięcy poprawek do projektów ustaw. Opowiedział się utworzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych. Kolejny dyskutant - Józef Dziedzic - rolnik z Łąkty Górnej i radny gminny - mówił o bardzo złym systemie liczenia dochodowości rolników, przez co studenci z rolniczych rodzin nie mogą uzyskać stypendiów. Skrytykował coraz liczniejsze przypadki wyzysku robotników przez prywatnych przedsiębiorców. Zainteresował senatora dworem w Łąkcie Górnej, który coraz bardziej popada w ruinę. Stanisław Pławecki z Rozdziela zwrócił uwagę na problemy rolników. - Trudno w gospodarstwie zarobić na pokrycie opłat. Niechże ktoś wreszcie zapanuje nad gospodarką, aby było wiadomo ile i co produkować i aby ceny środków do produkcji rolnej tak znacząco nie rosły i były w coraz większej dysproporcji do cen oferowanych producentom towarów rolniczych - apelował. O braku zgodności w polityce wobec sportu informował prezez Klubu Sportowego "Beskid" Żegocina Lesław Oleksy. Ustawa dopuszcza zakupy strojów, sprzętu sportowego z dotacji otrzymywanych od samorządu gminnego,  a Regionalna Izba Obrachunkowa uznaje to za naruszenie przepisów i grozi sankcjami. Jak postępować ? Dlaczego mamy państwo w państwie - pytał. Leopold Grabowski - Przewodniczący Rady Powiatu Bocheńskiego - już na początku swojej wypowiedzi stwierdził, że wbrew tytułowi "Wiosenne spotkanie bez polityki" ono takim być nie może. Dziś polityka wchodzi w każdą dziedzinę życia. Za szczególnie pilne do rozwiązania przez parlament uznał sprawy rolnictwa. - Dajcie ludziom na tym terenie żyć z tego, co pozwalało im żyć przez ostatnie dziesięciolecia. Chcemy mieć takich parlamentarzystów, którzy będą w stolicy pilnować naszych, a nie swoich, spraw - powiedział.

Lesław Oleksy poruszył sprawy związane z finansowaniem sportu. S. Pączek, W. Zatorski, L. Grabowski (przemawia), P. Bilski.

    Problemów poruszonych w dyskusji było znacznie więcej. Mówiono jeszcze o Tarnowskich Zakładach Mięsnych, upadku drobnych przedsiębiorstw, sędziowaniu meczów piłkarskich, agroturystyce, KRUS-ie, gospodarce leśnej, działalności Izb Rolniczych, AMiRR, ODR i wielu innych. Senator Sztorc nie ze wszystkimi uczestnikami dyskusji się zgodził. - Dziś na wsi żyje się inaczej. Jakość życia uległa znacznej poprawie. Domy i obejścia są zadbane, prawie w każdym jest samochód, sprzęt elektroniczny, a rolnicy dzięki rentom i emeryturom mają środki na życie i nawet mogą pomóc innym. Liczba rolników będzie jednak spadać, a wielkość gospodarstw musi rosnąć. Nie można tylko narzekać, bo nie wszystko jest źle - powiedział.

     Wójt Gminy Jerzy Błoniarz podziękował Józefowi Sztorcowi za dotychczas udzieloną pomoc w rozwiązaniu wielu spraw i za podjęcie uczestników spotkania obiadem oraz otrzymane upominki. Przekazał senatorowi folder promocyjny gminy Żegocina. Poprosił o dalsze wspieranie przy rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem gminy i życzył sukcesów w dalszej działalności gospodarczej oraz politycznej. - Twórzcie mądre i sprawiedliwe prawa oraz pamiętajcie o Galicji - powiedział.

    Na zakończenie spotkania senator Józef Sztorc zaprosił zebranych na sportowy piknik, który odbędzie się 12 czerwca br. na stadionie w Rdzawie.

[wstecz]