NIECH ŻYJĄ STRAŻACY !!

  "W pełni świadom obowiązków strażaka-ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w realizacji celów i zadań ochotniczej straży pożarnej. Być zdyscyplinowanym, mężnym, ofiarnym w ratowaniu życia i mienia ludzi. Swoim zachowaniem oraz wyglądem godnie reprezentować ochotnicze straże pożarne" - treść przysięgi składanej przez strażaków wstępujących w szeregi OSP.

Strażacy gminy Żegocina podczas Gminnych Obchodów Dnia Strażaka 2005 w Bełdnie.

Strażacy gminy Żegocina podczas Gminnych Obchodów Dnia Strażaka 2005 w Bełdnie.

     Jak co roku 4 maja,  w  dniu św. Floriana, przypada Dzień Strażaka. To szczególny dzień w życiu każdej jednostki i każdej miejscowości, w której działają ochotnicze i zawodowe jednostki straży pożarnych. Straż pożarna, która już dawno przestała być używana wyłącznie do działań gaśniczych, od wielu lat cieszy się najwyższym uznaniem społecznym. Straż pożarna - to szczególna służba społeczna i powołanie; to często poświęcenie, niebezpieczna i ciężka praca podczas akcji ratunkowych, godziny ćwiczeń i treningów przez zawodami, dziesiątki godzin szkoleń specjalistycznych, a nie tylko ładnie umundurowani panowie, maszerujący w dniu swojego święta, czy podczas uroczystości religijnych po ulicach miast i drogami wiosek, a czasem także "piknikujący" podczas różnych uroczystości.

    Na terenie Gminy Żegocina działa 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - wszystkie typu "S", czyli posiadające samochód strażacki. Jednostka OSP Żegocina jest od 1995 r. włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i Małopolskiej Brygady Odwodowej "Raba". Każda jednostka gospodarzy we własnej, dobrze wyposażonej i zadbanej remizie. Społeczną służbę pełni na terenie gminy ponad 120 czynnych strażaków. Najstarszą jednostką jest OSP w Żegocinie, istniejąca od 1888 roku, najmłodszą OSP w Bełdnie utworzona w 1961 roku.   Do rozwoju ruchu strażackiego przyczyniły się całe pokolenia strażackich rodzin: Waligórów - tych z Wiktorówki i tych z Nadola, Zatorskich, Pączków z Żegociny, Stańdów i Guzików z Łąkty Górnej, Sławętów, Bobowskich, Szewczyków z Rozdziela, Waligórów, Prytków i Rozumów z Bytomska oraz Jachymczaków, Juszczyków, Rzepeckich z Bełdna. Zmieniał się wygląd remiz, którymi początkowo były chłopskie stodoły, zmieniały się sprzęt i osobiste wyposażenie strażaków, ale nie zmieniało się jedno: ofiarność strażackiej braci, którzy z własnej i nieprzymuszonej woli zawsze gotowi są ponieść ofiarę dla innych, dla ratowania życia i dobytku swoich współobywateli, realizując w ten sposób swoje motto: "Bogu na chwałę, ludziom na pożytek".

    Tegoroczne Gminne Obchody Dnia Strażaka Zarząd Gminny Oddziału Związku OSP w Żegocinie, któremu przewodniczy Leopold Grabowski, zdecydował zorganizować w Bełdnie. Powód wyboru najmniejszej wioski i najmłodszej jednostki OSP był oczywisty. Społeczność tej wioski w podziękowaniu na społeczną działalność strażaków na rzecz środowiska ufundowała tutejszej jednostce OSP sztandar. Ceremonię poświęcenia sztandaru i przekazania go zaplanowano w przeddzień Dnia Strażaka, czyli na 3 maja 2005 roku.

   Podczas tej uroczystości przybyli goście gratulowali żegocińskim strażakom osiągnięć w działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, dziękowali im za poświęcenie i trud przy akcjach ratowniczych, życzyli jak najmniej wyjazdów do akcji i tylu wyjazdów, co i powrotów. Piękne słowa skierował do strażaków ich duszpasterz - ksiądz kanonik Stanisław Szczygieł, który podczas polowej Mszy Świętej - odprawionej przed remizą OSP w Bełdnie,   powiedział m. in. takie słowa: "Kochani druhowie strażacy ! Patrząc na Was i Wasze piękne sztandary, chciałoby się w pewnym momencie podejść i te sztandary z szacunkiem ucałować. Bo w tych sztandarach, które trzymacie jest cząstka Waszego, ludzkiego serca. Chciałoby sie do każdego z Was podejść i uścisnąć Wasze strażackie dłonie za to, że jesteście z Bogiem i ludźmi. Dziękuję Wam dziś bardzo serdecznie za to, że przy różnych okazjach manifestujecie swoją dyspozycyjność i swoją solidarność z innymi".

     Podczas swojego wystąpienia w Bełdnie Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie - poseł Wiesław Woda - przypomniał ogrom prac wykonanych przez strażaków gminy Żegocina podczas pamiętnej powodzi w 1997 roku. "Wtedy własnymi rękoma broniliście mienia i życia ludzkiego. Wiem, że i lata następne przynosiły wiele trudnych zdarzeń i Wy zawsze byliście na posterunku. Nie ma drugiej takiej organizacji cieszącej się tak wielkim, społecznym zaufaniem i wierzę głęboko w to, że nigdy tego zaufania nie zawiedziecie. Chciałoby się życzyć, aby pod tym sztandarem - dziś przekazanym - gromadzili się młodzi ludzie, chcący nieść pomoc innym. To najlepsza forma obywatelskiego wychowania. /.../ Oby Święty Florian - nasz Patron - strzegł Was w czasie wszystkich działań ratowniczych, aby zawsze sprawiał, iż wszyscy wyjeżdżający na akcje ratownicze wracali szczęśliwie do domu. Życzę abyście nigdy nie zawiedli tych, którzy pokładają w Was nadzieję - powiedział.

    Do strażaków zwrócił się także Wójt Gminy Jerzy Błoniarz. - Bardzo mocno się z tego raduję, że mogę z Wami przeżywać te piękne chwile. Wiem, że mam wobec Was jeszcze olbrzymi dług do spłacenia. Cieszę się, że ostatnia już jednostka w gminie otrzymała sztandar, że wszystkie już jednostki mają samochody. Wspólnie z panią Elżbieta Adamczyk (inspektorem d/s wojskowo-obronnych UG w Żegocinie - przyp. autora) będziemy się troszczyć o to, aby brakujące jeszcze rzeczy Wam przybyły do Waszych jednostek. Druhowie ! Życzę Wam dużo zdrowia, siły i wytrwałości w tej - jakże odpowiedzialnej i ciężkiej pracy. Dziękuję Wam., Chciałem też podziękować Waszym rodzinom za to, że muszą w domu przejmować Wasze obowiązki, kiedy Wy udajecie się na ćwiczenia, szkolenia, akcje - powiedział Wójt Błoniarz, który sam jest strażakiem i doskonale wie, jakie z tego tytułu ciążą na nim obowiązki.

    Gminne Obchody Dnia Strażaka stały się okazją do symbolicznego podziękowania druhom - strażakom. Formą tych podziękowań są medale i odznaki, jakie wręczył im Wiesław Woda. Za pracę społeczną w jednostkach OSP wyróżnieni zostali:

  • Złotymi Medalami "Za Zasługi dla Pożarnictwa" - Stanisław Gawłowicz (OSP Bełdno), Zenon Gąsiorek (OSP Bytomsko) i Mirosław Zatorski (OSP Żegocina)

  • Srebrnymi Medalami "Za Zasługi dla Pożarnictwa" - Krzysztof Furtak (OSP Bełdno), Józef Grabiarz (OSP Bełdno), Czesław Oszut (OSP Bełdno), Eugeniusz Adamczyk (OSP Bełdno), Radosław Waligóra (OSP Żegocina), Henryk Górka (OSP Żegocina), Zdzisław Waligóra (OSP Żegocina)

  • Brązowymi Medalami "Za Zasługi dla Pożarnictwa" - Marek Dziedzic (OSP Bytomsko), Jan Jędrzejek (OSP Żegocina), Waldemar Waligóra (OSP Żegocina), Tomasz Kępa (OSP Żegocina), Paweł Bilski (OSP Żegocina)

  • Odznaką "Strażak Wzorowy" - Antoni Giza (OSP Bełdno), Czesław Oszut (OSP Bełdno), Józef Korta (OSP Bełdno), Mirosław Mroczek (OSP Bełdno), Grzegorz Janiczek (OSP Żegocina), Paweł Gąsiorek (OSP Bytomsko), Bartosz Gawłowicz (OSP Bełdno), Marcin Holota (OSP Żegocina), Grzegorz Zieliński (OSP Żegocina), Krzysztof Kępa (OSP Bytomsko).

Wiesław Woda Ceremonia dekoracji medalami.
Życzenia złożył strażakom poseł Wiesław Woda. Ceremonia dekoracji medalami.

     W dniu 4 maja 2005 roku,  została w żegocińskim kościele w intencji strażaków odprawiona przez ks. proboszcza Leszka Dudziaka wieczorna Msza Święta. Po jej zakończeniu delegacja strażaków gminy Żegocina złożyła pod figura Św. Floriana wiązankę kwiatów, symbolicznie dziękując Mu w ten sposób za opiekę nad wszystkimi strażakami z terenu gminy. Figura ta, ufundowana przez żegocińskich strażaków i poświęcona w 1993 roku ma jakąś szczególną moc. Jakimś cudem ocalała podczas powodzi w 1997 roku, kiedy rwąca rzeka niszczyła wszystko, ale nie zdołała zniszczyć figury patrona strażaków.  Przetrwała też, pomimo utraty głowy, zniszczonej przez współczesnych wandali. Odremontowana trwa do dzisiaj na placu, noszącym imię Świętego Floriana. Pierwsze kwiaty złożono pod figurą już 3 maja, po zakończeniu uroczystości w Bełdnie. Po raz drugi strażacy dziękowali Patronowi kwiatami w dniu 4 maja 2005 roku, po zakończeniu nabożeństwa w kościele parafialnym.

Figura Św. Floriana w Żegocinie. Delegacja strażaków złożyła pod figurą Patrona wiązankę kwiatów.

[wstecz]