SZTANDAR DLA OSP W BEŁDNIE

Strażackie pododdziały przyprowadziła na miejsce uroczystości orkiestra dęta CKSiT w Żegocinie.

        Podczas tegorocznych Gminnych Obchodów Dnia Strażaka, które odbyły się 3 maja 2005 roku w Bełdnie (gmina Żegocina) tamtejsza jednostka OSP otrzymała sztandar i nowoczesną motopompę marki Daihatsu. Sztandar, ufundowany przez społeczność Bełdna i pobłogosławiony podczas polowej Mszy Świętej, odprawionej przed remizą przez duszpasterza strażaków - ochotników gminy Żegocina - ks. kanonika z Łąkty Górnej Stanisława Szczygła, wręczył strażakom Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie - poseł Wiesław Woda. Odebrał go naczelnik tej jednostki Stanisław Furtak, a następnie przekazał pocztowi sztandarowemu w składzie: Stanisław Gawłowicz (chorąży) oraz Kazimierz Dudziak i Grzegorz Nowak.
      Sztandar jest wyrazem uznania społeczeństwa Bełdna dla strażaków z tej miejscowości. Jednostka kierowana przez Zarząd, od wielu lat pracujący pod przewodnictwem Leopolda Grabowskiego, liczy ponad 40 lat i zrzesza obecnie 30 członków. To dużo, bowiem w Bełdnie - najmniejszej wiosce gminy Żegocina - jest tylko około 80 domostw.
      Strażackie święto stało się okazją do przyznania najbardziej zasłużonym strażakom gminy Żegocina odznaczeń. Złote medale "Za Zasługi dla Pożarnictwa" otrzymali: Stanisław Gawłowicz, Zenon Gasiorek, Mirosław Zatorski; srebrne: Krzysztof Furtak, Józef Grabiasz, Czesław Oszust, Eugeniusz Adamczyk, Radosław Waligóra, Henryk Górka, Zdzisław Waligóra; brązowe: Marek Dziedzic, Jan Jędrzejek, Waldemar Waligóra, Tomasz Kępa, Paweł Bilski. Dziesięciu kolejnych strażaków otrzymało odznaki "Wzorowy Strażak". Stanisław Furtak, Czesław Krawczyk i Antoni Szewczyk - już od 40 lat będący członkami OSP Bełdno, otrzymali odznaki "Za wysługę lat".
     Wszyscy przemawiający podczas uroczystości goście (poseł Wiesław Woda, senator Mieczysław Mietła, Komendant Powiatowy PSP w Bochni kpt. Krzysztof Kokoszka, wicestarosta bocheński Edward Polek, Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz) gratulowali strażakom z Bełdna pięknego sztandaru, sukcesów w zawodach sportowo-pożarniczych i życzyli dalszej pomyślności.
       W ten sposób wszystkie jednostki OSP gminy Żegocina mają już swoje sztandary, samochody i własne remizy, co jest wyrazem troski, ale także uznania ze strony władz samorządowych, dla ochotników niosących pomoc i ratunek ofiarom klęsk żywiołowych, pożarów, wypadków drogowych i innych zdarzeń losowych.

Kolumnę strażaków poprowadził na miejsce uroczystości Komendant Gminny ZOSP w Żegocinie Władysław Zatorski. Zgromadzonych strażaków i mieszkańców Bełdna powitał Prezes Zarządu OSP w Bełdnie Leopold Grabowski.

FOTOREPORTAŻ >>>

TACY STRAŻACY - TO SĄ STRAŻACY !! >>>

[wstecz]